Porady OnGeo

Nadanie numeru domu - jak uzyskać?

Klaudia Wąchała
2020-02-19
~4 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 73, średnia ocen: 5
nadanie numeru domu

Aby móc w pełni użytkować budynek znajdujący się na naszej działce zarówno mieszkalny jak i usługowy – konieczne jest nadanie mu numeru porządkowego. Co należy zrobić aby uzyskać taki numer? Kto może ubiegać się o nadanie numeru domu? Gdzie należy złożyć wniosek? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w niniejszym artykule.

 • Numery porządkowe muszą posiadać budynki mieszkalne oraz inne przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi.
 • Wniosek o przydzielenie numeru porządkowego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla danej nieruchomości.
 •  Usługa nadania numeru porządkowego jest bezpłatna. 

 

Nadanie numeru domu – najważniejsze informacje

Dla jakich budynków konieczne jest nadanie numeru porządkowego?

Numery porządkowe muszą posiadać budynki mieszkalne oraz inne przeznaczone do stałego lub czasowego przebywania ludzi, czyli: szkoły, biurowce, szpitale, budynki przeznaczone do wykonywania działalności gospodarczej itp. Numer porządkowy mogą mieć także inne obiekty, jak np: parkingi czy garaże, lecz w takich przypadkach nie jest już to konieczne.

Kto powinien ubiegać się o nadanie numeru domu?

Wydawać by się mogło, że o nadanie numeru porządkowego może ubiegać się jedynie właściciel danego obiektu czy nieruchomości. Nic bardziej mylnego. Z wnioskiem o nadanie numeru porządkowego może wystąpić każdy zainteresowany (najemca, dzierżawca itd.).

Gdzie należy złożyć wniosek o uzyskanie numeru?

Wniosek o przydzielenie numeru porządkowego składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla danej nieruchomości. Numer albo ustalany jest z urzędu przez wójta/burmistrza/prezydenta miasta dla danej nieruchomości albo zostaje nadany na wniosek zainteresowanego. Ustalenie numeru domu nie wiąże się z wydaniem decyzji ani pozwolenia – urząd ma jedynie obowiązek powiadomienia osób władających daną nieruchomością o nadaniu jej numeru. W związku z tym takiego zawiadomienia nie można zaskarżyć ani się od niego odwołać.

Kiedy złożyć wniosek o nadanie numeru domu?

Wniosek można składać w dowolnym momencie. Tyczy się to zarówno budynków istniejących, jak i obiektów w trakcie budowy lub ich planowania. W przypadku nowo powstałych budynków należy złożyć wniosek o nadanie numeru porządkowego przed rozpoczęciem ich użytkowania.

Jesteś właścicielem firmy i chcesz umieścić mapkę z jej lokalizacją na swojej stronie internetowej? Wejdź na Alternatywa Google Maps od OnGeo.pl i sprawdź jak to zrobić.

nadanie

Nadanie numeru domu – opis procedury

Aby uzyskać numer porządkowy dla budynku, w pierwszej kolejności należy złożyć wniosek do właściwego urzędu gminy lub miasta. Jego wzór powinien znajdować się na stronie internetowej gminy lub miasta. Przykładowy wniosek znajdziesz TUTAJ.

Wniosek powinien zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy;
 • jego adres;
 • określenie przedmiotu wniosku;
 • informacje o położeniu budynku (na podstawie danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków).

Dodatkowo do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej, ewidencyjnej lub topograficznej oraz ewentualnie mapę z projektem zagospodarowania działki.

W przypadku kiedy w urzędzie będzie zastępował nas pełnomocnik konieczne jest dołączenie pełnomocnictwa oraz potwierdzenia opłaty skarbowej za jego udzielenie (koszt to 17 zł – opłata nie dotyczy udzielania pełnomocnictwa najbliższej rodzinie).

Po sprawdzeniu i ocenie wniosku urząd ustali numer porządkowy i zawiadomi o jego ustaleniu wnioskodawcę oraz właściciela lub władającego daną nieruchomością. Usługa nadania numeru porządkowego jest bezpłatna. Nie ma jednak żadnych przepisów mówiących o czasie realizacji takiej sprawy. Z reguły nadanie numeru domu trwa do 30 dni od momentu złożenia wniosku.

Ostatnim etapem jest zamontowanie na budynku tabliczki z numerem – należy w urzędzie gminy lub miasta dowiedzieć się czy nie został wprowadzony obowiązek umieszczenia na tabliczce innych informacji (np. nazwa ulicy lub miejscowości). Jeśli budynek znajduje się na ogrodzonej działce i nie jest widoczny z drogi warto zamontować tabliczkę również na ogrodzeniu. Numer umieszcza się na własny koszt. Co ciekawe, umieszczenie tabliczki z numerem jest obowiązkiem właściciela bądź władającego obiektem, a nie wnioskodawcy. Numer należy zamontować w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia.

Jeżeli poszukujesz informacji o działce – wygeneruj Raport o terenie w Geoportalu OnGeo.pl

Korzystając z Geoportalu OnGeo.pl możesz pobrać zestaw map i informacji w formie Raportu o terenie. Poniżej lista wybranych zagadnień możliwych do uzyskania w Raporcie:

 • obowiązujący plan miejscowy,
 • zagrożenie powodziowe (tereny zalewowe),
 • działki ewidencyjne,
 • obszary ochrony przyrody,
 • wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie,
 • tereny osuwiskowe,
 • spadki terenu,
 • linie energetyczne,
 • natężenie hałasu,
 • średnioroczne zanieczyszczenie powietrza.

Skorzystaj z Geoportalu OnGeo.pl i wygeneruj Raport o terenie, poniżej instrukcja:

 1. Wejdź na OnGeo.pl/raporty;
 2. Wyszukaj miejsce, wpisując adres lub numer działki lub poprzez opcję “wskaż na mapie”;
 3. W celu wygenerowania Raportu o terenie w panelu po lewej stronie odznacz z listy dostępnych tematów, te które Cię nie interesują (informacje o planach miejscowych znajdują się w sekcji: “Ograniczenia formalnoprawne“, pod tematem: “Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego“;
 4. Po wybraniu kliknij przycisk potwierdź i zapłać za pomocą wygodnego przelewu online;
 5. Raport wygeneruje się w parę minut w formie dokumentu PDF;
 6. W Raporcie znajdzie się informacja czy na danym terenie obowiązuje MPZP, a jeżeli tak to podana będzie nazwa planu, link do pobrania właściwej uchwały planu oraz przedstawione zostaną granice planu na mapie.

Zobacz jak wygląda przykładowy Raport o terenie: ongeo.pl/raporty/krakow-przykladowy-raport

Avatar: Klaudia Wąchała
Klaudia Wąchała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl