Na mapie

Mapa sytuacyjno-wysokościowa - co zawiera i kiedy będzie wymagana?

Monika Byś
2022-03-11
~6 min
Post zaktualizowany: 2023-06-28
Głosów: 21, średnia ocen: 5
Mapa sytuacyjno-wysokościowa

Mapa sytuacyjno-wysokościowa to opracowanie kartograficzne, które powstaje na bazie mapy zasadniczej. Jest ona niezbędnym dokumentem, jeśli zamierzasz starać się o pozwolenie na budowę domu lub jeśli chciałbyś złożyć wniosek o zmianę mpzp. Przygotowaniem mapy zajmują się wyłącznie uprawnieni geodeci. Sprawdź co odróżnia mapę syt-wys od mapy zasadniczej oraz ile kosztuje jej wykonanie. 

 • Mapa sytuacyjno-wysokościowa, czyli mapa do celów projektowych powstaje na bazie mapy zasadniczej i jest jednym z podstawowych załączników dołączanych do wniosku o pozwolenie na budowę i wniosku o wypis z mpzp.
 • Mapa syt-wys będzie Ci potrzebna, jeśli zachodzi konieczność zagospodarowania działki lub jeśli zamierzasz budować dom.
 • Opracowanie wykonuje wyłącznie uprawniony geodeta, ponieważ tylko tak sporządzony dokument posiada moc prawną. Koszt wykonania mapy waha się między 500, a 1 500 złotych.
 • Mapa jest aktualna tak długo, jak długo odzwierciedla obecny stan rzeczy istniejący na danym terenie.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa. Czym ona jest?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa, zwana również mapą syt-wys, jest opracowaniem kartograficznym powstającym na bazie mapy zasadniczej. Różnica pomiędzy mapą zasadniczą, a sytuacyjno-wysokościową tkwi przede wszystkim w szczegółach. Tego rodzaju opracowanie kartograficzne wykonuje zawsze uprawniony geodeta.

Poza podstawowymi elementami mapy zasadniczej na mapę syt-wys dodatkowo nanosi się pomiary poziome, a w szczególności odległości pomiędzy charakterystycznymi punktami w terenie, które mają znaczenie dla projektu budowlanego oraz pomiary pionowe - wysokościowe. Mapa standardowo opracowywana jest w skali 1:500.

Co zawiera mapa syt-wys?

Mapa syt-wys zamiera takie elementy jak:

 • elementy ewidencji gruntów i budynków takie jak numery ewidencyjne działek i ich granice,
 • kontury budynków,
 • kontury użytków gruntowych,
 • sieci uzbrojenia terenu podziemnego i nadziemnego,
 • lokalizację zabudowy w sąsiedztwie,
 • linię zabudowy,
 • lokalizację zieleni wysokiej,
 • ukształtowanie pionowe terenu,
 • osie ulic i dróg.
Przykład mapy do celów projektowych, geodezyjnie.pl
Przykład mapy do celów projektowych, geodezyjnie.pl

Szczegółowe wytyczne w zakresie tworzenia mapy syt-wys, czyli mapy do celów projektowych zawiera Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.0.1429)

Przepisy prawa dosyć precyzyjnie regulują zasady dotyczące wykonania mapy syt-wys. Szczególnie precyzyjnie określa się skalę mapy dla inwestycji budowlanych. I tak:

 • mapa dla działek budowlanych nie może być mniejsza niż 1:500,
 • mapy zespołów obiektów oraz budownictwa przemysłowego - nie mniejsze niż 1:1000,
 • natomiast mapy rozległych terenów - nie mniejsze niż 1:2000.

Każda mapa do celów projektowych powinna również zawierać legendę, dzięki której odczytanie naniesionych na nią symboli będzie zdecydowanie łatwiejsze. A jak już jesteśmy przy odczytywaniu mapy, to omówmy sobie jak ona wygląda...

Jak wygląda i jak należy ją czytać mapę sytuacyjno-wysokościową?

Odczytanie mapy do celów projektowych wymaga znajomości symboli i skrótów na mapie. Istotne są zarówno kolory jak i grubość linii. Każda mapa sytuacyjno-wysokościowa poza wszystkimi elementami znajdującymi się na mapie zasadniczej, powinna zawierać również zaznaczone granice działki oraz jej otoczenie w odległości co najmniej 30 m w każdą stronę.

Jeśli chodzi o oznaczenia na mapie, warto wspomnieć o zarówno o symbolach jak i o najczęściej powtarzających się skrótach stanowiących ich opis. Symbolika dotyczy przede wszystkich obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu, które dodatkowo są wyróżnione przypisanym do sieci kolorem. Poniższa tabela zawiera zestawienie najpopularniejszych symboli i skrótów na mapie sytuacyjno-wysokościowej.

obiekt 

symbol

rodzaj

skrót 

 

 

 

 

budynek 

mieszkalny jednorodzinny

m

gospodarstwa rolnego

g

biurowy

b

 

w budowie

 

 

 

 

 

 

przewód 

elektroenergetyczny

e

gazowy

g

kanalizacyjny

k

wodociągowy

w

ciepłowniczy

c

telekomunikacyjny

t

nadziemny

Rz

naziemny

Rn

krawężnik

jezdnia

j.

chodnik

ch.

Jeżeli chcesz wiedzieć jak wygląda mapa uzbrojenia terenu oraz jak należy ją czytać, zajrzyj do naszego wpisu -> Jak czytać mapę uzbrojenia terenu?

Czy wiesz, że w 2021 wprowadzono 
zmiany w prawie

31 lipca 2021 r. weszły w życie trzy nowelizacje rozporządzenia w sprawie baz danych BDOT, EGIB i GESUT.

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U.2021.1390). Dostępne → tutaj
 • Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U.2021.1385). Dostępne → tutaj,
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (Dz.U.2021.1374). Dostępne → tutaj

Kiedy wymagana jest mapa sytuacyjno-wysokościowa?

Mapa sytuacyjno-wysokościowa będzie Ci potrzebna, jeśli zachodzi konieczność zagospodarowania działki lub jeśli zamierzasz budować dom. Należy pamiętać, że wykonanie projektu budowlanego bez tego opracowania będzie po prostu niemożliwie.

Mapa syt-wys jest jednym z obowiązkowych załączników do zgłoszenia budowy, wniosku o pozwolenie na budowę oraz wniosku o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego. Można ją również dołączyć do wniosku o wykonanie przyłączy sieci uzbrojenia terenu.

Skąd wziąć mapę syt-wys i jakie są etapy jej tworzenia?

Mapę sytuacyjno-wysokościową wykonuje wyłącznie uprawniony geodeta
Mapę sytuacyjno-wysokościową wykonuje wyłącznie uprawniony geodeta

Mapę syt-wys wykonuje wyłącznie uprawniony geodeta, ponieważ tylko tak sporządzony dokument posiada moc prawną. Jednak zanim ją przygotuje musi pozyskać mapę zasadniczą dostępną w starostwie, a konkretniej w wydziale geodezji lub w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGIK). Jej uzyskanie możliwe jest po złożeniu wniosku na specjalnym formularzu.

Stworzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej poprzedza zatem kilka etapów. Poniżej przedstawimy je w puntach.

 1. Zleć geodecie wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej.
 2. Zgłoś robotę geodezyjną do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.
 3. Przekaż dokumenty, które są niezbędne do wykonania mapy sytuacyjno-wysokościowej. Masz na to czas do 10 dni roboczych.
 4. Odbierz z PODGiK mapę zasadniczą.
 5. Teraz geodeta wykonuje wywiad terenowy, czyli pozyskuje informacje o terenie, które mogłyby mieć wpływ na pomiar. Następnie terenowy wykonuje pomiary aktualizacyjne.
 6. W kolejnym kroku geodeta przekazuje dokumentację do ODGiK, gdzie urzędnicy dokonują jej weryfikacji.
 7. Gotową mapę przekaż projektantowi projektu budowlanego.

Ile kosztuje mapa sytuacyjno-wysokościowa?

Koszt mapy sytuacyjno-wysokościowej zależy głównie od wykonawcy, ponieważ to on ustala cenę za swoje usługi. Znaczenie może mieć zarówno lokalizacja - gdyż koszt usług w miastach wojewódzkich może być znacznie wyższy niż w mniejszych miejscowościach z dala od aglomeracji miejskich - jak i ukształtowanie terenu oraz sama powierzchnia działki, którą należy objąć pomiarem. Oczywiście przy szacowaniu kosztów należy wziąć pod uwagę coroczne podwyżki cen materiałów i usług.

Cena mapy syt-wys wynosi jednak średnio 500 - 1500 złotych.

Ile jest ważna mapa sytuacyjno-wysokościowa?

Niestety na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi, gdyż ani w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U.1995.25.133), ani w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351) nie ma informacji dotyczącej terminu ważności opracowania. W obu przepisach prawnych wspomina się jednak, że mapa do celów projektowych powinna być "sporządzona na aktualnej mapie".

Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w jednym z wyroków z 2015 r. (sygnatura II OSK 909/14) uznał jedynie, iż:

NSA - II OSK 909/14

Mapa jest aktualna tak długo, jak długo odzwierciedla obecny (teraźniejszy) stan rzeczy istniejący na danym terenie. Zachowanie aktualności mapy nie zależy zatem bezpośrednio od daty jej opracowania, lecz od niezmienności stanu faktycznego na tej mapie odzwierciedlonego.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.