Analiza inwestycji

Miejsca, urządzenia i obiekty potencjalnie uciążliwe w Raporcie o Terenie

Monika Byś
2022-05-05
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-01-16
Głosów: 21, średnia ocen: 5
obiekty potencjalnie uciążliwe

Zanim zdecydujesz się na budowę domu w konkretnej lokalizacji, sprawdź czy w sąsiedztwie znajdują się miejsca i obiekty potencjalnie uciążliwe. Poszukując idealnego miejsca pod inwestycję, weź pod uwagę ewentualne oddziaływania infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej, czyli uciążliwości spowodowane nadmiernym hałasem i zanieczyszczeniami powietrza. Dowiedz się, czy w pobliżu nie ma zakładów przemysłowych, elektrowni wiatrowych i urządzeń energetycznych wysokiego napięcia, które znacznie obniżą komfort życia mieszkańców i wpłyną na obniżenie wartości nieruchomości. 

 • Analiza sąsiedztwa wymaga opracowania nie tylko działki inwestora, ale również okolicy w promieniu co najmniej 300 m od granic nieruchomości.
 • Uciążliwe sąsiedztwo to takie urządzenia lub obiekty potencjalnie uciążliwe, które powodują m.in.: nadmierny hałas, zanieczyszczenie powietrza, zacienienie, korki na drogach i negatywne walory widokowe.
 • Generując Raport o Terenie OnGeo.pl otrzymasz mapę miejsc, obiektów i urządzeń potencjalnie uciążliwych w promieniu 300 m od granic wskazanej działki.

Czym jest uciążliwe sąsiedztwo?

Szukając odpowiedzi na pytanie "Na co zwrócić uwagę przy zakupie działki/domu?" trafiamy na wiele poradników internetowych, które najczęściej wskazują od 5 do 10 cech działki, ważnych z punktu widzenia przyszłego inwestora. Niestety kwestia uciążliwego sąsiedztwa zazwyczaj jest pomijana. Dlaczego?

Obiekty potencjalnie uciążliwe powodują nadmierny hałas i zanieczyszczenia powietrza
Obiekty potencjalnie uciążliwe powodują nadmierny hałas i zanieczyszczenia powietrza

Analiza sąsiedztwa wymaga opracowania nie tylko działki inwestora, ale również okolicy w promieniu co najmniej 300 m od granic nieruchomości. Sugeruje się, że mniejsza odległość od problematycznych obiektów mogłaby niekorzystnie wpłynąć zarówno na komfort mieszkańców, jak i na wartość nieruchomości. Warto zatem jeszcze na etapie planowania zakupu działki/domu, sprawdzić czy w okolicy nie znajdują się obiekty potencjalnie uciążliwe.

Uciążliwe sąsiedztwo to takie urządzenia lub obiekty potencjalnie uciążliwe, które powodują:

 • nadmierny hałas,
 • zanieczyszczenie powietrza lub/i wydzielanie stałego lub okresowego nieprzyjemnego zapachu,
 • znaczne zacienienie,
 • odczuwalne drgania,
 • negatywne walory widokowe,
 • zanieczyszczenie wód,
 • wzrost ryzyka pożarowego i zatrucia chemicznego,
 • korki na drogach,
 • znaczne promieniowanie.

Jakie obiekty potencjalnie uciążliwe wpływają na obniżenie wartości nieruchomości i komfortu życia?

Wskazując obiekty potencjalnie uciążliwe w sąsiedztwie analizujemy inwestycje budowlane, które w sposób szczególny mogą negatywnie wpłynąć na nieruchomość. Wykaz tych obiektów obrazuje Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. 2021 poz. 1412).

Na postawie załącznika nr 1 do niniejszego rozporządzenia uciążliwości w sąsiedztwie podzielono na 10 grup:

 • kompleks przemysłowo - gospodarczy, czyli m.in. elektrociepłownia, zakład przemysłowy,
 • wysoka budowla techniczna, czyli m.in. maszt oświetleniowy, wieża ciśnień,
 • zbiornik techniczny,
 • inne urządzenie techniczne, czyli m.in. transformator, ujęcie wody,
 • kompleks komunikacyjny, czyli m.in. lotnisko, stacja paliw,
 • autostrada lub droga ekspresowa,
 • tory kolejowe lub tramwajowe,
 • linia energetyczne wysokiego napięcia,
 • przewód rurowy,
 • inny kompleks użytkowania terenu.

Poniższa tabela zawiera podział obiektów uciążliwych według wymienionych grup.

Uciążliwości w sąsiedztwie

Nazwa klasy obiektów

Nazwa obiektu potencjalnie uciążliwego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kompleks przemysłowo - gospodarczy

baza paliw
elektrociepłownia
elektrownia
gazownia
gospodarstwo hodowlane
huta
kopalnia
oczyszczalnia ścieków
podstacja elektroenergetyczna
przepompownia
rafineria
składowisko odpadów
teren ujęcia wody
zakład metalurgiczny
zakład produkcyjny, usługowy lub remontowy
zakład utylizacji
zakład wodociągowy

 

 

 

 

wysoka budowla techniczna

chłodnia kominowa
komin przemysłowy
maszt oświetleniowy
maszt telekomunikacyjny
turbina wiatrowa
słup energetyczny
wieża szybu kopalnianego
wieża telekomunikacyjna

zbiornik techniczny

osadnik
zbiornik

 

 

 

 

inne urządzenie techniczne

radar lub radiolatarnia
szyb naftowy lub gazowy
transformator
ujęcie wody
zespół dystrybutorów paliwa
zespół transformatorów
zespół urządzeń stacji meteorologicznej
zespół urządzeń terminalu ropy naftowej lub materiałów ropopochodnych
myjnia samochodowa

 

 

 

kompleks komunikacyjny

lotnisko lub lądowisko
stacja paliw
teren kolejowy
lądowisko dla helikopterów
pas startowy
zajezdnia lub baza transportowa

autostrada lub droga ekspresowa

autostrada 
droga ekspresowa

tory kolejowe lub tramwajowe

tory kolejowe 
metro
tory tramwajowe 

linia energetyczne wysokiego napięcia

linia elektroenergetyczna najwyższego napięcia
linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia

 

 

 

przewód rurowy

benzynowy
ciepłowniczy
gazowy
kanalizacyjny
naftowy
wodociągowy
inny

inny kompleks użytkowania terenu 

poligon wojskowy

Miejsca urządzenia i obiekty potencjalnie uciążliwe w Raporcie o Terenie

Generując Raport o Terenie OnGeo.pl otrzymasz mapę miejsc, obiektów i urządzeń potencjalnie uciążliwych w promieniu 300 m od granic wskazanej działki. Mapa uciążliwości w sąsiedztwie wskazuje punktowo lub powierzchniowo dokładną lokalizację obiektów i zakładów, a ponadto oblicza odległość od granic działki mierzoną w linii prostej. Przebieg obiektów liniowych, czyli dróg, torów i urządzeń sieci uzbrojenia terenu (linie energetyczne, rurociągi) oznaczony jest pogrubioną linią łamaną o kolorze zgodnym z dołączoną legendą.

Mapa miejsc, obiektów i urządzeń potencjalnie uciążliwych w Raporcie o Terenie
Mapa miejsc, obiektów i urządzeń potencjalnie uciążliwych w Raporcie o Terenie

Oprócz mapy uciążliwości w Raporcie znajdziesz szczegółową tabele, w której wypisano ich nazwy, odległość od działki oraz informację dodatkową.

Miejsca obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe
Miejsca obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe

Jak pobrać Raport o Terenie?

 • W pierwszej kolejności wejdź na stronę OnGeo.pl w zakładce Raporty o Terenie
 • Wyszukaj i wybierz swoją działkę. Możesz tego dokonać na trzy sposoby:

Użyj pola wyszukiwarki. Wyszukaj działkę po adresie lub po numerze. Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania.

Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki
Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki

Wskaż na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości).

Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj Raport o Terenie za pomocą opcji wskaż na mapie
Wyszukaj Raport o Terenie za pomocą opcji wskaż na mapie

Narysuj na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki. Następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą (przybliżaniu i oddalaniu skali mapy oraz miarkę – narzędzie mierzące odległości).

Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
Wyszukaj Raport o Terenie za pomocą opcji narysuj
 • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki, a następnie wybierz Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe z zakładki Zagrożenia i uciążliwości.
Wybierz temat Miejsca obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe
Wybierz temat - Miejsca, obiekty i urządzenia potencjalnie uciążliwe
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.

W Raporcie o działce masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów, co spowoduje, że cena będzie niższa.

Uwaga! Wybierając wszystkie tematy z listy uzyskasz aż 20 % rabatu!

 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz na wskazany adres mailowy.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.