Porady OnGeo

Podatek od sprzedaży nieruchomości - podstawowe informacje

Klaudia Wąchała
2020-03-23
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 70, średnia ocen: 5
podatek od sprzedaży nieruchomości

Zbycie domu, mieszkania czy innej nieruchomości związane jest z powstaniem przychodu, a co za tym idzie – koniecznym do zapłaty podatkiem dochodowym, co wynika z zapisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Jak wysoki jest podatek od sprzedaży i czy można go uniknąć?

  • Jednym ze sposobów uniknięcia opłaty za podatek od sprzedaży jest zbycie nieruchomości po pięciu latach od jej nabycia.
  • Nawet jeśli planujemy w całości wydać kwotę ze sprzedaży nieruchomości, musimy poinformować o tym Urząd Skarbowy w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokonaliśmy zbycia.
  • Zbycie nieruchomości nabytej w ciągu ostatnich pięciu lat podatkowych należy rozliczyć poprzez złożenie zeznania podatkowego PIT-39 w terminie do końca kwietnia roku następującego po tym, w którym odpłatnie zbyliśmy nieruchomość. 

Podatek od sprzedaży działki, domu lub mieszkania własnościowego

Podatek od odpłatnego zbycia nieruchomości, potocznie podatek od wzbogacenia, wynosi 19% wartości dochodu. Podstawą do jego wyliczenia jest różnica między ceną zbycia a ceną nabycia danej nieruchomości.

Przykładowo: kupiliśmy mieszkanie za 300 000 złotych, wyremontowaliśmy je i chcemy je sprzedać za 350 000 złotych. Podstawą do obliczenia podatku będzie zatem kwota 50 000 zł. Jednakże do kwoty jaką zapłaciliśmy za mieszkanie możemy doliczyć koszty związane z jej kupnem potwierdzone fakturami (notariusz, podatek od czynności cywilno-prawnych czy prowizja pośrednika) oraz udokumentowane koszty remontu (faktury za materiały i robociznę). Załóżmy, że suma kosztów kupna i remontów wyniosła nas 30 000 zł – w takim przypadku podstawą do obliczenia podatku będzie kwota 20 000 złotych [350 000 – (300 000 + 30 000)], a sam podatek wyniesie wówczas 3 800 zł.

W przypadku, gdy kwota sprzedaży mieszkania jest równa lub mniejsza od ceny jaką za nie zapłaciliśmy, wówczas podstawa do obliczenia podatku będzie równa 0, zatem sam podatek od sprzedaży również będzie wynosił 0 zł.

Podatek od sprzedaży działki, domu lub mieszkania w drodze spadku lub darowizny

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku bądź darowizny, cena jej nabycia wynosi wówczas 0. W związku z tym kwota przychodu jaki uzyskamy ze sprzedaży będzie równa kwocie zbycia nieruchomości.

Przykładowo: nabyliśmy w drodze spadku/darowizny mieszkanie i chcemy je sprzedać za 300 000 zł. Wówczas kwota podatku będzie wynosić 19% z 300 000 zł, czyli 57 000 zł.

Jak uniknąć podatku od sprzedaży domu, mieszkania czy działki

Jednym ze sposobów uniknięcia opłaty za podatek od sprzedaży jest zbycie nieruchomości po pięciu latach od jej nabycia. Trzeba jednak wiedzieć, że mowa jest tutaj o 5 latach podatkowych. Okres 5 lat liczymy od końca roku, w którym nabyliśmy daną nieruchomość.

Przykładowo: w marcu 2019 roku kupiliśmy mieszkanie, licząc od 31 grudnia 2019 roku, 5 lat mija dokładnie 31 grudnia 2024 roku. Zatem, możemy sprzedać mieszkanie bez konieczności uiszczania podatku od nieruchomości od dnia 1 stycznia 2025 roku.

Sprzedaż mieszkania przed upływem pięciu lat od nabycia

Kolejnym sposobem uniknięcia lub zmniejszenia wielkości podatku od sprzedaży jest wydanie całości lub części przychodu na cele mieszkaniowe w ciągu 3 lat od zbycia nieruchomości jest to tak zwana ulga mieszkaniowa.

Zgodnie z zapisami ustawy, wydatkami na cele mieszkaniowe, które uprawniają do skorzystania ze zwolnienia z podatku są:

  1. nabycie innej nieruchomości mieszkaniowej lub domu;
  2. nabycie nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budowę budynku mieszkaniowego;
  3. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do domu lub lokalu w spółdzielni mieszkaniowej;
  4. zakup materiałów na budowę, rozbudowę, nadbudowę, remont lub modernizację innej własnej nieruchomości mieszkaniowej;
  5. spłata kredytu lub pożyczki (wraz z odsetkami) zaciągniętych na zakup innej nieruchomości (przed datą sprzedaży).

Aby uniknąć podatku konieczne jest wydanie całej kwoty ze sprzedaży nieruchomości, udokumentowane fakturami lub umowami.

WAŻNE!

Nawet jeśli planujemy w całości wydać kwotę ze sprzedaży nieruchomości, musimy poinformować o tym Urząd Skarbowy w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokonaliśmy zbycia. W tym celu należy złożyć deklarację PIT-39 do końca kwietnia następnego roku. Zatem, jeśli sprzedaliśmy mieszkanie w roku 2019 to zeznanie składamy do końca kwietnia 2020 roku. W deklaracji możemy zawrzeć informację o chęci skorzystania z ulgi wykorzystując całą lub część uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe.

Deklaracja PIT-39 – jak wypełnić

Zbycie nieruchomości nabytej w ciągu ostatnich pięciu lat podatkowych należy rozliczyć poprzez złożenie zeznania podatkowego PIT-39 w terminie do końca kwietnia roku następującego po tym, w którym odpłatnie zbyliśmy nieruchomość. Podatek od sprzedaży wynosi 19% wykazanego w deklaracji dochodu.

PIT-39
Deklaracja PIT - 39

Bardzo ważne jest, aby przechowywać wszelką dokumentację związaną zarówno z nabyciem nieruchomości, remontami jakie zostały w niej poczynione, jak i późniejszym zbyciem tej nieruchomości.

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Klaudia Wąchała
Klaudia Wąchała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl