Posty z tagiem: prawo

Prawo w Polsce. Sprawdź nowelizacje prawne, nowe rozporządzenia i ustawy. 

Wynagrodzenie lub odszkodowanie za służebność przesyłu - jak obliczyć

Z regulacji prawnej wynika, że właściciel nieruchomości obciążonej ograniczonym prawem rzeczowym może żądać wynagrodzenia lub odszkodowania. Posadowienie na gruncie urządzeń przesyłowych (linii energetycznych, słupów, elementów sieci gazowych) ogranicza możliwość dowolnego gospodarowania mieniem. Występowanie wymienionych elementów na działce może powodować zmniejszenie wartości nieruchomości. Przepisy nie ustalają ile ma wynosić odszkodowanie za służebność przesyłu oraz na jakich zasadach wylicza się wynagrodzenie.

Dodatek osłonowy dla gmin? Możliwa nowelizacja ustawy

Jeszcze tylko do dzisiaj do godziny 13:00 gminy mogą zgłaszać uwagi dotyczące ustawy o dodatku osłonowym oraz propozycje korekt jej treści. W poniedziałek 17 stycznia odbędzie się spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Piotrem Dziadzio w sprawie ewentualnych pilnych poprawek do ustawy. Czy dodatek osłonowy będzie dostępny również dla samorządów?

Budowa masztów telekomunikacyjnych bez decyzji środowiskowych – projekt rozporządzania

Nowy projekt rozporządzenia Rady Ministrów przewiduje, że możliwa będzie budowa masztów telekomunikacyjnych bez decyzji środowiskowych.

Polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy. Tak wykazała kontrola NIK

Gminy umożliwiają pozbywanie się ścieków w sposób niebezpieczny dla środowiska - powiedział w środę Przemysław Fedorowicz z delegatury NIK w Katowicach na sejmowej komisji samorządu terytorialnego i polityki regionalnej. Dodał, że polskie szamba są bezodpływowe tylko z nazwy.