Na mapie

Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Monika Byś
2022-02-10
~6 min
Post zaktualizowany: 2024-01-25
Głosów: 46, średnia ocen: 4.8
mapa gleb

Mapa gleb OnGeo wskazuje jaką żyznością charakteryzuje się gleba na wybranym terenie. Żyzność gleby, a co za tym idzie klasa bonitacyjna gleby na Twojej działce, jest jedną z cech, która z pewnością może wpłynąć na możliwość budowy domu. Dlatego jej sprawdzenie może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego przedsięwzięcia. Zespół OnGeo ma dla Ciebie świetną wiadomość, bo od teraz w Raportach o Terenie dostępna jest mapa gleb! 

 • Poprzez żyzność należy rozumieć zdolność gleby do zaspokajania żywieniowych potrzeb roślin, czyli zdolność do przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, powietrza glebowego oraz ciepła.
 • Mapa gleb w Raporcie o Terenie została przedstawiona w dziewięciostopniowej skali, gdzie 9 to gleby najlepsze, natomiast 1 - gleby najgorsze.
 • Dzięki mapie gleb dowiesz się czy gleba na wybranym terenie jest odpowiednio żyzna pod uprawę np. wymagających upraw.

Mapa gleb w Raportach o Terenie

Mapa gleb OnGeo wskazuje jaką żyznością charakteryzuje się gleba na wybranym terenie. Poprzez żyzność należy rozumieć zdolność gleby do zaspokajania żywieniowych potrzeb roślin, czyli zdolność do przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, powietrza glebowego oraz ciepła.

Żyzność gleb w Raporcie o Terenie została przedstawiona w dziewięciostopniowej skali, gdzie 9 to gleby najlepsze, natomiast 1 - gleby najgorsze. Gleby zostały podzielone na 3 grupy, czyli 1-3 gleby ubogie, 4-6 gleby średnio żyzne oraz 7-9 gleby żyzne.

Dlatego poniżej przedstawiamy jak wygląda przykładowa mapa gleb dla działki ewidencyjnej w województwie małopolskim.

Mapa gleb w Raporcie o Terenie
Mapa gleb w Raporcie o Terenie

Pierwsza tabela pod mapą zawiera informacje ilościowe dotyczące żyzności gleb na wybranym do Raportu terenie, a są to:

 • grupa żyzności gleb,
 • kategoria żyzności gleb,
 • powierzchnia danej kategorii żyzności gleby,
 • procentowy udział w powierzchni wybranego do raportu terenu.
Analiza żyzności gleb w Raporcie o Terenie
Analiza żyzności gleb w Raporcie o Terenie

Druga tabela przedstawia przede wszystkim analizę użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gleb na wskazanym do Raportu terenie. Oczywiście niniejsze dane pobierane są bezpośrednio z baz powiatów i miast.

Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby w Raporcie o Terenie
Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby w Raporcie o Terenie

Uwaga! Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Możliwe do uzyskania w tabeli informacje to zarówno oznaczenie użytku gruntowego dla wybranej działki, jak i oznaczenie klasy bonitacyjnej gleby.

Niektóre obszary mogą zawierać na mapie gleb kontury klasoużytków i oznaczenia klas bonitacyjnych, jednak ich dostępność jest zależna od tego czy powiat lub miasto udostępniają te dane.

Klasoużytki przedstawione są bardzo cienką przerywaną linią, więc aby je dostrzec należy przybliżyć widok mapy w Raporcie.

Kontur klasyfikacyjny i klasa bonitacyjna gleby
Kontur klasyfikacyjny i klasa bonitacyjna gleby

Klasoużytki, kompleksy przydatności rolnej a mapa gleb OnGeo.pl

Poniższa tabela zawiera porównanie autorskiej analizy żyzności gleb przedstawionej w Raporcie o Terenie zarówno z klasami bonitacyjnymi jak i kompleksami przydatności rolnej gleb, czyli na jej podstawie można określić z dużym prawdopodobieństwem, jaka klasa bonitacyjna odpowiada naszej kategorii żyzności gleb.

Przykładowo - jeśli masz działkę ewidencyjną, której przyporządkowano w skali żyzności gleb "9", najprawdopodobniej jej klasa bonitacyjna to RI lub RII.

SymbolKompleks przydatności rolnej Klasy bonitacyjne% pow. krajuAnaliza żyzności OnGeo 
1pszenny bardzo dobryRI i RII3,89
2pszenny dobryRII, RIIIa, RIIIb18,08
3pszenny wadliwyRIIIb, RIVa, RIVb3,16
4żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)RIIIb17,17
5żytni dobryRIVa, RIVb15,65
6żytni słabyRIVb, RV18,14
7żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)RVI11,53
8zbożowo-pastewny mocnyRIIIb, RIVa3,96
9zbożowo-pastewny słabyRIVb, RV3,04
10pszenny górskiRII, RIIIa, RIIb1,68
11zbożowy górskiRIVa, RIVb2,05
12owsiano-ziemniaczany górskigleby płytkie i zakamienione1,22
13owsiano-pastewny górskigleby płytkie, szkieletowe i kwaśne0,52
14gleby orne przeznaczone pod użytki zielone--1

Do czego przyda Ci się żyzność gleby?

Dzięki analizie żyzności gleb dowiesz się czy gleba na wybranym terenie jest odpowiednio żyzna pod uprawę np. wymagających upraw.

W wyniku naszej analizy dla tych miejsc, gdzie ta informacja jest udostępniana dowiesz się jaka jest klasa gleby Twojej działki. Pamiętaj, że grunty rolne o klasach I-III podlegają ochronie, dlatego możliwości realizacji inwestycji budowlanych na nich są ograniczone.

Jak pobrać Raport o Terenie z mapą gleb?

 • W pierwszej kolejności wejdź na stronę ongeo.pl w zakładce Raporty o Terenie OnGeo -> tutaj
 • Wyszukaj, a następnie wybierz swoją działkę. Możesz tego dokonać na trzy sposoby:

Użyj pola wyszukiwarki. Wyszukaj działkę po adresie lub po numerze. Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania.

Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki
Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki

Wskaż na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. 

Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie

Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą, czyli przybliżanie i oddalanie skali mapy oraz narzędzie mierzące odległości.

Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie

Narysuj na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki. Następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą, czyli przybliżanie i oddalanie skali mapy oraz narzędzie mierzące odległości.

Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
 • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki, a następnie wybierz Analiza żyzności gleb z zakładki Fizjografia terenu.
Wybierz z listy Analiza żyzności gleb
Wybierz z listy Analiza żyzności gleb
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.

W Raporcie o działce masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów, a w związku z tym cena będzie niższa. Jednak wybierając wszystkie tematy dostępne w Raporcie o Terenie dla wybranej działki zyskasz aż 20% rabatu!

 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz na wskazany adres mailowy.

A klasy I-III - czy można te grunty przekształcić na budowlane?

Jeśli Twoja działka położona jest na wysokiej jakości glebie, czyli klasy I-III, wówczas, aby uzyskać decyzję o wyłączeniu z produkcji rolnej gruntów rolnych, wymagana jest zgoda ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

Proces odrolnienia obejmuje także wyłączenie działki z produkcji rolnej, a musisz pamiętać cała procedura może być trudna i czasochłonna. O tym jak skomplikowany będzie to proces uzależnione jest przede wszystkim do jakiej klasy przydatności produkcyjnej zakwalifikowany jest dany grunt. Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych możliwe jest odrolnienie przede wszystkim gruntów zaklasyfikowanych jako nieużytki oraz grunty o najniższej przydatności produkcyjnej – np. klasy IV, V lub VI.

Ograniczenia dla odrolnienia działek są nakładane w celu zabezpieczenia ekspansji o charakterze deweloperskim, kosztem pomniejszenia zasobów rolnych
Ograniczenia dla odrolnienia działek są nakładane w celu zabezpieczenia ekspansji o charakterze deweloperskim, kosztem pomniejszenia zasobów rolnych

Czy wiesz, że rolnik może być zwolniony 
z opłat za wyłączenie z produkcji rolnej?

Od stycznia 2022 r. z obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej zwolniono rolników i ich domowników, którzy chcą prowadzić działalność nierolniczą na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I, II i III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego. Zwolnienia maja dotyczyć gruntu tylko pod jedynym z budynków objętych zabudową zagrodową, natomiast powierzchnia budynku nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej gruntu, nie więcej niż 0,05 ha. Niniejsza zmiana została wprowadzona poprzez nowelizację ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, a zdaniem ustawodawcy ma przede wszystkim ułatwić podejmowanie działalności nierolniczej na gruntach rolnych i leśnych. 

Więcej także we wpisie: Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych budzi kontrowersje

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.