Analiza inwestycji

Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych

Monika Byś
2023-01-13
~3 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych

Sprawdź obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych. Dane o podtopieniach są szczególnie istotne, jeśli zamierzasz realizować inwestycję budowlaną na własnej działce lub jeśli chcesz kupić nieruchomość pod budowę domu. Mapa zagrożenia podtopieniami w OnGeo.pl przedstawia maksymalne możliwe zasięgi występowania podtopień na wybranym terenie. 

 • Polska jest narażona na okresowe podtopienia i powodzie od wód gruntowych. Powodem tak gwałtownych zjawisk pogodowych są postępujące zmiany klimatu.
 • W OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie zagrożonym powodzią od wód gruntowych lub w jego okolicy. 
 • Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych otrzymasz generując Raport o terenie z tematem "Zagrożenie powodziowe".

Ekstremalne opady atmosferyczne (m.in. powodzie błyskawiczne) z ostatnich lat wykazały, że Polska jest narażona na okresowe podtopienia i powodzie od wód gruntowych. Powodem tak gwałtownych zjawisk pogodowych są postępujące zmiany klimatu.

W pracach związanych z usuwaniem szkód spowodowanych powodziami niezwykle przydatna staje się Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami. Prace nad mapą rozpoczęto już w latach 2003 - 2006 w ramach jednego z zadań Państwowej Służby Hydrologicznej (PSH). W związku z wdrażaniem w naszym kraju Dyrektywy Powodziowej (2007/60/WE) niezbędne są jednak dalsze prace, które mają na celu opracowanie map zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego w skali 1:10 000. Takie mapy miałyby uwzględniać również zagrożenie od wód gruntowych.

Sprawdź obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych

W OnGeo.pl sprawdzisz, czy Twoja działka znajduje się na terenie zagrożonym powodzią od wód gruntowych lub w jego okolicy. Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych otrzymasz generując Raport o terenie z tematem "Zagrożenie powodziowe".

Stosowne informacje otrzymasz w przejrzystej formie raportu pdf. W ramach usługi otrzymasz aktualne na rok 2022 mapy powodziowe, obejmujące wskazany do analizy teren, wraz z obszarem o promieniu 500 metrów od wskazanego obszaru. Dodatkowo w raporcie znajduje się informacja o procentowym udziale terenów zalewowych w powierzchni działki oraz odległości od stref zagrożenia, gdzie prawdopodobieństwo powodzi występuje raz na:

 • 500 lat (0,02%),
 • 100 lat (0,1%),
 • 10 lat (10%),
 • a także obszar zalewowy w przypadku całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego,
 • oraz mapa zagrożenia podtopieniami.

Poniżej prezentujemy fragment Raportu o terenie dotyczący zagrożenia powodziowego.

Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych, OnGeo.pl
Obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych, OnGeo.pl

UWAGA! Wyznaczone obszary nie są strefami zalewów wód powierzchniowych (powodzi), ale przedstawiają maksymalne możliwe zasięgi występowania podtopień (czyli położenia zwierciadła wody podziemnej blisko powierzchni terenu, co skutkuje podmokłościami) w rejonie i sąsiedztwie doliny rzecznej. 

Jak wygenerować Raport o terenie z mapą podtopień?

Mapa obszarów zagrożonych podtopieniami stanowi część tematów poświęconych zagrożeniom i uciążliwościom. Jeśli chcesz dowiedzieć się, czy Twoja działka znajduje się w na terenie zagrożonym podtopieniami, musisz tylko:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.
  Jeśli interesują Cię wyłącznie tereny zagrożone podtopieniami od wód gruntowych, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz w ciągu 5 minut na wskazany adres mailowy.

Do czego przyda się informacja o podtopieniach?

 • Podejmiesz świadomą decyzję o realizacji inwestycji budowlanej i ewentualnymi ryzykami,
 • Zyskasz argument przy negocjacji ceny nieruchomości,
 • Zobaczysz, czy nie przysługuje Ci niższa stawka za ubezpieczenie nieruchomości,
 • Ocenisz ryzyka związane z realizacją inwestycji,
 • W odpowiedni sposób zabezpieczysz się przed negatywnymi skutkami powodzi.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.