Ceny gruntów rolnych ile trzeba zapłacić za ziemię?

Dodano: 2019-06-06 | Zaktualizowano: 2022-04-25 Czas czytania: ~3 min
Głosów: 28, średnia ocen: 4.4
mock

Ceny gruntów rolnych z roku na rok stają się coraz wyższe. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) opublikowała średnie ceny gruntów rolnych obowiązujące od 25 marca 2019 r.

  • Ceny gruntów rolnych są zależne od klasy gruntu. 
  • Najwyższe ceny gruntów rolnych są w województwie wielkopolskim, natomiast najniższe ceny gruntów rolnych są w województwie podkarpackim. 

 

Średnie ceny gruntów rolnych według GUS

Informacje o średnich cenach gruntów wykorzystywane są w procesach udzielania kredytów: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym, na zakup użytków rolnych i kredytów z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników.

Grunty orne rozdzielone są na 3 klasy jakości:

  • grunty dobre grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie – grunty klas III b, IV
  • grunty słabe – grunty klas V, VI

Czy wiesz, że...

W Raporcie o Terenie OnGeo możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Dowiedz się więcej, jak sprawdzić klasę gruntu online w Raporcie z artykułu → Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Pobierz darmowy Raport o Terenie → tutaj

Średnie ceny gruntów rolnych w Polsce

Tendencja wzrostowa cen gruntów utrzymuje się w Polsce od wielu lat. Według ekspertów, ograniczenia w obrocie ziemią rolną wprowadzone w 2016 roku wpłynęły na nieco wolniejszy wzrost cen ziemi w ostatnich latach. Można to zaobserwować na poniższych wykresach:

wykres - ceny gruntów rolnych od 2013 - 2018 roku

Średnia cena za 1 hektar gruntów ornych dobrych klas w Polsce w 2018 roku wynosiła 55 487 zł, gruntów klas średnich 45 621 zł, a klas słabych 31 663 zł.

zmiany w cenach ziemi rolnej w poszczególnych województwach

Ceny działek rolnych według województw

Najwyższe średnie ceny gruntu ornego zostały odnotowane w województwie wielkopolskim. Tu średnio za 1 hektar gruntu ornego trzeba było zapłacić ponad 60 tysięcy złotych – w przypadku gruntów dobrej klasy była to kwota 77 788 zł. Niewiele niżej uplasowało się województwo kujawsko-pomorskie z ceną ziemi sięgającą ogółem 56 040 zł (67 672 zł za grunty klasy dobrej). Najmniej za hektar gruntu ornego Polacy zapłacili w województwie podkarpackim – średnio 24 759 zł.

mapa cen gruntów rolnych z podziałem na województwa

W niektórych województwach średnie ceny gruntów rolnych w 2018 roku obniżyły się w porównaniu do roku 2017. Zjawisko to można było zaobserwować głównie w zachodniej Polsce. W pozostałych województwach podwyżka ceny ziemi rolnej sięgała od 170 zł/ha w województwie pomorskim do 4 211 zł/ha w województwie wielkopolskim.

mapa zmian cen gruntów rolnych z podziałem na województwa

Zmiany w obrocie gruntami rolnymi – jaki mają wpływ na ceny ziemi rolnej?

27 maja 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ułatwiającą obrót ziemią rolną w Polsce. Głównym punktem nowelizacji jest zwiększenie z 0,3 do 1 ha powierzchni działki jaką można będzie nabyć nie będąc rolnikiem. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie miał jednak prawo pierwokupu nieruchomości rolnej, co ma uchronić przed spekulacją w obrocie ziemi. Między innymi, zmniejszono także okres wymaganego prowadzenia gospodarstwa na zakupionym gruncie z 10 na okres 5 lat. Większość zmienionych przepisów ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od publikacji ustawy.

Klaudia Wąchała

Redaktor w serwisie OnGeo.pl

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1