Porady OnGeo

Projekt budowlany a projekt wykonawczy - czym się różnią?

Monika Byś
2021-04-15
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-10-30
Głosów: 30, średnia ocen: 4.9
projekt budowlany a projekt wykonawczy

Zanim rozpoczniesz budowę wymarzonego domu, musisz zgromadzić niezbędną dokumentację projektową. Dokumentacja ta określi wszystkie szczegóły robót budowlanych. Pierwszym dokumentem, który wizualizuje powstałą inwestycję, jest projekt budowlany. Projekt budowlany jest obowiązkowy i stanowi podstawę starania się o pozwolenie na budowę. W niniejszym artykule podejmiemy temat: projekt budowlany a projekt wykonawczy - czym się różnią?

 • Projekt budowlany zawiera w sobie wszystkie planowane rozwiązania dla Twojej inwestycji. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę.
 • Projekt wykonawczy zostaje wykonany na podstawie projektu budowlanego.
 • Wykonanie projektu wykonawczego dla budownictwa jednorodzinnego nie jest obowiązkowe!
 • Projekt wykonawczy zawiera m.in. informacje o formacie, materiałach, konstrukcji i uzbrojeniu poszczególnych elementów.
 • Jeżeli szukasz nieruchomości, działki pod budowę domu wejdź na Geoportal OnGeo.pl i pobierz zestaw cennych informacjo o nieruchomości.

Czym jest projekt budowlany?

Projekt budowlany ma charakter aktu podstawowego. W praktyce oznacza to, że zawiera w sobie wszystkie planowane rozwiązania dla Twojej inwestycji. Dokument ten jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Zawartość projektu budowlanego określa ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz.404).

Projekt budowlany powinien spełniać wymagania określone w lokalnym planie zagospodarowania przestrzennego oraz spełniać dodatkowe wymagania decyzji o warunkach zabudowy.

Co zawiera projekt budowlany?

Zgodnie z nowelizacją prawa budowlanego z 2020r., projekt budowlany musi zawierać:

 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu, który zawiera informacje o usytuowaniu obiektu, układzie komunikacyjnym oraz obszarze oddziaływania.
 2. Projekt architektoniczno-budowlany, który zawiera układ przestrzenny pomieszczeń oraz wykaz projektowanych rozwiązań technicznych i materiałowych.
 3. Projekt techniczny – projekt wykonawczy, który zawiera rozwiązania instalacyjne i konstrukcyjne oraz charakterystykę energetyczną budynku.

Czym jest projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy nazywany również projektem technicznym, ma charakter wtórny. Oznacza to, że zostaje wykonany na podstawie projektu budowlanego. Dokument ten precyzuje informacje zawarte w projekcie budowlanym, m.in. jak powinny być skonstruowane instalacje i konstrukcje.

W projekcie wykonawczym masz już konkretne informacje dla ekipy budowlanej o sposobie wykonania poszczególnych elementów budowy oraz zalecanych materiałów, z których powinny być wykonane.

Projekt wykonawczy powinien być sporządzony zawsze, gdy inwestycja realizowana jest ze środków publicznych. Wykonanie projektu wykonawczego dla budownictwa jednorodzinnego nie jest obowiązkowe! Pamiętaj, że sporządzenie projektu wykonawczego w znacznym stopniu usprawnia i przyspiesza budowę.

Dzięki informacjom zawartym w projekcie, możesz również wycenić, ile będzie kosztowała budowa oraz możesz oszacować, ile czasu potrzebujesz na jej wykonanie.

Co zawiera projekt wykonawczy?

Projekt wykonawczy zawiera informacje o :

 • materiałach, formacie, ułożeniu, konstrukcji rozwiązań przewidzianych w projekcie budowlanym;
 • połączeniach konstrukcji,
 • uzbrojeniu poszczególnych elementów,
 • dodatkowe informacje, które pomogą zminimalizować ryzyko popełniania błędów krytycznych.

Kto wykonuje projekt wykonawczy?

Wymagania, co do sporządzania projektu technicznego nie są ujęte w prawie budowlanym. Posługując się jednak treścią Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072) można wnioskować, że wymagania dotyczące projektu wykonanego należy przyjmować tak jak dla projektu budowlanego. W praktyce oznacza to, że projektant sporządzający projekt techniczny, powinien mieć uprawnienia budowlane oraz musi należeć do izby architektów lub inżynierów budownictwa. Projektant sporządzający projekt wykonawczy powinien również posiadać uprawnienia w specjalności instalacyjnej sieci: gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i elektrycznej.

Podsumowując:

Projekt budowlany a projekt wykonawczy - czym się różnią?

Projekt wykonawczy jest ostatnim dokumentem, które stanowi ostatnią część projektową. Projekt techniczny jest opracowywany dla poszczególnych zadań dla elementów obiektu budowlanego na podstawie zatwierdzonego projektu wstępnego. Celem projektu wykonawczego jest określenie wszystkich szczegółów dla budowy: jej konstrukcji, materiałów, wykonania prefabrykantów, czy prowadzenia prac montażowych.

Porównując projekt budowlany, a wykonawczy należy zaznaczyć najbardziej istotną różnicę między nimi. Projekt budowlany jest dokumentem obowiązkowym, a projekt wykonawczy - nie. Na postawie projektu budowlanego możesz starać się o wszelkie zezwolenia, w tym - pozwolenie na budowę. Projekt techniczny jest dokumentem, który znacznie pomoże Ci na etapie budowy. Mimo, że sporządzanie go wiąże się z dodatkowymi kosztami, warto rozważyć jego sporządzenie na potrzeby budowy domu jednorodzinnego. Projektant, jako fachowiec, pomoże Ci dobrać odpowiednie materiały oraz znacznie odciąży Cię z z konieczności podejmowania decyzji, co do możliwych rozwiązań wykonawczych na których najprawdopodobniej nie znasz się najlepiej.

Poznaj raporty o terenie w Geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.