Porady OnGeo

Głębokość wód gruntowych - mapa hydrogeologiczna

Monika Byś
2023-03-20
~4 min
Post zaktualizowany: 2024-01-23
Głosów: 85, średnia ocen: 4.6
głębokość wód gruntowych

Mapa hydrogeologiczna to mapa przedstawiająca właściwości wód gruntowych, takie jak głębokość, zasięg, ruchliwość, jakość oraz inne parametry związane z geologią i hydrologią danego obszaru. Sprawdzenie mapy z głębokością wód gruntowych i podziemnych może być szczególnie przydatne dla właścicieli działek budowlanych. Dzięki niej dowiesz się, czy Twoja nieruchomość znajduje się na terenie o wysokim poziomie wód gruntowych, co ma znaczenie przy planowaniu inwestycji budowlanej i infrastruktury technicznej. Jeśli chcesz sprawdzić głębokość wód gruntowych na działce, skorzystaj z OnGeo.pl

 • Mapa hydrologiczna Polski to specjalistyczna mapa, która przedstawia zasięg i charakterystykę wód powierzchniowych i podziemnych, poziom wód gruntowych, przebieg rzek, a także informacje o zbiornikach retencyjnych, źródłach, ujęciach wody i stacjach pomiarowych
 • Sprawdzenie głębokości wód gruntowych może być ważne dla właściciela działki, szczególnie, jeśli zamierzasz budować dom lub inny obiekt budowlany na działce lub w celu zaplanowania upraw
 • W OnGeo.pl możesz sprawdzić poziom głębokość wód gruntowych dla wybranej działki na obszarze kraju. Analiza przedstawia informacje o głębokości wód gruntowych na analizowanym terenie

Czym jest mapa hydrogeologiczna?

Mapa hydrologiczna Polski to specjalistyczna mapa, która przedstawia zasięg i charakterystykę wód powierzchniowych i podziemnych, poziom wód gruntowych, przebieg rzek, a także informacje o zbiornikach retencyjnych, źródłach, ujęciach wody i stacjach pomiarowych. 

Skala mapy z głębokością wód gruntowych zależy od obszaru opracowania. Istnieją zarówno mapy ogólnopolskie, jak i regionalne, w zależności od celu, w jakim zostały wykonane. Mapa ta może być przydatna dla naukowców, projektantów, inżynierów, rolników, a także dla właścicieli nieruchomości. Mapy geologiczne, w tym mapę poziomu wód gruntowych i podziemnych, z podziałem na obszary opracowania można znaleźć na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego. 

Sprawdź głębokość wód gruntowych dla Twojej działki

W OnGeo.pl możesz sprawdzić poziom głębokość wód gruntowych dla wybranej działki na obszarze kraju. Analiza przedstawia informacje o głębokości wód gruntowych (głębokość do pierwszego poziomu wodonośnego) na analizowanym terenie.

Źródłem mapy jest mapa hydrogeologiczna pobrana bezpośrednio ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego. W celu prawidłowego i dokładnego odczytania oznaczeń na mapie należy pobrać mapę źródłową wraz z legendą, do której link znajduje się pod wygenerowaną mapą.

Mapa głębokości wód gruntowych, fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl
Mapa głębokości wód gruntowych, fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl

Jak wygenerować mapę z głębokością wód gruntowych w OnGeo.pl?

Mapa hydrogeologiczna - wody gruntowe stanowi część tematu "Geologia terenu". Chcąc pobrać dane dla swojej działki musisz:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznaczyć temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesuje Cię wyłącznie mapa z głębokością wód gruntowych, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
Wybierz Mapa hydrogeologiczna - wody gruntowe, OnGeo.pl
Wybierz Mapa hydrogeologiczna - wody gruntowe, OnGeo.pl
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.

Po co sprawdzać głębokość wód gruntowych?

Sprawdzenie mapy hydrogeologicznej może być ważne dla właściciela działki z kilku powodów:

 1. Planowanie budowy
  Informacje o głębokości wód gruntowych mogą pomóc w określeniu, czy dana działka znajduje się na obszarze o wysokim poziomie wód gruntowych, co może mieć wpływ na planowanie budowy budynków i infrastruktury. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej, konieczne może być zastosowanie dodatkowych środków technicznych, chociażby takich jak wzmocnienie fundamentów;
 2. Planowanie upraw rolniczych
  Informacje o głębokości wód gruntowych mogą pomóc w określeniu, czy poziom wody gruntowej na działce jest wystarczająco głęboki, aby zapewnić odpowiedni poziom nawodnienia roślin. Zbyt wysoki lub zbyt niski poziom wody gruntowej może prowadzić do niedoboru wody lub przesiąkania wody, co może wpłynąć na plony;
 3. Bezpieczeństwo
  Informacje o głębokości wód gruntowych mogą pomóc w określeniu, czy działka znajduje się na obszarze zagrożonym powodzią lub innymi zjawiskami hydrologicznymi. Właściciel działki może wtedy podjąć odpowiednie kroki w celu zminimalizowania ryzyka;
 4. Ochrona środowiska
  Informacje o głębokości wód gruntowych mogą pomóc w pomóc w określeniu, czy działka znajduje się na obszarze o szczególnie wysokiej wartości przyrodniczej, takim jak obszary chronione lub obszary wodne. Właściciel działki może wtedy podjąć odpowiednie kroki w celu ochrony środowiska i zapobiegania szkodliwym działaniom.

Od czego zależy głębokość wód gruntowych?

Głębokość wód gruntowych zależy od wielu czynników, w tym od:

 • Klimatu - w Polsce w głównej mierze dominuje klimat umiarkowany, co wpływa na ilość opadów i parowanie wody z powierzchni ziemi. Im więcej opadów i mniejsze parowanie, tym większa ilość wody przedostaje się do gleby i wód gruntowych;
 • Rodzaju i składu gleby - różne rodzaje gleb mają różne właściwości retencji wody. Na przykład gleby piaszczyste i lessowe mają mniejszą zdolność zatrzymywania wody niż gleby ilaste i gliniaste. Warto pamiętać, że geologiczne warunki budowlane sprawdzisz w Raporcie o Terenie. Dowiedz się więcej: Geologiczne warunki budowlane działki;
 • Topografii terenu - nachylenie terenu wpływa na tempo przepływu wody i tempo jej infiltracji do gleby;
 • Warunków hydrogeologicznych - głębokość wód gruntowych może być związana z położeniem geologicznym oraz zasobami wody podziemnej.

W Polsce głębokość wód gruntowych różni się w zależności od regionu i sezonu. Na przykład, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego woda gruntowa znajduje się na głębokości 1-3 metrów, natomiast w niektórych częściach Polski głębokość ta wynosi powyżej 10 metrów. Na obszarach górskich, głębokość wody gruntowej zależy od wysokości nad poziomem morza.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.