Posty autora: Klaudia Wąchała

Podatek od sprzedaży nieruchomości - podstawowe informacje

Zbycie domu, mieszkania czy innej nieruchomości związane jest z koniecznością zapłaty podatku. Potocznie podatek od wzbogacenia, wynosi 19% wartości dochodu.

Wycinka drzew na działce - opis procedury

Bez zezwolenia można usunąć drzewa, których obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm od ziemi nie przekracza określonych wartości.

Nadanie numeru domu jak uzyskać?

Aby móc w pełni użytkować budynek mieszkalny znajdujący się na naszej działce konieczne jest złożenie do gminy wniosku o nadanie numeru domu. Jest to bezpłatne.

Narodowy Spis Powszechny 2021 informacje

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań to obowiązkowe badanie realizowane w oparciu o ustawy o spisach. To największe statystyczne przedsięwzięcie.

Rodzaje działek gruntowych klasyfikacja

Podstawowe rodzaje działek gruntowych to: działki rolne, działki budowlane, działki siedliskowe, działki inwestycyjne, działki rekreacyjne, działki leśne.

Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT)

Sieci uzbrojenia terenu to nadziemne, naziemnie i podziemne przewody i urządzenia techniczne. GESUT to rejestr zawierający informacje o sieciach uzbrojenia terenu.

Ceny gruntów rolnych ile trzeba zapłacić za ziemię?

Ceny gruntów rolnych stają się coraz wyższe. Ceny gruntów rolnych są zależne od klasy gruntu. Najwyższe ceny gruntów rolnych są w województwie wielkopolskim.

Koszty odrolnienia działki przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Koszt odrolnienia działki zależy od klasy gruntu, powierzchni terenu oraz celu odrolnienia. Koszty przekształcenia działki mogą być niskie.

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej w mieście przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Działki znajdujące się w miastach są odrolnione z mocy prawa, uzyskanie pozwolenia na budowę wymaga złożenia wniosku o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Aby odrolnić działkę przede wszystkim należy sprawdź czy działka jest objęta miejscowym planem. Jeżeli działka ma przeznaczenie rolne to konieczna jest zmiana planu.