Porady OnGeo

Szkody w uprawach? Z pomocą przychodzi nowy portal OnGeo Agro

Radosław Seweryn
2020-10-02
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-05-23
Głosów: 72, średnia ocen: 5
uszkodzenie_plonu_v2

Firma OnGeo.pl, zajmująca się nowatorskimi wdrożeniami usług dla rynku rolnictwa i nieruchomości, uruchomiła właśnie platformę internetową – OnGeo Agro. Nie jest to typowy serwis mapowy, lecz strona, która może otworzyć nowy rozdział w inwentaryzacji szkody w uprawach rolnych. Na czym polega jej wyjątkowość i jak działa? – spróbujmy przyjrzeć się jej dokładniej.

 • Portal OnGeo Agro umożliwia rolnikowi zgłoszenie szkody w uprawach i wygenerowanie zgłoszenia szkody wraz z załącznikiem graficznym.
 • Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich mają możliwość wygenerowania protokołów: oględzin i oszacowania ostatecznego.
 • Przez portal możesz zamówić usługę wykonania zdjęć lotniczych wybranej uprawy, wraz z analizą szkody, sprawdź ile to kosztuje w cenniku.

Jak działa OnGeo Agro?

Obsługa szkód w uprawach, np. wyrządzonych przez zwierzynę lub suszę, do chwili obecnej opierała się głównie na protokołach sporządzanych w wyniku wizji lokalnej. Ocena szkody w uprawie, zwłaszcza dużej, nierzadko jest problematyczna i może prowadzić do sporu miedzy stroną poszkodowaną oraz odpowiedzialną za zadośćuczynienie. OnGeo Agro wprowadza zupełnie nowe podejście właśnie do wizji lokalnej, która od teraz może być wspomagana przez system informacji przestrzennej oraz dane z pułapu lotniczego.

To serwis internetowy, w którym można za darmo wypełnić zgłoszenie szkody w uprawie i pobrać w formacie PDF, a także wysłać wypełnione zgłoszenie szkody do instytucji rozpatrującej takie zgłoszenia. Np. dla szkód spowodowanych przez zwierzynę zwykle jest to koło łowieckie, dzierżawca lub inna instytucja zajmująca się sprawami szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną. Co ważne, wypełnianie zgłoszenia odbywa się z wykorzystaniem wygodnego formularza i narzędzi umożliwiających wskazanie na mapie działki lub dokładnego miejsca wystąpienia uszkodzeń. Tworzenie dokumentu jest bardzo łatwe, a mapa daje pewność wskazania lokalizacji szkody.

podsumowanie

Zamów wykonanie nalotu lotniczego i przygotowanie raportu analizy szkody w uprawach

Dodatkowo – OnGeo Agro udostępnia całkowicie nowe rozwiązanie dla oceny uszkodzeń: można w portalu zamówić specjalistyczną usługę pozyskania, przetwarzania i analizy danych dotyczących szkód w uprawach rolnych. To właśnie wyróżnia ofertę portalu i wprowadza nową technologię w tej dziedzinie. Zamawiana usługa opiera się na nowoczesnej technologii teledetekcji, wykorzystującej zdjęcia pozyskane z samolotu lub drona. Zamówienie na taką usługę można wstępnie wycenić wg powierzchni jakiej ma dotyczyć, podając jej wartość w ha. Co ważne – dane mogą być pozyskane przez firmę OnGeo, jednak jeśli rolnik posiada własne urządzenie mogące zarejestrować obrazy do analizy – OnGeo Agro może je wykorzystać. Sprawdź jak wygląda przykładowy raport analizy teledetekcyjnej szkody łowieckiej: agro.ongeo.pl/przyklad-zgloszenie-szkody-lowieckiej.pdf

samolot

Kto może być zainteresowany skorzystaniem z portalu?

Rolnicy – którzy w OnGeo Agro mogą:

 • Zgłosić szkodę łowiecką w formie wniosku;
 • Wysłać wniosek o oszacowanie szkody do koła łowieckiego, nadleśnictwa lub OHZ;
 • Zamówić usługę nalotu (czyli pozyskania zdjęć) oraz opracowania teledetekcyjnego protokołu oszacowania szkody;
 • Zamówić usługę wykonania teledetekcyjnego protokołu oszacowania szkody na podstawie własnych zdjęć z drona;
 • Zamówić usługę oszacowania szkody u rzeczoznawcy rolnego.

Rzeczoznawcy rolni, przedstawiciele koła łowieckiego, nadleśnictw lub urzędu marszałkowskiego – którzy mogą:

 • Po założeniu i autoryzowaniu konta zobaczyć zgłoszenia przypisane do obszaru działania Twojej jednostki;
 • Wygenerować protokoły oględzin i oszacowania ostatecznego;
 • Zamówić usługę wykonania nalotu i opracowania teledetekcyjnego protokołu oszacowania szkody;
 • Zamówić usługę wykonania opracowania teledetekcyjnego protokołu oszacowania szkody na bazie Twoich zdjęć z drona;
 • Zamówić usługę oszacowania szkody przez rzeczoznawcę rolnego.

Przedstawiciele innych branż, niekoniecznie związanych z rolnictwem, jednak szukający narzędzi do sprawnego i wiarygodnego monitorowania stanu nieruchomości, np. objętych inwestycją.

UWAGA! w celu skorzystania z przedstawionych funkcjonalności wymagana jest rejestracja w portalu

Portal OnGeo Agro to innowacyjne rozwiązanie, zarówno na polu wykorzystania w zarządzaniu gospodarstwem rolnym, jak i ogólnie pojętą gospodarką przestrzenną. Można śmiało stwierdzić, że znacząco przybliża zwykłym użytkownikom nowoczesne, specjalistyczne technologie i pozwala z nich korzystać w codziennej pracy.
Warto zapoznać się z możliwościami OnGeo Agro, gdyż wszystko wskazuje na rosnące znaczenie tego typu usług w rolnictwie i innych gałęziach gospodarki.

Dowiedz się więcej o OnGeo Agro

Avatar: Radosław Seweryn
Radosław Seweryn

Redaktor w serwisie OnGeo.pl