Analiza inwestycji

Kary za samowolę budowlaną

Szczepan Sołtysik
2020-04-21
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-11-30
Głosów: 90, średnia ocen: 5
kary-za-samowole-budowlana

Samowola budowlana to budowa obiektu budowlanego bez uzyskanego pozwolenia na budowę. Charakterystyka samowoli oraz cała procedura legalizacyjna została opisana na blogu https://blog.ongeo.pl/samowola-budowlana-legalizacja/. Poniżej w artykule podajemy jakie są kary za samowolę budowlaną.

  • Wykonywanie robót budowlanych wbrew przepisom ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • W celu uniknięcia kary można wystąpić o umorzenie postępowania, przedstawiając brak wiedzy o formalnościach, które należy załatwić przed rozpoczęciem budowy. 
  • Samowola budowlana w postępowaniu administracyjnym nie ulega przedawnieniu.

PRAWO BUDOWLANE I SAMOWOLA BUDOWLANA

Prawo budowlane zawiera przepisy karne, z których wynika, że wykonywanie robót budowlanych wbrew przepisom ustawy podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Najczęściej jednak stosuje się karę grzywny. Organ nadzoru budowlanego może także nakazać rozbiórkę obiektu lub jego części.

KARY ZA SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ

Art. 59f. Kara za stwierdzenie nieprawidłowości przy kontroli

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie obowiązkowej kontroli nieprawidłowości w zakresie, wymierza się karę stanowiącą iloczyn stawki opłaty (s), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
2. Stawka opłaty (s) wynosi 500 zł.
4. W przypadku gdy w skład obiektu budowlanego, z wyjątkiem budynku mieszkalnego jednorodzinnego, wchodzą części odpowiadające różnym kategoriom, karę stanowi suma kar obliczonych dla różnych kategorii.
6. W przypadku wymierzenia kary organ nadzoru budowlanego, w drodze decyzji, odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie i przeprowadza, w odpowiednim zakresie, postępowanie, o którym mowa w art. 51 decyzje organu po wydaniu postanowienia o wstrzymaniu budowy.

Przykładowe naliczenia kary za samowolę budowlaną opisaliśmy w artykule:

Kategorie obiektów budowlanych, podstawowe informacje i wykaz

CZY MOŻNA UNIKNĄĆ KARY ZA SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ?

Kara za samowole budowlaną wiąże się z całkowitą lub częściową rozbiórka obiektu albo z obowiązkiem uiszczenia opłaty. Czy można uniknąć kary? W celu uniknięcia kary można wystąpić o umorzenie postępowania, przedstawiając brak wiedzy o formalnościach, które należy załatwić przed rozpoczęciem budowy. Niestety jest to bardzo trudne do udowodnienia przed sądem. Najczęściej podejmuje się proces legalizacji samowoli co skutkuje uniknięciem rozbiórki obiektu budowlanego.

ODWOŁANIE OD NALICZONEJ KARY ZA SAMOWOLĘ BUDOWLANĄ

Istnieje prawo odwołania się od wydanej decyzji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wówczas odwołanie składa się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Jeżeli decyzja była wydana przez wojewódzkiego INB odwołanie należy złożyć do głównego inspektora nadzoru budowlanego.

PRZEDAWNIENIE SAMOWOLI BUDOWLANEJ

Samowola budowlana w postępowaniu administracyjnym nie ulega przedawnieniu. Wszystkie obiekty powstałe po 1995 roku podlegają kontroli. Rok 1995 to okres wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Obiekty powstałe przed tym rokiem, podlegają przepisom zawartym w ustawie z 1974 roku.

Zdobądź informacje o dowolnej działce w kraju, poznaj Raporty o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

Geoportal OnGeo.pl umożliwia pozyskanie informacji o każdej działce w kraju. W kilku krokach możesz pobrać tzw. Raport o terenie, w którym sprawdzisz czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem oraz wiele dodatkowych informacji.

Poniżej przedstawiamy instrukcje, jak wygenerować Raport o terenie:

  1. Wejdź na OnGeo.pl/raporty;
  2. Wyszukaj miejsce, wpisując adres lub numer działki lub poprzez opcję “wskaż na mapie”;
  3. W celu wygenerowania Raportu o terenie w panelu po lewej stronie odznacz z listy dostępnych tematów, te które Cię nie interesują;
  4. Po wybraniu kliknij przycisk potwierdź i zapłać za pomocą wygodnego przelewu online;
  5. Raport wygeneruje się w parę minut w formie dokumentu PDF;
  6. W Raporcie znajdzie się informacja czy na danym terenie obowiązuje MPZP, a jeżeli tak to podana będzie nazwa planu, link do pobrania właściwej uchwały planu oraz przedstawione zostaną granice planu na mapie.

Zobacz jak wygląda Przykładowy Raport o terenie.

Informacje, które można znaleźć na blogu OnGeo

Jak uzyskać pozwolenie na budowę https://blog.ongeo.pl/jak-uzyskac-pozwolenie-na-budowe/

Zgłoszenie budowy kiedy nie jest wymagane zgłoszenie na budowę https://blog.ongeo.pl/zgloszenie-budowy/

Jakich dokumentów potrzebujesz, aby uzyskać pozwolenia na budowę https://blog.ongeo.pl/pozwolenie-na-budowe/

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl