Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Nadanie numeru domu - jak uzyskać?

Głosów: 20, średnia ocen: 4.9
mock

Aby móc w pełni użytkować budynek znajdujący się na działce - zarówno mieszkalny, jak i usługowy – konieczne jest nadanie mu numeru porządkowego. Sprawdź co należy zrobić, aby uzyskać taki numer. Kto może ubiegać się o nadanie numeru domu? Gdzie należy złożyć wniosek? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

 • Budynki mieszkalne oraz inne obiekty przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi muszą posiadać numer porządkowy. 
 • Wniosek o przydzielenie numeru porządkowego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla danej nieruchomości.
 • Usługa nadania numeru porządkowego jest bezpłatna.

Nadanie numeru domu – najważniejsze informacje

Sprawdź co musisz wiedzieć o nadaniu numeru porządkowego domu. Odpowiadamy na najpopularniejsze pytania w tym zakresie.

Nadanie numeru domu jak uzyskać?
Nadanie numeru domu jak uzyskać?

Dla jakich budynków konieczne jest nadanie numeru porządkowego?

Numery porządkowe muszą posiadać budynki mieszkalne oraz inne przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi, czyli:

 • budynki mieszkalne jednorodzinne, 
 • budynki mieszkalne wielorodzinne, 
 • szkoły, 
 • biurowce, 
 • szpitale, 
 • hotele,
 • budynki przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej itp. 

Numer porządkowy mogą mieć także inne obiekty, jak np: parkingi czy garaże, lecz w takich przypadkach nie jest już to konieczne.

Kto może ubiegać się o nadanie numeru domu?

Wydawać by się mogło, że o nadanie numeru porządkowego może ubiegać się jedynie właściciel danego obiektu czy nieruchomości. Nic bardziej mylnego. Z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego może wystąpić każdy zainteresowany (najemca, dzierżawca itd.).

Gdzie należy złożyć wniosek o uzyskanie numeru?

Wniosek o przydzielenie numeru porządkowego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla danej nieruchomości. Numer albo ustalany jest z urzędu przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta dla danej nieruchomości albo zostaje nadany na wniosek zainteresowanego. Ustalenie numeru domu nie wiąże się z wydaniem decyzji ani pozwolenia – urząd ma jedynie obowiązek powiadomienia osób władających daną nieruchomością o nadaniu jej numeru. W związku z tym takiego zawiadomienia nie można zaskarżyć ani się od niego odwołać.

Kiedy złożyć wniosek o nadanie numeru domu?

Wniosek można składać w dowolnym momencie. Tyczy się to zarówno budynków istniejących, jak i obiektów w trakcie budowy lub ich planowania. W przypadku nowo powstałych budynków należy złożyć wniosek o nadanie numeru porządkowego przed rozpoczęciem ich użytkowania.

Jesteś właścicielem firmy i chcesz umieścić mapkę z jej lokalizacją na swojej stronie internetowej? Wejdź na Alternatywa Google Maps od OnGeo.pl i sprawdź jak to zrobić.

Nadanie numeru domu – opis procedury

Aby uzyskać numer porządkowy dla budynku, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do właściwego urzędu gminy lub miasta. Jego wzór powinien znajdować się na stronie internetowej gminy lub miasta. Przykładowy wniosek znajdziesz TUTAJ.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;
 • jego adres;
 • określenie przedmiotu wniosku;
 • informacje o położeniu budynku (na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków).

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub topograficznej oraz ewentualnie mapę z projektem zagospodarowania działki.

W przypadku kiedy w urzędzie będzie zastępował nas pełnomocnik konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa oraz potwierdzenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (koszt to 17 zł – opłata nie dotyczy udzielania pełnomocnictwa najbliższej rodzinie).

Po sprawdzeniu i ocenie wniosku urząd ustali numer porządkowy i zawiadomi o jego ustaleniu wnioskodawcę oraz właściciela lub władającego daną nieruchomością. Usługa nadania numeru porządkowego jest bezpłatna. Nie ma jednak żadnych przepisów mówiących o czasie realizacji takiej sprawy. Z reguły nadanie numeru domu trwa do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Ostatnim etapem jest zamontowanie na budynku tabliczki z numerem – należy w urzędzie gminy lub miasta dowiedzieć się czy nie został wprowadzony obowiązek umieszczenia na tabliczce innych informacji (np. nazwa ulicy lub miejscowości). Jeśli budynek znajduje się na ogrodzonej działce i nie jest widoczny z drogi warto zamontować tabliczkę również na ogrodzeniu. Numer umieszcza się na własny koszt. Co ciekawe, umieszczenie tabliczki z numerem jest obowiązkiem właściciela bądź władającego obiektem, a nie wnioskodawcy. Numer należy zamontować w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Jeżeli poszukujesz informacji o działce – wygeneruj Raport o Terenie w Geoportalu OnGeo.pl

Korzystając z Geoportalu OnGeo.pl możesz pobrać zestaw map i informacji w formie Raportu o Terenie. Poniżej lista wybranych zagadnień możliwych do uzyskania w Raporcie:

 • obowiązujący plan miejscowy,
 • zagrożenie powodziowe (tereny zalewowe),
 • działki ewidencyjne,
 • obszary ochrony przyrody,
 • wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie,
 • tereny osuwiskowe,
 • spadki terenu,
 • linie energetyczne,
 • natężenie hałasu,
 • średnioroczne zanieczyszczenie powietrza.

Skorzystaj z Geoportalu OnGeo.pl i wygeneruj Raport o terenie, poniżej instrukcja:

 1. Wejdź na OnGeo.pl/raporty;
 2. Wyszukaj miejsce, wpisując adres lub numer działki lub poprzez opcję “wskaż na mapie”;
 3. W celu wygenerowania Raportu o terenie w panelu po lewej stronie odznacz z listy dostępnych tematów, te które Cię nie interesują (informacje o planach miejscowych znajdują się w sekcji: “Ograniczenia formalnoprawne“, pod tematem: “Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego“;
Wybierz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
Wybierz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 1. Po wybraniu kliknij przycisk potwierdź i zapłać za pomocą wygodnego przelewu online;
 2. Raport wygeneruje się w parę minut w formie dokumentu PDF;
 3. W Raporcie znajdzie się informacja czy na danym terenie obowiązuje MPZP, a jeżeli tak to podana będzie nazwa planu, link do pobrania właściwej uchwały planu oraz przedstawione zostaną granice planu na mapie.
Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Wyszukiwarka adresów – OnGeo.pl

Poszukujesz lokalizacji budynku, adresu, ulicy, miejscowości? Wejdź na poniższy artykuł i dowiedz się więcej!

Pewny Lokal
Pewny Lokal

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak