Ceny gruntów rolnych w 2020 roku

Dodano: 2020-12-01 | Zaktualizowano: 2022-04-25 Czas czytania: ~4 min
Głosów: 36, średnia ocen: 4.7
mock

W tym artykule dowiesz się jakie są aktualne ceny gruntów rolnych w 2020 roku. 9 października 2020r. zostały podane najnowsze ceny gruntów rolnych przez Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Informację o najnowszych cenach są szczególnie istotne dla rolników, potencjalnych nabywców ale również dla banków, kiedy rolnik wnioskuje o kredyt.

  • Najdroższe grunty rolne będą w województwie wielkopolskim, natomiast najtańsze w województwie podkarpackim.
  • Spadek cen gruntów rolnych możemy zaobserwować w województwie kujawsko-pomorskim oraz warmińsko-mazurskim.

Grunty rolne dzielimy na następujące klasy:

  • grunty dobre - grunty klas I, II, III a
  • grunty średnie - grunty klas III b, IV
  • grunty słabe - grunty klas V, VI

Przyjmuje się że:

  • Łąki oraz pastwiska klasy I i II zalicza się do gruntów dobrych.
  • Łąki oraz pastwiska klasy III i IV zalicza się do gruntów średnich.
  • Łąki oraz pastwiska klasy V i VI zalicza się do gruntów słabych.

Czy wiesz, że...

W Raporcie o Terenie OnGeo możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Dowiedz się więcej, jak sprawdzić klasę gruntu online w Raporcie z artykułu → Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Pobierz darmowy Raport o Terenie → tutaj

Średnie ceny gruntów rolnych

Tendencja wzrostu cen w dalszym stopnie utrzymują się. Można zauważyć że z roku na rok ceny gruntów rolnych pną się w górę – dane GUS pokazują że w roku 2019 jest to o 6,4% więcej, niż w roku ubiegłym.

Wykres średnich cen gruntów rolnych w Polsce w latach 2013-2019. Źródło danych: GUS

Średnia cena z 1 ha użytków rolnych ogółem w 2019 roku w Polsce wynosiła 47 233 zł. Natomiast cena gruntów ornych dobrych klas I, II, IIIa - 58 256 zł, gruntów średnich klas III b, IV to 48 703 zł, a gruntów słabych klas V, VI 34 625 zł. Analiza wykresu średnich cen gruntów rolnych w Polsce na przestrzeni lat 2013 – 2019 pokazuję wciąż rosnącą tendencją wzrostu cen. Porównując średni cenę gruntów rolnych ogółem w 2019 roku z rokiem 2018 możemy zauważyć wzrost o 2 852 zł – czyli o 6,4%. 

Wykres zmiany cen gruntów ornych w poszczególnych województwach w latach 2013-2019. Źródło: GUS

Ceny gruntów rolnych w poszczególnych województwach

Na poniższej mapie zostały przedstawione średnie ceny gruntów rolnych klasy średniej za 1 ha w 2019 roku według województw, na podstawie danych GUS.

Mapa średnich cen gruntów rolnych za 1 ha w poszczególnych województwach w 2019r. Źródło danych: GUS

Najwyższe średnie ceny gruntu rolnego zostały odnotowane w województwie wielkopolskim, gdzie za 1 hektar gruntu ornego trzeba było zapłacić ponad 60 tysięcy złotych. Drugim województwem o najwyższej średniej cenie gruntu rolnego w wysokości 56 048 zł jest sąsiednie województwo kujawsko-pomorskie. Natomiast najniższą cenę za 1 hektar gruntu ornego osiągnęło województwo podkarpackie – 27 835 zł, oraz województwo zachodniopomorskie z średnią ceną 29 005 zł.

Analizując ceny gruntów rolnych na podstawie roku 2018 możemy zaobserwować zarówno spadki jak i wzrosty cen.

Mapa zmiany cen gruntów rolnych w poszczególnych województwach w latach 2018-2019. Źródło danych: GUS

W dwóch województwach na północy polski możemy zaobserwować spadek cen gruntów rolnych. Niższa cena dotyczy województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie cena za 1 he gruntu rolnego spadła aż o 735 zł, natomiast w województwie warmińsko-mazurskim o 230 zł. W pozostałych województwach podwyżki cen gruntów rolnych sięgała od 165 zł z hektar w województwie opolskim do nawet 3 789 zł za hektar w województwie śląskim.

Ceny gruntów rolnych obecnie

Jakie są ceny gruntów rolnych w 2020 roku ? W Polsce za 1 ha ziemi średnio musimy zapłacić 47 233 zł. Z punktu widzenia obecnej sytuacji na świecie oraz w Polsce w dobie pandemii zauważalny jest wzmożony popyt na inwestycje gruntowe, w tym również na grunty rolne. Dopiero w przyszłym roku dowiemy się jak obecne wydarzenia miały realny wpływ na ceny gruntów rolnych w 2021 roku.

Podsumowując, najdroższe grunty rolne będą w województwie wielkopolskim, natomiast najtańsze w województwie podkarpackim. Z danych wynika że tendencja cen gruntów rolnych jest rosnąca. Z roku na rok grunty rolne drożeją.

Jeżeli jesteś ciekaw jak wyglądało zestawienie cen gruntów rolnych za rok 2019 zobacz poniższy artykuł:

Ceny gruntów rolnych ile trzeba zapłacić za ziemię?

Magdalena Moskała

Doradczyni inwestycyjna, specjalistka w zakresie gospodarki przestrzennej.

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1