Porady OnGeo

Pomiary geodezyjne

Monika Byś
2023-06-29
~4 min
Głosów: 15, średnia ocen: 4.9
pomiary geodezyjne

Pomiary geodezyjne to proces wykonywania i gromadzenia danych w celu dokładnego opisania położenia, powierzchni i wymiarów terenu lub obiektów budowlanych. Pomiary dzielą się głównie na trzy rodzaje: sytuacyjne, wysokościowe i sytuacyjno-wysokościowe. Obecnie jedną z najczęściej wykorzystywanych technik pomiarowych jest GPS, wykorzystująca sygnały satelitarne. Dzisiaj przyjrzymy się rodzajom pomiarów geodezyjnych i ich znaczeniu w procesie budowy domu.

 • Pomiary geodezyjne to proces gromadzenia danych i wykonywania pomiarów w celu określenia kształtu, położenia, wymiarów i cech terenu lub obiektów na powierzchni ziemi.
 • Wyróżnia się trzy podstawowe rodzaje pomiarów geodezyjnych: pomiary sytuacyjne (poziome), pomiary wysokościowe (pionowe) oraz pomiary sytuacyjno-wysokościowe.
 • Wyniki pomiarów geodezyjnych są wykorzystywane do tworzenia map, modeli terenu, analizy przestrzennej, projektowania inżynieryjnego i innych zastosowań.
 • Pomiary geodezyjne GPS mają zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria lądowa, budownictwo, kartografia, monitorowanie deformacji terenu, nawigacja morska, badania środowiska i wiele innych.

Pomiary geodezyjne - rodzaje

Pomiary geodezyjne to proces gromadzenia danych i wykonywania pomiarów w celu określenia i dokładnego opisania kształtu, położenia, wymiarów i cech terenu lub obiektów na powierzchni ziemi. Przeprowadzają je geodeci, którzy stosują specjalistyczne techniki i narzędzia pomiarowe.

Zebrane dane mogą być przetwarzane i wykorzystywane m.in. do tworzenia map, modeli terenu a także analizy przestrzennej i projektowania inżynieryjnego. Wyróżniamy trzy podstawowe rodzaje pomiarów geodezyjnych.

Pomiary sytuacyjne - poziome

Pomiary sytuacyjne, inaczej pomiary poziome lub tachimetria, mają na celu ustalenie identyfikacji i położenia punktów pomierzonych w terenie na mapie w odpowiednim układzie współrzędnych. Dotyczy to zarówno punktów załamań obiektów liniowych (np. pomiary granic działek ewidencyjnych), jak i punktów załamań obszarów powierzchniowych (np. narożników budynków).

Pomiar sytuacyjny powinien być wykonywany takimi metodami, które zapewnią taką dokładność w odniesieniu do osnowy geodezyjnej, aby błąd położenia punktów mierzonych obiektów nie przekroczył:

 • 0,10 m - I grupa dokładnościowa - obiekty dobrze identyfikowalne, trwale powiązane z podłożem, np. budynki, znaki graniczne, mosty,
 • 0,30 m - II grupa dokładnościowa - obiekty o mniej trwałych obrysach, np. budowle ziemne, rowy, kanały, wały,
 • 0,50 m - III grupa dokładnościowa - obiekty o niewyraźnych kształtach i obrysach i o małym znaczeniu terenowym, np. drogi gruntowe, cieki wodne, użytki gruntowe.

Przedmiotem pomiaru sytuacyjnego są szczegóły terenowe składające się na treść mapy zasadniczej, a są to:

 • punkty geodezyjne osnowy,
 • granice państwa, podziału administracyjnego, obrębów administracyjnych,
 • granice działek, użytków rolnych,
 • ogrodzenia trwałe,
 • budynki i budowle,
 • uzbrojenie terenu
 • rzeźba terenu,
 • rodzaje użytków gruntowych,
 • pomniki, cmentarze, figury przydrożne,
 • kontury klasyfikacyjne.

Pomiary wysokościowe - pionowe

Pomiary wysokościowe, inaczej pomiary pionowe, niwelacja, umożliwiają precyzyjne określenie wysokości poszczególnych obiektów w terenie, a także umożliwia zaprezentowanie ukształtowania tego terenu. Dzięki temu uzyskujemy dokładne informacje na temat szczegółów terenowych w określonym układzie współrzędnych. Aby dokonać pomiaru wysokości geodeta potrzebuje niwelatora lub tachimetru i łaty niwelacyjnej.

Pomiar wysokościowy powinien być wykonywany takimi metodami, które zapewnią taką dokładność w odniesieniu do osnowy geodezyjnej, aby dokładność pomiaru była nie mniejsza niż:

 • 0,02 m - w przypadku przewodów i urządzeń kanalizacyjnych,
 • 0,05 m - dla obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych oraz pikiet markowanych w terenie;
 • 0,10 m - dla budowli ziemnych, elastycznych lub mierzonych elektromagnetycznie podziemnych obiektów sieci uzbrojenia terenu oraz pikiet niemarkowanych w terenie.

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe

Pomiary sytuacyjno-wysokościowe to jednoczesne wykonanie pomiaru wysokości i położenia w terenie. Pozwalają między innymi zaktualizować mapę zasadniczą, przygotować opracowanie do celów projektowych w postaci numerycznej bądź analogowej, czy też dokonać inwentaryzacji sieci, budowli oraz budynków.

Wynikiem pomiaru jest mapa sytuacyjno-wysokościowa, o której pisaliśmy w innym wpisie: Mapa sytuacyjno-wysokościowa - co zawiera i kiedy będzie wymagana?

W OnGeo.pl sprawdzisz współrzędne punktów punktów granicznych działki

W Raporcie o terenie dostaniesz współrzędne punktów granicznych i punktów linii załamania działki w formie tekstowej oraz osobno w przejrzystej formie do pobrania z pliku .txt, .klm, csv oraz gpx. 

Pliki do pobrania wyświetlą się w oknie po zakupie Raportu.

Współrzędne punktów granicznych w Raporcie o Terenie
Pobierz współrzędne punktów granicznych swojej działki w OnGeo.pl

Metody pomiarowe stosowane w geodezji

Pomiar sytuacyjny może być wykonany metodami:

 • biegunową,
 • domiarów prostokątnych,
 • przedłużeń konturów sytuacyjnych,
 • wcięć kątowych, liniowych lub kombinowanych,
 • z wykorzystaniem odbiorników systemów nawigacji GPS i GLONASS - pomiary GPS.

Natomiast pomiar wysokościowy może być wykonany metodami:

 • niwelacji,
 • tachimetrii,
 • z wykorzystaniem odbiorników systemów nawigacji GPS i GLONASS - pomiary GPS.

Pomiary geodezyjne GPS

Pomiary geodezyjne przy użyciu systemu GPS (ang. Global Positioning System) są szeroko stosowane w geodezji do precyzyjnego określania położenia punktów na Ziemi, w tym również ich wysokości. GPS umożliwia pomiar trójwymiarowych współrzędnych geodezyjnych, czyli długości, szerokości i wysokości (B, L, H).

Pomiary geodezyjne GPS opierają się na odbiorze sygnałów satelitarnych z multipleksowanej sieci satelitów GPS. Odbiornik GPS odbiera sygnały z co najmniej czterech satelitów GPS jednocześnie i na podstawie czasu podróży sygnałów oraz danych o pseudoodległościach od satelitów, oblicza swoje położenie trójwymiarowe.

W celu pomiaru wysokości, odbiornik GPS musi być skorelowany z powierzchnią odniesienia wysokościowego. W przypadku pomiarów geodezyjnych, często stosuje się powierzchnię odniesienia geodezyjnego, taką jak elipsoida geodezyjna, która jest abstrakcyjnym modelem kształtu Ziemi.

Pomiar wysokości za pomocą GPS ma swoje ograniczenia. Dokładność pionowych pomiarów GPS jest zwykle niższa niż poziomych. Istnieją jednak metody i techniki, takie jak różnicowe pomiaru GPS (DGPS) czy Precyzyjne Pozycjonowanie GPS (PPGPS), które mogą poprawić dokładność pomiarów wysokościowych.

Pomiary geodezyjne GPS mają szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak inżynieria lądowa, budownictwo, kartografia, monitorowanie deformacji terenu, geodezja górnicza, nawigacja morska, badania środowiska, a także w badaniach naukowych i geofizyce.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.