Porady OnGeo

Jak obniżyć poziom wód gruntowych na działce?

Monika Byś
2021-04-15
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-28
Głosów: 43, średnia ocen: 5
badania geotechniczne gruntu

Budowa domu na działce o wysokim poziomie wód gruntowych jest możliwa, lecz często wymaga dużych nakładów finansowych. Budynek taki powinien być dobrze zabezpieczony przed szkodliwym działaniem wód gruntowych i wilgocią, a jego fundamenty i mury powinny być dodatkowo chronione izolacją przeciwwodną i przeciwwilgociową. Bardzo ważne jest, aby odpowiednio zaplanować sposób odwodnienia działki jeszcze na etapie przygotowania do budowy domu lub najlepiej, zastanowić się dobrze przed zakupem działki, czy inwestycja ta, jest opłacalna. No dobrze, ale jak obniżyć poziom wód gruntowych na swojej działce, jeśli już ją zakupiłeś?

 • Wody gruntowe i opadowe nie mogą być odprowadzane na sąsiednie działki, a ukształtowanie powierzchni nie może zmieniać jej naturalnego spływu.
 • Jak obniżyć poziom wód gruntowych? Należy odprowadzić nadmierną ilość wody do studni chłonnej lub stawu odwadniającego.
 • Staw odwadniający powinien znajdować się w odległości 3 m od granicy działki, a studnia chłonna 3,5m od granicy i 2m od budynku.
 • Sprawdź, zanim kupisz! Dzięki Raportom o terenie, poznasz potencjał swojej nieruchomości. Dowiesz się m.in: czy teren na którym znajduje się działka, jest objęty MPZP, czy występuje w strefie zalewowej i na terenach zagrożonych powodzią. Dodatkowo zyskasz informacje o udokumentowanych strefach osuwiskowych.

Jak obniżyć poziom wód gruntowych na działce?

Przed wykonaniem jakichkolwiek czynności mających na celu odprowadzenie obniżenie poziomu wód gruntowych, należy przeanalizować, czy taka czynność nie zmieni charakterystyki wodnej działek sąsiadujących. Zgodnie z przepisami prawa (Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566)) wody gruntowe i opadowe nie mogą być odprowadzane na sąsiednie działki, a ukształtowanie powierzchni nie może zmieniać jej naturalnego spływu. Takie działania wymagają pozyskania odpowiednich pozwoleń.

Możesz jednak obniżyć poziom wód gruntowych w obrębie własnej działki. W tym celu należałoby doprowadzić nadmierną ilość wody do własnej studni chłonnej lub zbiornika powierzchniowego, np. oczka wodnego lub stawu odwadniającego.

Czy wiesz że…

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl znajdziesz informacje o:

 1. Rodzaju pokrycia terenu w promieniu 200m od granicy działki. W zaledwie 5 minut uzyskasz informacje o występowaniu zbiorników wodnych w Twojej okolicy;
 2. Spadkach terenu. Dowiesz się, czy będziesz musiał inwestować w wyrównanie terenu;
 3. Udokumentowanych strefach osuwisk: aktywnych, okresowo aktywnych i nieaktywnych.
 4. Terenach zalewowych i terenach zagrożonych powodzią. Sprawdź, czy w sytuacji przerwania wału powodziowego, Twoja działka nie zostanie zalana.

Sprawdź, zanim kupisz. Wygeneruj raport o terenie. To takie proste!

Jak obniżyć poziom wód gruntowych - Budowa stawu odwadniającego

Dzięki budowie stawu odwadniającego możesz obniżyć poziom wód gruntowych na swojej działce w sposób naturalny i bez większych wydatków. W tym celu należy wykopać staw na działce w odległości ok 3m od granicy działki.

Pamiętaj, że budowa zbiornika wodnego na działce o powierzchni większej niż 30m2 wymaga pozwolenia na budowę i projektu zbiornika. Na potrzeby obniżenia poziomu wód gruntowych, nie trzeba budować większego zbiornika, więc taka czynność będzie wymagała jedynie zgłoszenia do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Dzięki budowie stawu odwadniającego możesz obniżyć poziom wód gruntowych średnio o 20cm! Wiele zależy jednak od przepuszczalności i uwarstwienia gruntu poniżej posadowienia budynku.

I tutaj wracamy do punktu wyjścia. Problem wysokiego poziomu wód gruntowych może być naprawdę uciążliwy, warto więc udać się do specjalisty – geotechnika, który dokładnie zbada grunt. Dzięki temu unikniesz przykrych niespodzianek.

Na trwałość obniżenia wód gruntowych będzie miało stałe parowanie wody ze stawu.

Pamiętaj!

Nawet jeśli zdecydujesz się na budowę stawu odwadniającego na działce, konieczne jest zastosowanie warstwy izolacyjnej fundamentów!

Jak obniżyć poziom wód gruntowych - Budowa studni chłonnej

Budowa studni chłonnej to również tańsza opcja na obniżenie poziomu wód gruntowych. Taki sposób powinien zostać zastosowany wyłącznie dla gruntów o nieprzepuszczalnym lub słabo przepuszczalnym gruncie, pod którą znajduje się warstwa piasku lub żwiru. Jeśli ten warunek zostanie pominięty, dostaniesz wynik odwrotny do zamierzonego. Zamiast odwodnić swoją działkę, będziesz miał wyrzut wód na powierzchnię.

Co z tego wynika? Wizyta specjalisty jest wręcz obowiązkowa! Lepiej nie próbuj brać się za to sam.

Studnia chłonna to zbiornik, który pozwala na równomierne odprowadzanie do przepuszczalnych warstw gruntu wód opadowych lub wód pochodzących z przydomowej oczyszczalni ścieków. Powinna mieć około 3 m głębokości. Studnia zbudowana jest z betonowych kręgów o średnicy 1m i wysokości 50-60 cm, a woda, która do niej dociera jest odprowadzana za pomocą rurek drenażowych o pełnych ściankach.

Lokalizacja studni chłonnej nie może być przypadkowa:

 • 30m od studni wodociągowej,
 • 3,5m od granicy działki,
 • 2m od budynku.

Na budowę studni chłonnej nie potrzebujesz pozwolenia na budowę w przypadku, gdy będzie miała „obieg zamknięty” na swojej działce. Jeśli głębokość studni będzie większa niż standardowo 3m, należy zgłosić zamiar budowy studni.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.