Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Jak sprawdzić czy na działce znajduje się osuwisko - mapa osuwisk OnGeo.pl

Głosów: 55, średnia ocen: 4.9
mock

Osuwisko to nagłe przemieszczenie mas skalnych wzdłuż stoków zagrażające inwestycjom i osobom znajdującym się w ich otoczeniu. Dlatego przed rozpoczęciem budowy warto upewnić się czy twój teren jest bezpieczny. O ile działka, dom czy inwestycja mieści się w granicach Polski, szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej terenów osuwiskowych (rejestr osuwisk) uzyskasz poprzez serwis OnGeo.pl.

 • Osuwisko to nagłe przemieszczenie mas skalnych wzdłuż stoków.
 • Uzyskując informację o swojej działce z rejestru osuwisk dostępnym w Raportach o Terenie OnGeo.pl poznasz dokładną lokalizację osuwiska.

Osuwisko - co warto wiedzieć

Najbardziej niebezpiecznym obszarem pod względem występowania osuwisk jest rejon Karpat, który skupia aż ponad 90 % wszystkich osuwisk w Polsce. Nie oznacza to jednak, że inne regiony są całkowicie bezpieczne.

Główne czynniki mające wpływ na powstawanie osuwisk to: budowa geologiczna, morfologia terenu, warunki hydrologiczne i intensywne opady. Działalność człowieka nie pozostaje jednak bez znaczenia. Gdy podłoże ma predyspozycje do występowania osuwisk, nieodpowiednie zagospodarowanie terenu może doprowadzić do podcięcia stoku i w ostateczności do wystąpienia osuwiska. Obok nieodpowiedniego zagospodarowania ważne jest także, aby nie doprowadzić do nadmiernej zabudowy stoków, która może prowadzić do ich obciążenia i zwiększać zagrożenie wystąpienia ruchów masowych.

Świadomość zagrożenia to świadomy wybór lokalizacji!

Osuwiska występują na terenie całej Polski warto więc wiedzieć czy jesteśmy w strefie zagrożenia. Uzyskując informację o swojej działce z rejestru osuwisk dostępnym w Raportach o terenie OnGeo.pl:

 • Poznasz dokładną lokalizację osuwiska, którą prezentuje mapa osuwisk w Raporcie o Terenie;
 • Możesz podjąć z pełną świadomością decyzję o podjęciu realizacji inwestycji;
 • Poznasz ryzyko dotknięcia przez tego typu katastrofę;
 • Dowiesz się czy konieczne jest dodatkowe ubezpieczenie.

Mapa osuwisk - jakie informacje o osuwiskach możesz uzyskać z raportu?

Raport o terenie OnGeo.pl to nie tylko suche informacje – uzyskasz tutaj mapy (w tym mapa osuwisk), która dokładnie zobrazuje wybrane elementy np. osuwiska w odległości do 500 m od twojej nieruchomości.

Poniżej przedstawiono fragment Raportu o Terenie dotyczący osuwisk dla przykładowo wybranej działki:

Mapa osuwisk wraz z informacją
Mapa osuwisk wraz z informacją – tabelarycznym rejestrem osuwisk, obszarów zagrożonych osuwiskiem oraz ruchami masowymi

Z punktu widzenia planowania i zagospodarowania przestrzennego zaprezentowany podział osuwisk według kryterium aktywności, która rozumiana jest jako zachowanie się mas skalnych określone w czasie jest najbardziej trafny.

Strefy aktywności osuwisk to:

 • aktywna – osuwisko będące w ciągłym ruchu;
 • okresowo aktywna – aktywność występowała w nieregularnych odstępach czasu na przestrzeni ostatnich 50 lat;
 • nieaktywna – w ciągu ostatnich 50 lat nie odnotowano żadnych objawów aktywności osuwiska.

Co więcej jeśli działka znajduje się w jednej ze stref (aktywnej, okresowo aktywnej lub nieaktywnej) możesz dowiedzieć się jaki procent terenu Twojej działki do niej należy lub w jakiej odległości znajdują się inne zagrożone obszary.

W Raporcie o Terenie możesz również sprawdzić dokument źródłowy na podstawie którego oznaczono osuwisko. Dane pochodzą z Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG). Aby przejść do dokumentu, musisz wybrać z tabeli opcje “Więcej - Dokument”. 

Osuwisko - Przejdź do danych źródłowych
Osuwisko - Przejdź do danych źródłowych 

Po kliknięciu w link zostaniesz bezpośrednio przeniesiony na stronę PIG, gdzie znajdziesz mapę osuwisk dla Twojego terenu. 

Mapa osuwisk - przejście z Raportów o Terenie na stronę Państwowego Instytutu Geologicznego
Mapa osuwisk - przejście z Raportów o Terenie na stronę Państwowego Instytutu Geologicznego

Jak wygenerować Raport o Terenie?

Użyj pola wyszukiwarki. Wyszukaj działkę po adresie lub po numerze. Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania.

Raport o Terenie. Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki

Wskaż na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)

Raport o Terenie. Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Raport o działce. Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie

Narysuj na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki. Następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości)

Raport o działce. Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
 • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki. Wybierz Osuwiska z zakładki Zagrożenia i uciążliwości.
Wybierz temat osuwiska
Wybierz temat osuwiska
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.

W Raporcie o działce masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów, co spowoduje, że cena będzie niższa. Decydując się na cały raport zyskasz 20 % rabatu!

 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz na wskazany adres mailowy.

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport

Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak