Posty z tagiem: mapa glebowo-rolnicza

Mapa glebowo-rolnicza, zawiera informacje o kompleksie przydatności rolniczej gleby, skład i struktura gleby, pochodzenie gleby i wiele innych cech. Dowiedz się gdzie znajdziesz mapę glebowo-rolniczą. 

mapa gleb
Na mapie
Mapa gleb w Raporcie o Terenie OnGeo. Sprawdź jaka jest żyzność gleby na Twojej działce i w okolicy i jaka klasa bonitacyjna na niej dominuje
2022-02-10
~6min
Żyzność gleby
Analiza inwestycji
Żyzność gleby - sprawdź w Raporcie o terenie OnGeo. Dowiedz się jaka klasa bonitacyjna dominuje na Twojej działce.
2022-02-09
~6min
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych
News
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych została podpisana przez Andrzeja Dudę. Sprawdź co zmienia się w prawie i kiedy ustawa wchodzi w życie.
2021-11-26
~2min
Klasyfikacja użytków gruntowych
Porady OnGeo
Od 2021 w Polsce obowiązuje podział na 26 rodzajów użytków gruntowych. Dowiedz się, jaka jest klasyfikacja użytków gruntowych i czym są.
2021-08-10
~2min
osuszanie i nawadnianie gleb
Porady OnGeo
Osuszanie i nawadnianie gleb. Melioracje są trwałym polepszeniem rolniczych zdolności produkcyjnych gleb.
2021-05-19
~5min
way-4760515_1920
Porady OnGeo
W polskim systemie bonitacyjnym można wyróżnić 9 klas gruntów ornych oraz 6 klas użytków zielonych. Jak sprawdzić klasę gruntu na działce?
2020-01-30
~6min