Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Budowa ogrodzenia – przepisy i sąsiedzi

Głosów: 21, średnia ocen: 5
mock

Ogrodzenie swojej ziemi, działki czy posesji jest jednym z pierwszych kroków na które decydują się właściciele nowo zakupionego terenu. W ogrodzonej działce subiektywnie czujemy się bardziej bezpiecznie, przytulnie i komfortowo, a ogrodzony obszar w konkretny sposób pokazuje nam który teren jest naszą własnością. Ogradzając posesję możemy również tym samym zwiększyć jej wartość pod względem nie tylko wartości finansowej, ale również walorów estetycznych. Kupując działkę warto zastanowić się nad jej ogrodzeniem, oraz nad obowiązującym przepisami i wytycznymi w tym zakresie.

 • Wytyczne i przepisy dotyczące budowy ogrodzenia zostały określone w Ustawie z dnia 2 lipca 1994r. Prawo Budowlane.
 • Budowa ogrodzenia, które nie przekracza wysokości 2,20m nie potrzebuje zgody na decyzję o pozwoleniu na budowę.
 • Zgłoszenia budowy ogrodzenia należy dokonać na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
 • Linia graniczna określa granice naszej działki.

Budowa ogrodzenia a formalności

Aby przystąpić do budowy ogrodzenia należy w pierwszej kolejności odnaleźć granice działki i przeanalizować jej zgodność z mapą geodezyjną dołączoną do projektu budowlanego. Jeżeli nie potrafimy samodzielnie tego zrobić – warto zatrudnić geodetę.

Chcąc ogrodzić swoją działkę ogrodzeniem, które nie przekracza wysokości 2,20m nie potrzebujemy zgody na decyzję o pozwoleniu na budowę. Natomiast w przypadku gdy planowane ogrodzenie miałoby wysokość powyżej 2,20m musi zostać zgłoszone. Aby dokonać zgłoszenia budowy ogrodzenia powyżej 2,20m należy złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć do wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Starostwie lub Urzędzie Miasta na prawach powiatu. Zgłoszenie musi zawierać takie informacje jak:

 • zakres, rodzaj oraz termin rozpoczęcia robót budowlanych,
 • sposób wykonywania robót budowlanych,
 • oświadczenie dotyczące prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlana,
 • szkic lub rysunek ogrodzenia.

Należy również wspomnieć że budowa ogrodzenia na działce lub przy budynku, który wpisany jest do rejestru zabytków wymaga pozwolenia konserwatorskiego.

Zgłoszenia budowy ogrodzenia należy dokonać na co najmniej 21 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. Nasz wniosek nie może w żaden sposób naruszać ustaleń obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w tym czasie odpowiednie organy nie zgłoszą sprzeciwu, a nasz wniosek nie zostanie odrzucony możemy przystąpić do budowy. Wydane pozwolenie jest ważne przez 3 lata. Jeżeli w tym czasie nie nastąpi rozpoczęcie budowy, należy dokonać ponownego zgłoszenia. Wybudowanie ogrodzenia, bez otrzymanej zgody może podlegać karze grzywny, nakazie rozbiórki ogrodzenia lub uiszczenia opłaty legalizacyjnej za dopuszczenie się samowoli budowlanej.

Przepisy dotyczące budowy ogrodzenia

Wytyczne i przepisy dotyczące budowy ogrodzeń zostały określone w Ustawie z dnia 2 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Ustawa normuje takie ustalenia jak:

 • szerokość i sposób otwierania bramy oraz furtki,
 • w jakich przypadkach budowa ogrodzenia wymaga zgłoszenia,
 • jaka musi zostać zachowana odległość od granicy działki,
 • stawianie ogrodzenia na granicy dwóch sąsiadujących działek
 • wytyczne przed przystąpieniem do budowy ogrodzenia.

W wybudowanym ogrodzeniu powinna znajdować się brama wjazdowa/wyjazdowa oraz furtka. Przepisy określają minimalną szerokość dla bramy równą 2,4m oraz dla furtki - 0,9m. Ze względów na bezpieczeństwo elementy ogrodzenia nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

Minimalna oraz maksymalna wysokość ogrodzenia wokół działki, nie jest określona w ustawie ale należy pamiętać że parametry te może wprowadzać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Budowa ogrodzenia a sąsiedzi

Linia graniczna określa granice naszej działki. Dlatego planując ogrodzenie pomiędzy dwiema sąsiadującymi działkami linia graniczna - wyznaczająca linię budowy ogrodzenia powinna przebiegać w połowie z jednej strony naszej działki, natomiast druga połowa na działce sąsiada. Aby dowiedzieć się więcej na temat granic działki zobacz artykuł:

Odległość budynku od granicy działki – warunki usytuowania

Zgodnie z Kodeksem Cywilny jeżeli ogrodzenie lub jakaś jego część znajduje się w granicach działki naszej oraz sąsiada wówczas jest użytkowane wspólnie. W praktyce oznacza to, że koszty budowy, remontu czy utrzymania są ponoszone wspólnie. Takie samo założenie dotyczy drzew i krzewów na granicy. Jeżeli nasze stosunki z sąsiadami nie są najlepsze warto zadbać o to, aby całość ogrodzenia znajdowała się na naszej działce 😊

Przed budową ogrodzenia, gdzie działka ma dostęp do drogi czy chodnika warto zapoznać się z obowiązującym planem miejscowy. Należy wówczas uwzględnić ewentualne prace modernizacyjne poszerzające pas ruchu. Warto wtedy wybudować swoje ogrodzenie zachowując bezpieczny odstęp, aby nie narażać się w przyszłości na koszty przebudowy.

Generując Raport OnGeo dowiesz się jaki jest twój kształt działki oraz zdobędziesz wiele innych informacji, które mogą być przydatne podczas budowy ogrodzenia.

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Magdalena Moskała

Doradczyni inwestycyjna, specjalistka w zakresie gospodarki przestrzennej.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak