News

OnGeo aktualizuje mapy zagrożenia powodziowego

Monika Byś
2022-11-15
~2 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
OnGeo aktualizuje mapy zagrożenia powodziowego

Portal OnGeo.pl aktualizuje mapy zagrożenia powodziowego zgodnie z danymi udostępnionymi przez PGW Wody Polskie. 

  • W 2022 r. opublikowano nowe MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących. 
  • Dla wybranych odcinków rzek oraz wybrzeża wykonano również aktualizację obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. 

Mapy zagrożenia powodziowego w 2022 r. prezentują obszary zagrożone zalaniem dla rzek, na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi wynosi 10 %, 1 % i 0.2 %. Prezentują również scenariusz całkowitego zniszczenia wału przeciwpowodziowego.

OnGeo aktualizuje mapy zagrożenia powodziowego

Zobacz jak zmieniło się zagrożenie powodziowe dla konkretnego obszaru. Prezentowana poniżej mapa zagrożenia powodziowego pochodzi w Raportu o Terenie. Mapa 1 z roku 2020 oraz aktualna z 2022 r.

Aktualizacja 2020 r. 

Mapa 1: Zagrożenie powodziowe dla działki w m. Wilanów, woj. mazowieckie, aktualizacja na rok 2020
Mapa 1: Zagrożenie powodziowe dla działki w m. Wilanów, woj. mazowieckie, aktualizacja na rok 2020, źródło: Raport o Terenie

Aktualizacja 2022 r. 

Mapa 2: Zagrożenie powodziowe dla działki w m. Wilanów, woj. mazowieckie, aktualizacja na rok 2022, źródło: Raport o Terenie

W 2022 r. opublikowano nowe MZP i MRP dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących (pozostałe obszary wskazane w przeglądzie i aktualizacji WORP w 2018 r.). Ponadto dla wybranych odcinków rzek oraz wybrzeża wykonano również aktualizację obowiązujących map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego. Podstawą prawną tego działania jest art. 171 ust. 9 ustawy – Prawo wodne, który stanowi, że mapy mogą zostać poddane przeglądowi oraz w razie potrzeby aktualizacji częściej niż co 6 lat.

Szczegółowy wykaz odcinków rzek, dla których zaktualizowano MZP i MRP wraz z opisem przyczyn aktualizacji znajduje się w załączniku nr 6.1a do Raportu z wykonania przeglądu i aktualizacji map zagrożenia powodziowego i map ryzyka powodziowego (2022), który dostępny jest pod adresem: https://powodz.gov.pl/pl/mapy

Natomiast wykaz wszystkich opracowanych MZP i MRP oraz termin publikacji ostatniej wersji znajduje się w załączniku nr 6 do ww. Raportu.

Po co aktualizować tereny zalewowe?

Mapy zagrożenia powodziowego, a także mapy ryzyka powodziowego sporządzone w 2020 r. uwzględniały inwestycje zrealizowane do 2019 r. W niektórych przypadkach zaistniała konieczność zaktualizowania obszarów zagrożenia powodziowego, w związku z zakończeniem inwestycji przeciwpowodziowych w późniejszym czasie. Ponadto w wyniku korzystania z obowiązujących map zgłoszono uwagi przez użytkowników. W związku z powyższym dokonano przeglądu MZP i MRP w zakresie wynikającym ze zgłoszonych uwag. Ponadto w uzasadnionych przypadkach zaktualizowano mapy dla wybranych odcinków rzek.

Źródło: Wody Polskie, OnGeo.pl

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.