Rynek nieruchomości

Ceny gruntów rolnych ile trzeba zapłacić za ziemię?

Klaudia Wąchała
2019-06-06
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-21
Głosów: 120, średnia ocen: 4.9
2019-06-05-wpis

Ceny gruntów rolnych z roku na rok stają się coraz wyższe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikowała średnie ceny gruntów rolnych obowiązujące od 25 marca 2019 r.

  • Ceny gruntów rolnych są zależne od klasy gruntu. 
  • Najwyższe ceny gruntów rolnych są w województwie wielkopolskim, natomiast najniższe ceny gruntów rolnych są w województwie podkarpackim. 

 

Średnie ceny gruntów rolnych według GUS

Informacje o średnich cenach gruntów wykorzystywane są w procesach udzielania kredytów: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, na zakup użytków rolnych i kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Grunty orne rozdzielone są na 3 klasy jakości:

  • grunty dobre grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe – grunty klas V, VI

Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce

Tendencja wzrostowa cen gruntów utrzymuje się w Polsce od wielu lat. Według ekspertów, ograniczenia w obrocie ziemią rolną wprowadzone w 2016 roku wpłynęły na nieco wolniejszy wzrost cen ziemi w ostatnich latach. Można to zaobserwować na poniższych wykresach:

ceny
wykres - ceny gruntów rolnych od 2013 - 2018 roku

Średnia cena za 1 hektar gruntów ornych dobrych klas w Polsce w 2018 roku wynosiła 55 487 zł, gruntów klas średnich 45 621 zł, a klas słabych 31 663 zł.

ceny
zmiany w cenach ziemi rolnej w poszczególnych województwach

Ceny działek rolnych według województw

Najwyższe średnie ceny gruntu ornego zostały odnotowane w województwie wielkopolskim. Tu średnio za 1 hektar gruntu ornego trzeba było zapłacić ponad 60 tysięcy złotych – w przypadku gruntów dobrej klasy była to kwota 77 788 zł. Niewiele niżej uplasowało się województwo kujawsko-pomorskie z ceną ziemi sięgającą ogółem 56 040 zł (67 672 zł za grunty klasy dobrej). Najmniej za hektar gruntu ornego Polacy zapłacili w województwie podkarpackim – średnio 24 759 zł.

ceny
mapa cen gruntów rolnych z podziałem na województwa

W niektórych województwach średnie ceny gruntów rolnych w 2018 roku obniżyły się w porównaniu do roku 2017. Zjawisko to można było zaobserwować głównie w zachodniej Polsce. W pozostałych województwach podwyżka ceny ziemi rolnej sięgała od 170 zł/ha w województwie pomorskim do 4 211 zł/ha w województwie wielkopolskim.

ceny
mapa zmian cen gruntów rolnych z podziałem na województwa

Zmiany w obrocie gruntami rolnymi – jaki mają wpływ na ceny ziemi rolnej?

27 maja 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą obrót ziemią rolną w Polsce. Głównym punktem nowelizacji jest zwiększenie z 0,3 do 1 ha powierzchni działki jaką można będzie nabyć nie będąc rolnikiem. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie miał jednak prawo pierwokupu nieruchomości rolnej, co ma uchronić przed spekulacją w obrocie ziemi. Między innymi, zmniejszono także okres wymaganego prowadzenia gospodarstwa na zakupionym gruncie z 10 na okres 5 lat. Większość zmienionych przepisów ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od publikacji ustawy.

Zakup gruntu rolnego

Jeśli jesteś w trakcie kupna działki rolnej, sprawdź informacje o terenie dla dowolnego obszaru w Polsce generując Raport o terenie w serwisie OnGeo.pl. Sprawdź w artykule Informacje o nieruchomościach co zawiera Raport o Terenie i pobierz przykładowy dokument.

Procedurę pobierania danych przedstawiamy w poniższym filmiku:

Jak kupić ziemię rolną? Jak inwestować w działki rolne? Zapraszamy do obejrzenia naszego wywiadu z ekspertem

Avatar: Klaudia Wąchała
Klaudia Wąchała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl