Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Ceny gruntów rolnych - ile trzeba zapłacić za ziemię?

Głosów: 65, średnia ocen: 4.7
mock

Ceny gruntów rolnych z roku na rok stają się coraz wyższe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikowała średnie ceny gruntów rolnych obowiązujące od 25 marca 2019 r.

  • Ceny gruntów rolnych są zależne od klasy gruntu. 
  • Najwyższe ceny gruntów rolnych są w województwie wielkopolskim, natomiast najniższe ceny gruntów rolnych są w województwie podkarpackim. 

 

Średnie ceny gruntów rolnych według GUS

Informacje o średnich cenach gruntów wykorzystywane są w procesach udzielania kredytów: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, na zakup użytków rolnych i kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Grunty orne rozdzielone są na 3 klasy jakości, a są to grunty:

  • dobre - grunty klas I, II, III a
  • średnie – grunty klas III b, IV
  • słabe – grunty klas V, VI

Sprawdź klasę gruntu w OnGeo.pl

W Raporcie o Terenie OnGeo.pl możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce w latach 2013 - 2018

Tendencja wzrostowa cen gruntów utrzymuje się w Polsce od wielu lat. Według ekspertów, ograniczenia w obrocie ziemią rolną wprowadzone w 2016 roku wpłynęły na nieco wolniejszy wzrost cen ziemi w ostatnich latach. Można to zaobserwować na poniższych wykresach:

Ceny gruntów rolnych 2013 - 2018 roku
Wykres: Ceny gruntów rolnych 2013 - 2018 roku, Opracowanie OnGeo.pl na podstawie danych GUS

Średnia cena za 1 hektar gruntów ornych dobrych klas w Polsce w 2018 roku wynosiła 55 487 zł, gruntów klas średnich 45 621 zł, a klas słabych 31 663 zł. 

Zmiany w cenach ziemi rolnej w poszczególnych województwach
Zmiany w cenach ziemi rolnej w poszczególnych województwach, Opracowanie OnGeo.pl na podstawie danych GUS

Ceny działek rolnych według województw

Najwyższe średnie ceny gruntu ornego zostały odnotowane w województwie wielkopolskim. Tu średnio za 1 hektar gruntu ornego trzeba było zapłacić ponad 60 tysięcy złotych – w przypadku gruntów dobrej klasy była to kwota 77 788 zł. Niewiele niżej uplasowało się województwo kujawsko-pomorskie z ceną ziemi sięgającą ogółem 56 040 zł (67 672 zł za grunty klasy dobrej). Najmniej za hektar gruntu ornego Polacy zapłacili w województwie podkarpackim – średnio 24 759 zł.

Mapa cen gruntów rolnych z podziałem na województwa
Mapa cen gruntów rolnych z podziałem na województwa, opracowanie OnGeo.pl na podstawie danych GUS

W niektórych województwach średnie ceny gruntów rolnych w 2018 roku obniżyły się w porównaniu do roku 2017. Zjawisko to można było zaobserwować głównie w zachodniej Polsce. W pozostałych województwach podwyżka ceny ziemi rolnej sięgała od 170 zł/ha w województwie pomorskim do 4 211 zł/ha w województwie wielkopolskim.

Mapa zmian cen gruntów rolnych z podziałem na województwa
Mapa zmian cen gruntów rolnych z podziałem na województwa, opracowanie OnGeo.pl na podstawie danych GUS

Zmiany w obrocie gruntami rolnymi – jaki mają wpływ na ceny ziemi rolnej?

27 maja 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą obrót ziemią rolną w Polsce. Głównym punktem nowelizacji jest zwiększenie z 0,3 do 1 ha powierzchni działki jaką można będzie nabyć nie będąc rolnikiem. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie miał jednak prawo pierwokupu nieruchomości rolnej, co ma uchronić przed spekulacją w obrocie ziemi. Między innymi, zmniejszono także okres wymaganego prowadzenia gospodarstwa na zakupionym gruncie z 10 na okres 5 lat. Większość zmienionych przepisów ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od publikacji ustawy.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak