Analiza inwestycji

Żyzność gleby - sprawdź w Raporcie o terenie

Monika Byś
2022-02-09
~6 min
Post zaktualizowany: 2022-04-24
Głosów: 39, średnia ocen: 5
Żyzność gleby

Każda gleba charakteryzuje się naturalną żyznością, która stanowi pewien zespół właściwości gleby zapewniający rosnącym na niej roślinom właściwe warunki wegetacji, a zwłaszcza składniki pokarmowe, wodę i powietrze. Ta cecha gleby jest szczególnie istotna dla rolników, ponieważ to im zależy na uzyskaniu odpowiedniego plonu o pożądanej jakości. O ile wysoka klasa bonitacyjna działki jest istotna dla rolnika, o tyle może być problematyczna dla kogoś kto chce wybudować na niej dom. Żyzność gleby jest jedną z cech która może wpłynąć na możliwość budowy domu, dlatego też ma poniekąd kluczowe znaczenie dla Twojego przedsięwzięcia. Zespół OnGeo ma dla Ciebie świetną wiadomość, bo od teraz w Raportach o Terenie zajdziesz analizę żyzności gleb.

 • Poprzez żyzność należy rozumieć zdolność gleby do zaspokajania żywieniowych potrzeb roślin, czyli zdolność do przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, powietrza glebowego oraz ciepła.
 • Żyzność gleb w Raporcie o Terenie została przedstawiona w dziewięciostopniowej skali, gdzie 9 to gleby najlepsze, natomiast 1 - gleby najgorsze.
 • Dzięki analizie żyzności gleb dowiesz się czy gleba na wybranym terenie jest odpowiednio żyzna pod uprawę np. wymagających upraw.

Klasyfikacja gleb w Polsce

Gleboznawczą klasyfikacją gruntów określa się podział gleb na klasy bonitacyjne, które są ustalane na podstawie cech genetycznych gleb, ze względu na ich jakość produkcyjną. W polskim systemie bonitacyjnym można wyróżnić 9 klas gruntów ornych, czyli gleby orne:

 • Najlepsze - Klasa I,
 • Bardzo dobre - Klasa II,
 • Dobre -Klasa IIIa,
 • Średnio dobre - Klasa IIIb,
 • Lepsze, średniej jakości - Klasa IVa
 • Gorsze, średniej jakości - Klasa IVb
 • Słabe - Klasa V
 • Najsłabsze - Klasa VI
 • Gleby pod zalesienia -Klasa VIRz.
Do klas bonitacyjnych I, II, IIIa i IIIb należą głównie: czarnoziemy wytworzone, czarne ziemie, gleby brunatne, gleby płowe oraz niektóre kredowe rędziny czarnoziemne i mady próchniczne
Do klas bonitacyjnych I, II, IIIa i IIIb należą głównie: czarnoziemy wytworzone, czarne ziemie, gleby brunatne, gleby płowe oraz niektóre kredowe rędziny czarnoziemne i mady próchniczne

Wyróżnia się również 6 klas użytków zielonych. Gleboznawczą klasyfikacją gruntów w Polsce objęte są zarówno grunty rolne, jak i grunty orne oraz grunty leśne.

Badania terenowe gleboznawczej klasyfikacji gruntów prowadzą klasyfikatorzy gruntów upoważnieni przez właściwego starostę, natomiast projekt ustaleń gleboznawczej klasyfikacji gruntów zatwierdzany jest decyzją administracyjną. Ostateczna decyzja ustalająca klasy gruntów, ujawniana jest w prowadzonej ewidencji gruntów i budynków, ponieważ stanowi ona podstawę wymiaru podatków i świadczeń.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zajrzyj do wpisu: Jak sprawdzić klasę gruntu na działce?

Analiza żyzności gleb w Raportach o Terenie

Analiza przedstawia jaką żyznością charakteryzuje się gleba na wybranym terenie. Poprzez żyzność należy rozumieć zdolność gleby do zaspokajania żywieniowych potrzeb roślin, czyli zdolność do przekazywania roślinom składników pokarmowych, wody, powietrza glebowego oraz ciepła.

Żyzność gleb w Raporcie o Terenie została przedstawiona w dziewięciostopniowej skali, gdzie 9 to gleby najlepsze, natomiast 1 - gleby najgorsze. Gleby zostały podzielone na 3 grupy, czyli 1-3 gleby ubogie, 4-6 gleby średnio żyzne oraz 7-9 gleby żyzne.

Dlatego poniżej przedstawiamy jak wygląda przykładowa analiza żyzności gleb dla działki ewidencyjnej w województwie małopolskim.

Analiza żyzności gleb w Raporcie o Terenie
Analiza żyzności gleb w Raporcie o Terenie 

Pierwsza tabela pod mapą zawiera informacje ilościowe dotyczące żyzności gleb na wybranym do Raportu terenie, a są to:

 • grupa żyzności gleb,
 • kategoria żyzności gleb,
 • powierzchnia danej kategorii żyzności gleby,
 • procentowy udział w powierzchni wybranego do raportu terenu.
Analiza żyzności gleb - tabela z informacjami ilościowymi dotyczącymi żyzności gleb, Raport o działce
Analiza żyzności gleb - tabela z  informacjami ilościowymi dotyczącymi żyzności gleb, Raport o działce

Druga tabela przedstawia przede wszystkim analizę użytków gruntowych i klas bonitacyjnych gleb na wskazanym do Raportu terenie. Oczywiście niniejsze dane pobierane są bezpośrednio z baz powiatów i miast.

Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby, Raport o działce
Analiza użytku gruntowego i klasy bonitacyjnej gleby, Raport o działce

Uwaga! Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Możliwe do uzyskania w tabeli informacje to zarówno oznaczenie użytku gruntowego dla wybranej działki, jak i oznaczenie klasy bonitacyjnej gleby.

Niektóre obszary mogą zawierać na mapie kontury klasoużytków i oznaczenia klas bonitacyjnych, jednak ich dostępność jest zależna od tego czy powiat lub miasto udostępniają te dane.

Klasoużytki przedstawione są bardzo cienką przerywaną linią, więc aby je dostrzec należy przybliżyć widok mapy w Raporcie.

Kontur klasyfikacyjny i klasa bonitacyjna gleby, Raport o Terenie
Kontur klasyfikacyjny i klasa bonitacyjna gleby, Raport o Terenie

Klasoużytki, kompleksy przydatności rolnej a analiza żyzności OnGeo

Poniższa tabela zawiera porównanie autorskiej analizy żyzności gleb przedstawionej w Raporcie o Terenie zarówno z klasami bonitacyjnymi jak i kompleksami przydatności rolnej gleb, czyli na jej podstawie można określić z dużym prawdopodobieństwem, jaka klasa bonitacyjna odpowiada naszej kategorii żyzności gleb.

Przykładowo - jeśli masz działkę ewidencyjną, której przyporządkowano w skali żyzności gleb "7", najprawdopodobniej jej klasa bonitacyjna to RIIIb.

Symbol

Kompleks przydatności rolnej 

Klasy bonitacyjne

% pow. kraju

Analiza żyzności OnGeo 

1

pszenny bardzo dobryRI i RII

3,8

9

2

pszenny dobryRII, RIIIa, RIIIb

18,0

8

3

pszenny wadliwyRIIIb, RIVa, RIVb

3,1

6

4

żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)RIIIb

17,1

7

5

żytni dobryRIVa, RIVb

15,6

5

6

żytni słabyRIVb, RV

18,1

4

7

żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)RVI

11,5

3

8

zbożowo-pastewny mocnyRIIIb, RIVa

3,9

6

9

zbożowo-pastewny słabyRIVb, RV

3,0

4

10

pszenny górskiRII, RIIIa, RIIb

1,6

8

11

zbożowy górskiRIVa, RIVb

2,0

5

12

owsiano-ziemniaczany górskigleby płytkie i zakamienione

1,2

2

13

owsiano-pastewny górskigleby płytkie, szkieletowe i kwaśne

0,5

2

14

gleby orne przeznaczone pod użytki zielone

-

-

1

Do czego przyda Ci się żyzność gleby?

Dzięki analizie żyzności gleb dowiesz się czy gleba na wybranym terenie jest odpowiednio żyzna pod uprawę np. wymagających upraw.

W wyniku naszej analizy dla tych miejsc, gdzie ta informacja jest udostępniana dowiesz się jaka jest klasa gleby Twojej działki. Pamiętaj, że grunty rolne o klasach I-III podlegają ochronie, dlatego możliwości realizacji inwestycji budowlanych na nich są ograniczone.

Jak pobrać Raport o Terenie?

 • W pierwszej kolejności wejdź na stronę ongeo.pl w zakładce Raporty o Terenie OnGeo -> tutaj
 • Wyszukaj, a następnie wybierz swoją działkę. Możesz tego dokonać na trzy sposoby:

Użyj pola wyszukiwarki. Wyszukaj działkę po adresie lub po numerze. Poniżej pola wyszukiwarki pojawi się lista podpowiedzi z działkami, które pasują do Twojego zapytania.

Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki
Wyszukaj raport o terenie za pomocą pola wyszukiwarki

Wskaż na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię działkę. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą, czyli przybliżanie i oddalanie skali mapy oraz narzędzie mierzące odległości.

Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie
Wyszukaj raport o terenie za pomocą wskazania na mapie

Narysuj na mapie. Możesz przenieść się na część mapy, a następnie wskazać kursorem myszki interesującą Cię lokalizację działki. Następnie poprzez klikanie i zaznaczanie kolejno punktów zawężających obszar swojego zainteresowania, zostanie zaznaczony wybrany przez Ciebie obszar działki. Po prawej stronie mapy znajdziesz narzędzia pomagające w nawigacji mapą, czyli przybliżanie i oddalanie skali mapy oraz narzędzie mierzące odległości.

Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
Wyszukaj raport o terenie za pomocą opcji narysuj
 • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki, a następnie wybierz Analiza żyzności gleb z zakładki Fizjografia terenu.
Wybierz z listy Analiza żyzności gleb
Wybierz z listy Analiza żyzności gleb
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz.

W Raporcie o działce masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów, a w związku z tym cena będzie niższa. Jednak wybierając wszystkie tematy dostępne w Raporcie o Terenie dla wybranej działki zyskasz aż 20% rabatu!

 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz na wskazany adres mailowy.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.