Posty z tagiem: zagrożenie powodziowe

Zagrożenie powodziowe, tereny zalewowe, sprawdź tereny zagrożone zalaniem. Mapa obszarów zagrożonych zalaniem. Dowiedz się jakie są ograniczenia w przypadku, gdy teren jest zalewowy. 

mapa symulacji poziomu morza
News
Sprawdź mapę symulacji poziomu morza. Dowiedz się, które obszary na świecie są najbardziej zagrożone zalaniem od wód mórz i oceanów.
2024-02-28
~2min
flood hub
News
Platforma Flood Hub rozszerza swoje zasięgi o Polskę. Aplikacja pozwala z 7-dniowym wyprzedzeniem przewidzieć powódź na podstawie danych publicznych z wielu źródeł.
2023-05-25
~2min
mapy powodziowe tylko w PDF
News
Projekt noweli rozporządzenia MI zakłada, że mapy zagrożenia i ryzyka powodziowego będą sporządzane tylko w formacie PDF, a nie GEOTIFF
2023-05-04
~2min
gminy wydają wuzetki dla terenów zalewowych
News
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) negatywnie oceniła działania skontrolowanych gmin, które wydawały warunki zabudowy dla terenów zagrożonych powodziami
2023-04-13
~2min
obowiązują nowe mapy ryzyka powodziowego
News
Wody Polskie ogłosiły, że od 23.03.2023 r. obowiązują nowe plany mapy zagrożenia powodziowego dla obszaru dorzecza Wisły, Odry i Pregoły
2023-03-24
~2min
Budowa farmy fotowoltaicznej w otulinie parku narodowego
News
Czy budowa farmy fotowoltaicznej w otulinie parku narodowego jest szkodliwa dla środowiska?
2023-03-13
~3min
obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych
Analiza inwestycji
Sprawdź obszary zagrożone powodzią od wód gruntowych w OnGeo.pl. Mapa zagrożenia podtopieniami przedstawia zasięgi występowania podtopień.
2023-01-13
~3min
Radar ostrzegający przed powodzią
News
Radar ostrzegający przed powodzią znajduje się w miejscowości Falkowa i ostrzega przed zagrożeniem z górskiej rzeki Białej.
2022-11-24
~2min
OnGeo aktualizuje mapy zagrożenia powodziowego
News
OnGeo.pl aktualizuje mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego zgodnie z danymi udostępnionymi przez PGW Wody Polskie.
2022-11-15
~2min
program przeciwdziałania powodziom
News
Rząd planuje wprowadzić program przeciwdziałania powodziom. Łączny koszt jego wdrożenia szacowany jest na 41 mld zł.
2022-10-05
~2min