News

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z podpisem prezydenta

Monika Byś
2021-11-26
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-03-30
Głosów: 30, średnia ocen: 5
Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Nowelizacja ma ułatwić podejmowanie działalności nierolniczej na gruntach rolnych. Nowe przepisy mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

  • Celem wprowadzonych zmian ma być uproszczenie podejmowania lub rozwijania przez rolników, ich małżonków i domowników działalności nierolniczej na gruntach rolnych.
  • Nowelizacja ustawy przewiduje zwolnienia od obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.
  • Zmiany w prawie budzą obawy, że ziemia rolna będzie mogła być przeznaczona pod działalność nierolniczą bez żadnych ograniczeń i kontroli. Przedstawiciele izb rolniczych uważają, że odrolnienie gruntów wysokiej klasy botanicznej jest głęboko nieetyczne.
  • Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Celem wprowadzonych zmian ma być uproszczenie podejmowania lub rozwijania przez rolników, ich małżonków i domowników działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I, II i III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego poprzez zwolnienie z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

Nowelizacja ustawy przewiduje zwolnienia od obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Zwolnienia maja dotyczyć gruntu tylko pod jedynym z budynków objętych zabudową zagrodową. Powierzchnia budynku nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej gruntu, nie więcej niż 0,05 ha. Aby uzyskać zwolnienie należy zobowiązać się do kontynowania działalności rolniczej oraz zapewnić, że użytkowanie nierolnicze nie jest działalnością przemysłową. Fakt ten musi zostać zgłoszony do starostwa powiatowego. Brak zgłoszenia miałby powodować kary pieniężne.

Obecnie prowadzenie działalności nierolniczej w ramach gospodarstwa rolnego nie jest możliwe bez wcześniejszego przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze w drodze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub — w przypadku jego braku — w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Polecamy wpis: Miejscowy plan a decyzja o warunkach zabudowy

Zmiany w prawie budzą obawy, że ziemia rolna będzie mogła być przeznaczona pod działalność nierolniczą bez żadnych ograniczeń i kontroli. Przedstawiciele izb rolniczych uważają, że odrolnienie gruntów wysokiej klasy botanicznej jest głęboko nieetyczne.

Czytaj wpis: Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych budzi kontrowersje

Nowe przepisy wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.