Porady OnGeo

Podatek od nieruchomości - poznaj nowe stawki

Monika Byś
2022-07-28
~6 min
Post zaktualizowany: 2024-02-05
Głosów: 48, średnia ocen: 5
podatek od nieruchomości 2023

Jeśli jesteś właścicielem domu, gruntu, mieszkania - musisz zapłacisz podatek od nieruchomości. W roku 2024 za budynki mieszkalne zapłacisz maksymalnie 1,15 zł/m2, to więcej niż w roku ubiegłym - stawka za budynki mieszkalne w 2023 r. wynosiła 1,00 zł/m2. Natomiast za budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej zapłacisz do 33,10 zł/m2. Sprawdź ile wynosi podatek nieruchomości 2024. 

 • Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części, a także budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Płatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej.
 • Za budynki mieszkalne w 2024 r. zapłacisz maksymalnie 1,15 zł/m2, natomiast za budynek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej - 33,10 zł/m2. Podatek za grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej w 2023 r. wynosi 1,34 zł/m2.

Kto i za co płaci podatek od nieruchomości?

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170) opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają niniejsze nieruchomości lub obiekty budowlane:

 • grunty,
 • budynki (lub ich części), czyli obiekty budowlane trwale związane z gruntem, wydzielone z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, posiadające fundamenty i dach, np. dom, garaż, mieszkanie,
 • budowle (lub ich części) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, czyli obiekty które nie są budynkiem, np. obiekty małej architektury (wiaty, drewutnie) oraz urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym, np. mosty, lotniska, składowiska odpadów, wiadukty.

Kto nie zapłaci podatku od nieruchomości?

Podatku od nieruchomości nie muszą się obawiać właściciele użytków rolnych lub lasów, pod warunkiem, że nie są one wykorzystywane go prowadzenia działalności gospodarczej.

Płatnikami podatku od nieruchomości są zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak i jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 • użytkownikami wieczystymi gruntów,
 • posiadacze mienia publicznego na podstawie zawartej umowy lub bez takiej umowy.

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2024?

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości 2024 dla budynków i ich części:

 • mieszkalne - 1,15 zł/m2,
 • związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 33,10 zł/m2
 • zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 15,50 zł/m2,
 • budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi - 6,76 zł/m2,
 • budynki pozostałe - 11,17 zł/m2

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości 2024 dla gruntów:

 • związane z prowadzeniem działalności - 1,34 zł/m2,
 • pod wodami stojącymi lub płynącymi - 6,66 zł/ha,
 • grunty pozostałe - 0,71 zł/m2,
 • obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym - 4,39 zł/m2.

Stawki podatku od nieruchomości - sprawdź w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

W Raporcie o Terenie sprawdzisz stawki podatku od nieruchomości dla twojej gminy. Ponadto dostaniesz link do źródła na podstawie którego ustalono stawki. Pobierz przykładowy Raport i sprawdź sam. 

PRZYKŁADOWY RAPORT O TERENIE - PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Jak wygenerować Raport o działce z danymi lokalnymi?

Informacje o podatku od nieruchomości w 2024 r. stanowią część tematu "Dane lokalne". Chcąc pobrać dane dla działki musisz:

 • Wybrać interesującą Cię działkę wykorzystując jeden z trzech sposobów wyszukiwania - za pomocą pola wyszukiwarki, wskazania na mapie lub rysowania na mapie. Wszystkie sposoby opisaliśmy we wpisie: Jak znaleźć działkę w Geoportalu OnGeo.pl
 • Zaznaczyć temat, który Cię interesuje. 
  Jeśli interesują Cię wyłącznie podatki od nieruchomości dla Twojej gminy, masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów z listy. Pamiętaj, że wybierając pełen Raport o Terenie zyskujesz 20% rabatu.
 • Zaznacz cechy terenu, które chciałbyś pobrać dla swojej działki. Wybierz Stawki podatku od nieruchomości z tematu Dane lokalne.
Wybierz Stawki podatku od nieruchomości
Wybierz Stawki podatku od nieruchomości
 • Opłacić Raport o Terenie. Pamiętaj, że sam wybierasz za co płacisz. W Raporcie o działce masz możliwość wyłączenia pozostałych tematów, co spowoduje, że cena będzie niższa.
 • Gotowy Raport o Terenie otrzymasz na wskazany adres e-mail.

Poniżej prezentujemy jak wygląda fragment Raportu o Terenie z tematem Stawki podatku od nieruchomości.

Stawki podatku od nieruchomości 2024, Raport o terenie
Stawki podatku od nieruchomości 2024, Raport o terenie

Jak obliczyć podatek od nieruchomości? 

Obliczenie stawki podatku od nieruchomości zależy od lokalizacji Twojej nieruchomości. Podane wyżej stawki z rozporządzenia to kwoty maksymalne, czyli takie, których władze lokalne nie mogą przekroczyć ustalając podatki dla mieszkańców. 

Obliczmy jednak stawkę podatku od nieruchomości dla działki wygenerowanej w Raporcie o Terenie znajdującej się z województwie śląskim, powiecie częstochowskim Działka ma powierzchnię 1 600 m2 (budynki mieszkalne - 300 m2, grunty pozostałe - 1 300 m2).

Zgodnie ze stawkami dla gminy Blachownia Miasto stawka dla budynków mieszkalnych lub ich części wynosi 0,80 zł/m2, natomiast dla gruntów pozostałych - 0,21 zł/m2. 

Właściciel takiej nieruchomości zapłaci więc odpowiednio:

 • za budynki - 0,80 zł/m2 * 300 m2 = 240 zł,
 • za grunty - 0,21 zł/m2 * 1 300 m2 = 273 zł.
 • w sumie w roku 2024 zapłaci: 513 zł

Znacznie bardziej skomplikowane jest obliczanie podatku od nieruchomości w budynkach wielorodzinnych, bo do powierzchni mieszkania dochodzi powierzchnia części wspólnych oraz udział w gruncie. Jednak zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.1991.9. 31 z późn. zm.):

Art. 4. pkt. 3.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Mieszkańcy nowych bloków muszą także zapłacić podatek od miejsca garażowego. Jeśli garaż jest wyodrębnionym lokalem, to podlega opodatkowaniu stawką właściwą dla budynków „pozostałych” – w 2024 r. nie przekroczy ona 11,17 zł za m2. Jeśli zaś miejsce postojowe w garażu stanowi przynależność mieszkania, jest opodatkowane taką samą jak ono stawką, czyli maksymalnie 1,15 zł za m2.

Nie musisz martwić się jednak, czy twoje obliczenia są poprawne zgodnie z ww. ustawą o podatkach, ponieważ każda gmina ma obowiązek obliczenia należności i dostarczenia właścicielom nieruchomości stosownej decyzji.

Jak zmienił się podatek od nieruchomości w latach 2020 - 2024?

 

Rodzaj nieruchomości

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości [zł/m2] w roku 

2020

2021

2022

2023

2024

Budynek mieszkalny

0,81

0,85

0,89

1,00

1,15

Budynek związany z prowadzoną działalnością gospodarczą

23,90

24,84

25,74

28,78

33,10

Budynek zajęty na działalność związaną z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym

11,18

11,62

12,04

13,47

15,50

Budynki, w których prowadzi się działalność związaną z świadczeniami zdrowotnymi

4,87

5,06

5,25

5,87

6,76

Grunt związany z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,95

0,99

1,03

1,16

1,34

Grunty pod wodami stojącymi lub płynącymi  [zł/ha]

4,80

4,99

5,17

5,79

6,66

Obszary niezabudowane objęte planem rewitalizacji, dla których mpzp przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym

3,15

3,28

3,40

3,81

4,39

Na jakiej podstawie ustala się podatek od nieruchomości 2024?

Gmina ustalająca stawkę podatku od nieruchomości, musi stosować się do wytycznych narzuconych przez Ministra Finansów, który co roku wydaje w tym celu obwieszczenie. W dokumencie tym określa się maksymalne stawki podatku od nieruchomości, których gminy nie mogą przekroczyć. Obwieszczenie na 2024 rok: Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 21 lipca 2023 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2024 (M.P. 2023 poz. 774).

Dlaczego zmienia się maksymalna stawka podatku od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości jest zróżnicowany pod względem przeznaczenia nieruchomości. Inną stawkę wyznacza się dla powierzchni użytkowej budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a inna dla budynku mieszkalnego. Osobna klasyfikacja obejmuje także rodzaje gruntów.

Ostatecznie stawkę podatku wylicza się w przypadku gruntów na podstawie powierzchni. Natomiast w przypadku budynków i ich części na podstawie powierzchni użytkowej.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.