Porady OnGeo

Wiercenie studni - ceny, wymagane pozwolenia na wiercenie studni

Monika Byś
2022-05-19
~7 min
Post zaktualizowany: 2022-06-30
Głosów: 17, średnia ocen: 5
wiercenie studni

Jeśli sieć wodociągowa znajduje się w zbyt dużej odległości od działki warto rozważyć wiercenie studni głębinowej. Taka inwestycja jest dość kosztowna, jednak nie wymaga pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia robót budowlanych. 

 • Studnia głębinowa jest rozwiązaniem, jeśli twoja działka nie ma bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej. 
 • Zaletą posiadania studni jest jednak możliwość czerpania wody za darmo, co oznacza, że po jakimś czasie inwestycja się zwróci.
 • Wiercenie studni nie wymaga pozwolenia na budowę. 
 • Zanim zdecydujesz się na budowę domu na działce, sprawdź czy działka posiada niezbędne media, w tym przyłącze wody. Możesz to zrobić w Raporcie o Terenie.

Co warto wiedzieć o studniach głębinowych?

Studnia głębinowa, inaczej studia wiercona lub studia rurowa, to sztuczny otwór o głębokości powyżej 10 m sięgający do poziomu wodonośnego. Montując w niej np. pompę lub rurociąg można pobierać z niej stałe wodę dla potrzeb jednego lub kilku gospodarstw domowych.

Wyróżniamy trzy rodzaje studni i każda z nich może być w powodzeniem wybudowana na prywatnej działce. Rodzaje o których mowa to studnia:

 • kręgowa, czyli jak sama nazwa wskazuje zbudowana z kręgów betonowych. Studnia ta kopana jest ręcznie, zatem nie osiąga dużej głębokości. Woda pobierana z otworu pobierana jest więc z płytkich warstw gleby i nadaje się wyłącznie do podlewania ogródka lub podczas budowy domu,
 • abisyńska, czyli taka, którą buduje się poprzez wkręcenie w grunt pionowej i wąskiej rury. Ten rodzaj studni jest zatem mało wydajny i również dostarcza wodę o dużym stopniu zanieczyszczeń. Dlatego najczęściej buduje się ją jak źródło wody do podlewania roślin,
 • głębinowa, czyli najczęściej spotykany rodzaj studni dla gospodarstw domowych. Otwór wierci się specjalnym wiertłem na głębokość od 12 do 60 m, dlatego dociera się tym samym do najgłębszych warstw wodonośnych. Pobieraną z nich wodę po niezbędnej filtracji można spożywać.

Oczywiście jeśli zamierzasz korzystać ze studni w domu do picia, musisz zdecydować się na studnię głębinową. Jej wykonaniem zajmują się wykwalifikowane firmy dysponujące odpowiednim sprzętem budowlanym.

Co to jest studnia głębinowa?
Co to jest studnia głębinowa? 

Studnia głębinowa jest rozwiązaniem, jeśli twoja działka nie ma bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej. Powodem może być m.in. brak wodociągu w miejscowości na terenie której znajduje się twoja parcela. Może również okazać się, że koszt przyłącza wody będzie zbyt duży. W takim przypadku prościej będzie wybudować studnie.

Dostęp do wody to warunek konieczny zagospodarowania każdej nieruchomości. W polskim prawie nie istnieje jednak przepis, który ustanawiałby obowiązek podłączenia się do sieci wodociągowej. Obowiązek wynikający z ustawy (Dz.U.1996 Nr 132 poz. 622) dotyczy wyłącznie przyłącza do sieci kanalizacyjnej.

Czy wiesz, że gmina nie ma obowiązku budowy sieci wodociągowej?

Gminy nie mają obowiązku budowy ani urządzeń wodociągowych, ani kanalizacyjnych. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków jest zadaniem własnym gminy, lecz jeśli nie ma warunków dla realizacji tego obowiązku, to gmina nie musi dostarczać jej w inny sposób. Przepisy prawa nie wprowadzają obowiązku budowy urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a właścicielom nieruchomości nie przysługuje prawo do jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.

Wiercenie studni - czy to się opłaca?

Cena za wiercenie studni jest dość wysoka, dlatego wielu inwestorów zastanawia się, czy warto decydować się na jej budowę. Zaletą posiadania studni jest jednak możliwość czerpania wody za darmo, co oznacza, że po jakimś czasie inwestycja się zwróci.

Wiercenie studni sprawdź czy to się opłaca
Wiercenie studni  sprawdź czy to się opłaca

Jeśli dopiero zastanawiasz się nad wyborem odpowiedniej działki budowlanej pod budowę domu lub szukasz odpowiedniego projektu domu, upewnij się, czy działka ma dostęp do sieci wodociągowej. Oczywiście nie masz obowiązku przyłączenia się do sieci, jednak warto w takim przypadku rozważyć, czy przyłącze z sieci nie będzie dla ciebie korzystniejszą opcją.

Pamiętaj! Woda w domu potrzebna będzie ci nie tylko do picia, mycia i wykonywania podstawowych czynności porządkowych, ale również do podlewania roślin. Własne źródło wody na działce ze studni daje ci zatem możliwość czerpania jej za darmo, przez co nie jesteś zależny od zmiennych cen za wodę miejską.

Jeśli jednak zastanawiasz się jakie formalności należy spełnić, aby przyłączyć się do sieci wodociągowej lub nie wiesz jak wypełnić wniosek o przyłącze wody, zajrzyj do naszego artykułu: Jak wypełnić wniosek o przyłącze wody?

Zanim kupisz działkę, sprawdź w OnGeo.pl czy działka jest uzbrojona!

Mapa uzbrojenia terenu zawiera informacje o istniejących przewodach sieci uzbrojenia terenu i urządzeniach z nimi związanych. Sprawdzisz zatem łatwo, czy działka znajduje się w pobliży sieci wodociągowej.

W OnGeo.pl dostaniesz informacje czy w bliskiej odległości od granic twojej działki znajdują np. inne studnie głębinowe, przyłącza wody na posesji sąsiedniej oraz hydranty. Dzięki tej informacji możesz oszacować ile będą kosztować przyłączenia mediów.

Pobierz przykładowy Raport o Terenie:

Sprawdź jak to działa::

Wiercenie studni - czyli jak wygląda cały proces

Cały proces wiercenia studni składa się z 9 etapów. Zanim zdecydujesz się jednak na wykonanie inwestycji, a nawet zanim w ogóle zdecydujesz się na zakup nieruchomości, zadbaj o badanie gospodarki wodnej. Wstępna ocena może dawać złudną nadzieje, że grunt będzie odpowiedni pod budowę domu. Pamiętaj, że oszczędność nie zawsze popłaca, więc warto zainwestować w dokładne badania geotechniczne gruntu. Wykonanie takiej analizy pozwoli ci już na etapie projektowania, wyeliminować problemy związane z budową domu.

Realizacja inwestycji nastąpi po wykonaniu kilku czynności:

 1. Zlokalizuj optymalne miejsce odwiertu. W tym celu zatrudnij ekipę, która zna się na rzeczy, czyli odpowiednich specjalistów posiadających sprzęt pozwalający na wykonanie wykopu i ulokowanie betonowych kręgów;
 2. Przygotuj podłoże pod budowę studni. Usuń trawę, roślinność wierzchniej warstwy gruntu. Usuń wszelkie obiekty, przyrządy i meble w pobliżu odwiertu.
  Na tym etapie twoja rola, jako inwestora się kończy. Kolejne etapy wiercenia studni należą już do specjalistów.
 3. Teraz następuje odwiert – wierci się otwór aż do momentu dotarcia do warstwy wodonośnej. Stosuje się tutaj jedną z dwóch metod wiercenia - płuczkową lub udarowo-obrotową;
 4. W kolejnym kroku specjaliści wpuszczają w otwór rury studzienne - osłonową i filtracyjną;
 5. Następnie obsypuje się żwirem przestrzeń między otworem, a rurą;
 6. Potem należy oczyścić studnię w celu usunięcia z niej zanieczyszczeń pozostałych po wierceniu;
 7. W kolejnym kroku następuje wprowadzenie do odwiertu pompy głębinowej;
 8. Pod koniec trzeba wykonać obudowę studni z betonu lub PVC;
 9. Zakończenie prac to wprowadzenie do domu rurociągu tłocznego pompy z przyłączem wodociągowym oraz instalacja elementów zasilających pompę.

Jakich formalności należy dopilnować przy wierceniu studni?

Chociaż nie ma potrzeby starania się o pozwolenie na budowę na wiercenie studni, trzeba dopilnować kilku formalności urzędowych. Może okazać się, że w niektórych przypadkach niezbędne będzie uzyskanie tzw. pozwolenia wodnoprawnego. Dotyczy to jednak wyłącznie sytuacji, gdy głębokość ujęcia wód podziemnych będzie większa niż 30 m, a jego wydajność przekroczy 5,0 m3/h.

Lokalizacja studni na działce budowlanej

Zgodnie z prawem na wiercenie studni nie trzeba mieć pozwolenia ani zgłoszenia. Należy jednak przestrzegać zasad określonych w prawie budowlanym. Chodzi tutaj o rozporządzenie z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim odpowiadają budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065), a szczególnie o zachowanie odpowiednich odległości studni od poszczególnych obiektów na działce. Studnia powinna być usytuowana w następujący sposób:

 • Minimum 5 m od granicy nieruchomości oraz od studni wspólnej na granicy dwóch działek;
 • Minimum 7,5 m od osi rowu przydrożnego;
 • Co najmniej 15 m od budynków inwentarskich, silosów, szczelnych zbiorników na gnojowicę, kompostowników oraz szamba;
 • Co najmniej 30 m od drenażu rozsączającego ścieki do gruntu, jeżeli są one uprzednio oczyszczane biologicznie;
 • Minimum 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych oraz od drenażu rozsączającego ścieki nieoczyszczone biologicznie.

Ile kosztuje wiercenie studni?

Cena za wiercenie studni uzależniona jest od lokalizacji działki, od indywidualnego kosztorysu fachowców, który go wykonują oraz od metody wykonywania odwiertów. Inaczej wyjdzie wiercenie w województwie małopolskim, gdzie ceny za usługi budowlane są wysokie, a inaczej przy wschodniej granicy, np. na Podlasiu.

Cena za wykonanie studni podawane są zazwyczaj za wykonanie 1 metra bieżącego (1 mp) odwiertu. Co oznacza w praktyce, że im głębiej - tym koszty będą wyższe.

Analizując cenniki dostępne na stronach internetowych wykonawców wydaje się, że najdrożej wychodzi wykonanie otworu metodą ręczną płytkiej studni kopanej. Takie rozwiązanie niesie ze sobą koszt nawet 1000 zł za metr bieżący!

Decydując się na metodę wiercenia studni głębinowej przy pomocy wiertnicy, to za metr bieżący trzeba zapłacić w przedziale od 100 do nawet 400 zł. Znacznie tańsze jest natomiast wykonanie studni abisyńskiej. Jej koszt to około 60-80 zł za 1mb.

Z prostych kalkulacji wynika, że średni koszt wykonania studni głębinowej o głębokości 15 m wynosi:

 • Metodą ręczną płytkiej studni kopanej: 15 mb * 1000 zł/mb = 15 000 zł!
 • Metodą wiercenia za pomocą wiertnicy: 
  (wiercenie studni głębinowej o średnicy rury spożywczej do wody pitnej 115 mm, firma z Małopolski - 230 zł/mb)
  230 zł/mb * 15 mb = 3 450 zł

Należy jednak pamiętać, że do kosztów robocizny trzeba doliczyć jeszcze koszt zakupu

 • Pompy głębinowej - od 300 do nawet 10 000 zł;
 • Rur - średnio 50 zł/ mb;
 • Filtra - od 4 000 zł do kilku tysięcy zł.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.