Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych budzi kontrowersje

Głosów: 24, średnia ocen: 5
mock

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych budzi coraz więcej kontrowersji. Ziemia rolna, która miała być wykorzystywana na cele rolnicze, teraz wykorzystywana jest na różnego rodzaju inwestycje. Istnieje uzasadniona obawa, że zmiany przyczynią się od odrolnienia gruntów na szeroką skalę.

  • Celem wprowadzonych zmian ma być uproszczenie podejmowania lub rozwijania przez rolników działalności nierolniczej na gruntach rolnych wysokich klas przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego.
  • Zmiana przewiduje zwolnienia od obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej.
  • Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych ma wejść w życie 1 stycznia 2022r.
  • Według Związkowców z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, ziemia rolna będzie mogła być przeznaczona pod działalność nierolniczą bez żadnych ograniczeń i kontroli.
  • W opinii prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza, prawdziwym celem ustawodawcy jest przeznaczenie ziemi rolnej pod mieszkalnictwo.

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – czego dotyczą zmiany?

Ustawodawca twierdzi, że celem wprowadzonych zmian ma być uproszczenie podejmowania lub rozwijania przez rolników, ich małżonków i domowników działalności nierolniczej na gruntach rolnych, w szczególności na gruntach klasy I, II i III, przy wykorzystaniu zasobów gospodarstwa rolnego poprzez zwolnienie z konieczności przeznaczania tych gruntów na cele nierolnicze i wnoszenia opłat związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, w przypadku podjęcia na nich działalności nierolniczej.

Zmiana przewiduje zwolnienia od obowiązku uiszczenia należności i opłat rocznych z tytuły wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej. Zwolnienia maja dotyczyć gruntu tylko pod jedynym z budynków objętych zabudową zagrodową. Powierzchnia budynku nie może przekroczyć 30% powierzchni całkowitej gruntu, nie więcej niż 0,05 ha. Aby uzyskać zwolnienie należy zobowiązać się do kontynowania działalności rolniczej oraz zapewnić, że użytkowanie nierolnicze nie jest działalnością przemysłową. Fakt ten musi zostać zgłoszony do starostwa powiatowego. Brak zgłoszenia miałby powodować kary pieniężne.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2022 r. 

Za nowelizacją ustawy opowiedziało się 278 posłów, przeciw było 164, a 6 wstrzymało się od głosu.

Przedstawiciele izb rolniczych uważają słusznie, że odrolnienie gruntów wysokiej klasy botanicznej jest głęboko nieetyczne

Istnieje obawa, że nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych spowoduje odrolnienie gruntów na szeroką skalę

Według Związkowców z Dolnośląskiej Izby Rolniczej, ziemia rolna będzie mogła być przeznaczona pod działalność nierolniczą bez żadnych ograniczeń i kontroli. Przedstawiciele izb rolniczych uważają słusznie, że odrolnienie gruntów wysokiej klasy botanicznej jest głęboko nieetyczne.

28 października 2021r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych (KRIR) złożyła wniosek o szczególny nadzór nad odrolnieniem gruntów do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Henryka Kowalczyka.

Wniosek można zobaczyć tutaj

KRIR zwraca uwagę, że:

Postępujące inwestycje w Polsce coraz bardziej wchodzą w tereny rolnicze. Raz wydanie zgody na odrolnienie gruntów dobrej klasy bonitacyjnej nigdy nie przywróci tych gruntów do produkcji rolnej

W opinii prezesa KRIR – Wiktora Szmulewicza, prawdziwym celem ustawodawcy jest przeznaczenie ziemi rolnej pod mieszkalnictwo. Szmulewicz twierdzi, że zaproponowane rozwiązania wyrugują rolników z ziemi rolnej, spowodują wzrost cen gruntu rolnego, a tym samym przyczynią się do rychłego końca polskiego, niezależnego i rodzinnego rolnictwa.

Pobierz zestaw informacji o działce w Raporcie o terenie OnGeo.pl

Raport o terenie OnGeo to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce. Przydatny jest w każdej sytuacji kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Do sytuacji takich należy nie tylko kupno, czy sprzedaż nieruchomości, ale też określenie jaki potencjał inwestycyjny ma lokalizacja oraz jaką jakość życia gwarantuje jej rezydentowi.

W Raporcie, oprócz doskonałego zwymiarowania gruntu i obliczeń jego cech fizycznych oraz opisu otoczenia można uzyskać bardzo istotne informacje na temat planowanych zmian w otoczeniu, np. przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania przestrzennego, planowanych dróg, czy wydanych pozwoleń na budowę, w tym planowanych inwestycji uzbrojenia terenu, które już uzyskały prawomocne decyzje.

Zobacz jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport.

Monika Ojczyk

Analityczka rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak