Rynek nieruchomości

Ile kosztuje dzierżawa ziemi rolnej w 2021r.?

Monika Byś
2021-10-25
~4 min
Post zaktualizowany: 2024-01-25
Głosów: 33, średnia ocen: 5
dzierżawa ziemi rolnej

Koszt dzierżawy ziemi rolnej w Polsce rośnie. Fakt ten nie powinien nikogo specjalnie dziwić, bo rosnąca inflacja odbiła się na całej branży rolniczej. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), ceny skupu podstawowych produktów rolnych wzrosły w sierpniu 2021 r. zarówno w stosunku do miesiąca poprzedniego (o 0,3%), jak i w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku (aż o 18,2%). Podwyżka cen dotknęła również średniej wysokości czynszu dzierżawnego (wzrost o 19,83zł za 1 dt w porównaniu z II półroczem 2020r.). Ile zatem kosztuje dzierżawa ziemi rolnej w 2021 r.?

  • Czynsz z dzierżawy gruntów rolnych opłacany jest półrocznie z dołu.
  • 30 czerwca 2021r. w dzierżawie znalazło się 1075,2 tys. na podstawie 68,8 tys. zawartych umów dzierżawy ziemi rolnej.
  • W I półroczu 2021r. wydzierżawiono 25709 ha gruntów ZWRSP. Wynik ten uzyskano poprzez zawarcie 2436 umów dzierżawy.
  • Zgodnie z danymi z GUS oraz KOWR, średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych z państwowego zasobu w I półroczu 2021r. wynosiła 15,1 dt/ha, a średnia cena skupu pszenicy – 93,04 zł za 1 dt.

Dzierżawa ziemi rolnej

Czynsz dzierżawny jest przychodem z gospodarowania mieniem, a jego regulowanie należy do obowiązków dzierżawcy gruntu. Czynsz z dzierżawy gruntów rolnych opłacany jest półrocznie z dołu, a jego wysokość ustalana jest jako równowartość pieniężną ilość pszenicy określonej w tabeli stawek.

Dzierżawa nieruchomości rolnych cieszy się dużym zainteresowaniem. Jest to niezwykle dogodny sposób użytkowania gruntów, który nie wymaga poniesienia dużych kosztów zakupu ziemi rolnej. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się nieruchomości należące do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), które wydzierżawiane są w trybie przetargowym przez rolników indywidualnych. Na podstawie danych zebranych corocznie przez KOWR, określa się średnią cenę skupu pszenicy oraz średni czynsz dzierżawy ziemi rolnej.

Lista działek wchodzących w skład gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa znajduje się na stronie: https://erolnik.gov.pl/#/dzialki/lista. Na stronie znajdziemy informację o formie rozdysponowana, np. czy działka jest wydzierżawiona, czy do rozdysponowania i inne. 

Sprawdź klasę gruntu w OnGeo.pl

W Raporcie o Terenie OnGeo możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Dzierżawa nieruchomości Zasobu KOWR na dzień 30 czerwca 2021r.

30 czerwca 2021r. w dzierżawie znalazło się 1075,2 tys. na podstawie 68,8 tys. zawartych umów dzierżawy ziemi rolnej. To blisko 79% powierzchni nieruchomości KOWR.

Tabela poniżej wskazuje grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) będące w dzierżawie na dzień 30 czerwca 2021r. według poszczególnych województw.

Województwo

liczba umów dzierżawy
[szt.]

Grunty ZWRSP w dzierżawie
[ha]

dolnośląskie9 440153 388
kujawsko-pomorskie4 34468 160
lubelskie6 83625 138
lubuskie5 00075 065
łódzkie49712 774
małopolskie1 1437 912
mazowieckie1 38717 561
opolskie2 66459 878
podkarpackie2 18816 563
podlaskie4 37723 134
pomorskie3 06074 782
śląskie2 33822 547
świętokrzyskie5775 392
warmińsko-mazurskie6 537129 030
wielkopolskie5 007161 829
zachodniopomorskie11 405222 092
RAZEM:66 8001 075 245

Źródło: kowr.gov.pl

Powyższa tabela wskazuje, że najwięcej gruntów wydzierżawiono w województwie zachodniopomorskim - 20,6% powierzchni w dzierżawie ogółem, natomiast najmniej w województwie świętokrzyskim – 0,5%.

W I półroczu 2021r. wydzierżawiono 25709 ha gruntów ZWRSP. Wynik ten uzyskano poprzez zawarcie 2436 umów dzierżawy.

Dzierżawa ziemi rolnej w 2021r.

Zgodnie z danymi z GUS oraz KOWR, średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych z państwowego zasobu w I półroczu 2021r. wynosiła 15,1 dt/ha, a średnia cena skupu pszenicy – 93,04 zł za 1 dt. Na tej podstawie można obliczyć, że średnio dzierżawa ziemi rolnej w 2021r. wynosiła ponad 1400 zł za hektar.

To rekordowa jak do tej pory kwota. W I połowie 2020r. średnia wysokość czynszu dzierżawnego wynosiła 9,6 dt/ha przy średniej cenie skupu pszenicy – 76,56 zł za 1 dt.

Poniższa rycina zawiera średnią wysokość czynszu dzierżawnego uzyskanego w I półroczu 2021r. w poszczególnych województwach.

Średnia wysokość czynszu z dzierżawy ziemi rolnej w 2021r. w poszczególnych województwach; źródło: www.kowr.gov.pl
Średnia wysokość czynszu z dzierżawy ziemi rolnej w 2021r. w poszczególnych województwach; źródło: www.kowr.gov.pl

Najwyższe średnie czynsze występują w województwie mazowieckim – aż 27,6 dt/ha. Równie wysokie są w Małopolsce (22,2 dt/ha) oraz z województwie łódzkim (25,1 dt/ha).

Najmniejsze średnie czynsze uzyskano w województwie świętokrzyskim – 6,6 dt/ha, zachodniopomorskim – 9,0 dt/ha oraz w województwie lubuskim – 11,7 dt/ha.

Cena dzierżawy ziemi rolnej w Polsce rośnie!

Cena dzierżawy ziemi rolnej w ostatnich latach rośnie (wykres poniżej). Jednym z czynników wzrostu cen jest coroczna podwyżka średniej krajowej ceny skupu pszenicy.

Tabela poniżej wskazuje zmianę wskaźnika cen skupu pszenicy w latach 2013-2021.

RokPółrocze

Średnia cena skupu pszenicy

[zł za 1dt]

Średnia roczna

[zł za 1dt]

2013II71,2271,22
2014I76,1370,24
II64,34
2015I68,4767,23
II65,99
2016I63,6862,44
II61,19
2017I68,2464,72
II61,19
2018I67,0171,99
II76,96
2019I81,2074,20
II67,20
2020I76,5675,39
II74,21
2021I93,0493,04
Wykres: Średnia cena skupu pszenicy w latach 2013-2021; źródło: GUS
Wykres: Średnia cena skupu pszenicy w latach 2013-2021; źródło: GUS
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.