Posty z tagiem: ziemia rolna

Ziemia rolna tematy związane z gruntami rolnymi, kupno sprzedaż ziemi rolnej, ceny gruntów rolnych, uprawa ziemi, analizy teledetekcyjne w rolnictwie. 

Boom na działki rekreacyjne trwa. O tym trzeba pamiętać przy zakupie siedliska!

Trwa boom na działki rekreacyjne. Jednak kupując taką nieruchomość, powinniśmy kierować się nie tylko pięknymi widokami i bliskością wody, ale również chłodną kalkulacją przepisami i dokumentacją. Przede wszystkim nie każdy kupi siedlisko i nie na każdej działce pod lasem da się wybudować dom. Czasami przeszkodą jest nawet nieistniejąca rzeka.

Rząd chce poluzować przepisy ograniczające obrót ziemią rolną

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje "poluzować" przepisy ograniczające obrót ziemią rolną. Pracuje więc nad kolejną dużą zmianą obowiązujących od 2016 r. przepisów pomimo, że już dwukrotnie je zmieniano. Rząd zapewnia, jednak, że nie będzie wywracania do góry nogami obecnych zasad. Podstawowe ograniczenia w obrocie prywatnymi gruntami pozostaną takie same, chyba że w trakcie prac nad nowelą resort zmieni zdanie. A tak już nie raz było...

Jak zostać rolnikiem aby kupić ziemię?

Jeśli planujesz zakup ziemi rolnej powyżej 1 ha, według prawa musisz wykazać kwalifikacje i doświadczenie w zawodzie rolnika. Niestety aby zostać rolnikiem musisz uzyskać wykształcenie w kierunku rolnictwa, a takimi są również pszczelarz lub ogrodnik, oraz zamieszkiwać w gminie w której znajduje się gospodarstwo aż 5 lat. Dowiedz się zatem jak zostać rolnikiem, aby legalnie kupić ziemię. 

Grunty pod fotowoltaikę - klasa gruntu, odrolnienie, dzierżawa. Jak to teraz wygląda?

Grunty pod fotowoltaikę, a ściślej ujmując - grunty pod farmy fotowoltaiczne - to obecnie towar deficytowy. Wszystko dlatego, że nie wszystkie ziemie nadają się pod inwestycję OZE, gdyż ograniczenia wynikają głównie z przepisów prawa. Niemniej zainteresowanie właścicieli oddaniem gruntów pod te inwestycję utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Kilka miesięcy temu doszło do kluczowych zmian odnośnie odrolnienia gruntów w kontekście rozwoju fotowoltaiki. Obecnie procedowane przepisy mogą znacznie ograniczyć dostęp do gruntów, co może przełożyć się na wyhamowanie rozwoju farm fotowoltaicznych.

Prawo pierwokupu, czym jest i kto może skorzystać z prawa pierwokupu

Sprzedaż nieruchomości może komplikować prawo pierwokupu, czyli ograniczenie dla właściciela nieruchomości, które uniemożliwia dokonanie sprzedaży mienia zgodnie z własną wolą. Oznacza to, że w przypadku chęci zbycia nieruchomości, jej właściciel zobowiązuje się do uwzględnienia pierwszeństwa do zakupu posiadłości na mocy zawartej umowy prawnej. Sprawdź na czym to polega i kogo obowiązuje. 

Podatek rolny ile wynosi, od czego zależy, jak obliczyć

Jeśli chcesz obliczyć ile wyniesie podatek rolny dla nieruchomości musisz sprawdzić średnią cenę skupu żyta za ostatnie 11 kwartałów. Cenę tę corocznie ogłasza Główny Urząd Statystyczny, czyli GUS. W roku 2022 wartość skupu żyta wynosi 61,48 zł za 1 dt. Jak zatem na tej podstawie obliczyć podatek rolny i od czego zależy? 

Dopłaty do zadrzewień śródpolnych dostępne już w czerwcu 2022 r.

Dopłaty do zadrzewień śródpolnych pojawią się w pierwszej połowie 2022 r. Taką informację przekazało MRiRW. Wsparcie na tworzenie zadrzewień śródpolnych będą mogli otrzymać rolnicy, a także jednostki samorządu terytorialnego. Na co więc będzie można przeznaczyć otrzymane pieniądze?

Wywłaszczenie nieruchomości na gruntach rolnych i leśnych

Nowe drogi krajowe, koleje, zbiorniki przeciwpowodziowe, a także lotniska projektuje się przede wszystkim na terenach niezurbanizowanych. Wywłaszczenie nieruchomości na gruntach rolnych i leśnych na szeroką skalę pod inwestycje publiczne ma ogromny wpływ na i tak już ciężką sytuację polskich rolników. Z gospodarstw rolnych wywłaszczane są ogromne powierzchnie gruntów. A niestety, wypłacane odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości nie rekompensują wszystkich szkód. Postępowania wywłaszczeniowe w znacznej mierze odbywają się bez aktywnego udziału właścicieli nieruchomości. Nierzadko pierwszą informację o rozpoczęciu inwestycji stanowi widok buldożerów, koparek, a także ciężarówek dewastujących lasy i uprawy. 

Przepisy ograniczające osiedlanie się na wsi. Z założenia mają chronić rolników

Zapach obornika, piejący kogut czy hałas maszyn na polu koło północy to dla rolników chleb powszedni. Jednak dla większości mieszczuchów przeprowadzających się na wieś to duża niedogodność. Z tego powodu mieszkańcy przesiedlający się na wieś szykanują gospodarzy i nie dają im spokojnie pracować na roli. By ukrócić tę plagę, rząd przygotowuje przepisy ograniczające osiedlanie się na wsi.

Czy dochód z dzierżawy gruntów rolnych jest zwolniony z podatku?

Dochód z dzierżawy gruntów rolnych, który jest przeznaczonych pod produkcję rolną nie jest opodatkowany. Takie zapewnienia złożył sam minister rolnictwa Henryk Kowalczyk, przy czym jednocześnie zachęcał gospodarzy do formalizacji umów dzierżaw.

Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Mapa gleb OnGeo wskazuje jaką żyznością charakteryzuje się gleba na wybranym terenie. Żyzność gleby, a co za tym idzie klasa bonitacyjna gleby na Twojej działce, jest jedną z cech, która z pewnością może wpłynąć na możliwość budowy domu. Dlatego jej sprawdzenie może mieć kluczowe znaczenie dla Twojego przedsięwzięcia. Zespół OnGeo ma dla Ciebie świetną wiadomość, bo od teraz w Raportach o Terenie dostępna jest mapa gleb! 

Żyzność gleby - sprawdź w Raporcie o terenie

Każda gleba charakteryzuje się naturalną żyznością, która stanowi pewien zespół właściwości gleby zapewniający rosnącym na niej roślinom właściwe warunki wegetacji, a zwłaszcza składniki pokarmowe, wodę i powietrze. Ta cecha gleby jest szczególnie istotna dla rolników, ponieważ to im zależy na uzyskaniu odpowiedniego plonu o pożądanej jakości. O ile wysoka klasa bonitacyjna działki jest istotna dla rolnika, o tyle może być problematyczna dla kogoś kto chce wybudować na niej dom. Żyzność gleby jest jedną z cech która może wpłynąć na możliwość budowy domu, dlatego też ma poniekąd kluczowe znaczenie dla Twojego przedsięwzięcia. Zespół OnGeo ma dla Ciebie świetną wiadomość, bo od teraz w Raportach o Terenie zajdziesz analizę żyzności gleb.