Porady OnGeo

Jak sprawdzić czy na działce znajduje się osuwisko - Mapa Osuwisk OnGeo.pl

Szczepan Sołtysik
2019-04-17
~3 min
Post zaktualizowany: 2021-09-03
Głosów: 88, średnia ocen: 4.9
2019-04-16-wpis

Osuwisko to nagłe przemieszczenie mas skalnych wzdłuż stoków zagrażające inwestycjom i osobom znajdującym się w ich otoczeniu, dlatego warto upewnić się przed rozpoczęciem budowy czy Twój teren jest bezpieczny. O ile działka, dom czy inwestycja mieści się w granicach Polski szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej terenów osuwiskowych (rejestr osuwisk) uzyskasz poprzez serwis OnGeo.pl.

 • Osuwisko to nagłe przemieszczenie mas skalnych wzdłuż stoków.
 • Uzyskując informację o swojej działce z rejestru osuwisk dostępnym w Raportach o terenie OnGeo.pl poznasz dokładną lokalizację osuwiska.

Osuwisko co warto wiedzieć?

Najbardziej niebezpiecznym obszarem pod względem występowania osuwisk jest rejon Karpat, który skupia aż ponad 90% wszystkich osuwisk w Polsce. Nie oznacza to jednak, że inne regiony są całkowicie bezpieczne.

Główne czynniki mające wpływ na powstawanie osuwisk to budowa geologiczna, morfologia terenu, warunki hydrologiczne i intensywne opady. Działalność człowieka nie pozostaje jednak bez znaczenia. Gdy podłoże ma predyspozycje do występowania osuwisk, nieodpowiednie zagospodarowanie terenu może doprowadzić do podcięcia stoku i w ostateczności do wystąpienia osuwiska. Obok nieodpowiedniego zagospodarowania ważne jest także by nie doprowadzić do nadmiernej zabudowy stoków, która może prowadzić do ich obciążenia i zwiększać zagrożenie wystąpienia ruchów masowych.

Świadomość zagrożenia to świadomy wybór lokalizacji!

Osuwiska występują na terenie całej Polski warto więc wiedzieć czy jesteśmy w strefie zagrożenia. Uzyskując informację o swojej działce z rejestru osuwisk dostępnym w Raportach o terenie OnGeo.pl:

 • poznasz dokładną lokalizację osuwiska, którą prezentuje mapa osuwisk w Raporcie o terenie;
 • możesz podjąć z pełną świadomością decyzję o podjęciu realizacji inwestycji;
 • poznasz ryzyko dotknięcia przez tego typu katastrofę;
 • dowiesz się czy konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie.

Jak wygenerować Raport o terenie?

Możesz to zrobić w kilku prostych krokach:

 1. Wejdź na stronę serwisu OnGeo.pl,
 2. Wpisując adres, numer działki czy poprzez wskazanie terenu na mapie wyszukaj interesujący Cię obszar,
 3. Wybierz informacje, które mają być uwzględnione w raporcie (m.in.: osuwiska),
 4. Kliknij pobierz i dokonaj płatności,
 5. W ciągu kilku minut zostanie wygenerowany raport o terenie dla wybranego obszaru.

Wygenerowany raport w formacie *pdf pozwoli na wygodne przeglądanie wskazanych informacji dotyczących wybranego miejsca w Polsce.

Jakie informacje o osuwiskach możesz uzyskać z raportu?

Raport o terenie OnGeo.pl to nie tylko suche informacje – uzyskasz tutaj mapy (w tym mapa osuwisk), która dokładnie zobrazuje wybrane elementy np. osuwiska w odległości do 500 m od Twojej nieruchomości.

Poniżej przedstawiono fragment Raportu o terenie dotyczący osuwisk dla przykładowo wybranej działki:

osuwisko

Rys. Mapa osuwisk wraz z informacją – tabelarycznym rejestrem osuwisk, obszarów zagrożonych osuwiskiem oraz ruchami masowymi

Z punktu widzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego zaprezentowany podział osuwisk według kryterium aktywności, która rozumiana jest jako zachowanie się mas skalnych określone w czasie jest najbardziej trafny.

Strefy aktywności osuwisk to:

 • aktywna – osuwisko będące w ciągłym ruchu;
 • okresowo aktywna – aktywność występowała w nieregularnych odstępach czasu na przestrzeni ostatnich 50 lat;
 • nieaktywna – w ciągu ostatnich 50 lat nie odnotowano żadnych objawów aktywności osuwiska.

Co więcej jeśli działka znajduje się w jednej ze stref (aktywnej, okresowo aktywnej lub nieaktywnej) możesz dowiedzieć się jaki procent terenu Twojej działki do niej należy lub w jakiej odległości znajdują się inne zagrożone obszary.

 

Aby zobaczyć przykładowy Raport o terenie OnGeo.pl wejdź tutaj.

Zachęcamy także do zapoznania się z innymi wpisami na Blogu OnGeo.pl!

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl