Rynek nieruchomości

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2021 roku?

Paulina Multan
2021-04-15
~4 min
Post zaktualizowany: 2022-04-28
Głosów: 24, średnia ocen: 5
podatek od nieruchomości w 2021 roku

Jeżeli jesteś właścicielem nieruchomości – działki lub mieszkania, co roku zostaje nałożona na Ciebie opłata z tego tytułu, jest to podatek od nieruchomościSprawdź ile wynosi podatek od nieruchomości w 2021 roku! Jego stawka jest ustalana przez urząd gminy, na której terenie jest zlokalizowana dana nieruchomość. Stawka podatku może zmieniać się każdego roku.

Gmina ustalająca stawkę podatku od nieruchomości, musi stosować się do wytycznych narzuconych przez Ministra Finansów, który co roku wydaje w tym celu obwieszczenie. W dokumencie tym określone zostają maksymalne stawki podatku od nieruchomości, których gminy nie mogą przekroczyć Obwieszczenie z 2021 roku znajdziesz tutaj: Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. poz. 673).

Dlaczego zmienia się maksymalna stawka podatku od nieruchomości?

Powodem zmiany wytycznych w zakresie maksymalnych stawek podatku od nieruchomości jest przede wszystkim poziom inflacji, która w 2020 roku wyniosła 3,4%. Przez wzrost inflacji, podatek od nieruchomości w 2021 roku także wzrósł. Podatek od nieruchomości jest zróżnicowany pod względem przeznaczenia nieruchomości. Inna stawka przeznaczona jest dla powierzchni użytkowej budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a inna dla budynku mieszkalnego. Osobna klasyfikacja obejmuje także rodzaje gruntów.

Ostateczna stawka podatku wyliczana jest w przypadku gruntów na podstawie powierzchni, a w przypadku budynków i ich części  na podstawie powierzchni użytkowej.

Ile wynosi maksymalny podatek od nieruchomości w 2021 roku?

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 0,99 zł za 1 m kwadratowy
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,99 zł za 1 ha,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,52 zł za 1 m kwadratowy
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji -3,28 zł za 1 m kwadratowy.

Maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla budynków:

 1. mieszkalnych - 0,85 zł 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –  24,84zł za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń 5,06zł za 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37zł 1 m kwadratowy powierzchni użytkowej.

Jeśli chcesz dowiedzieć się ile wynosi powierzchnia Twojej działki – sprawdź to w Geoportalu Ongeo!

1)Wejdź na stronę  https://ongeo.pl/raporty

2)Wybierz jeden ze sposobów wyszukania interesującej Cię działki

3)Kliknij na wybraną na mapie działkę, a dowiesz się jaka jest jej powierzchnia.

Geoportal OnGeo - Powierzchnia nieruchomości
Geoportal OnGeo - Powierzchnia nieruchomości

Jeśli interesuje Cię więcej informacji  na temat wybranej działki - wygeneruj Raport o Terenie OnGeo

Raport o Terenie OnGeo
Raport o Terenie OnGeo

Kto płaci podatek od nieruchomości?

Warto pamiętać, że nie tylko właściciel zobowiązany jest to zapłaty podatku od nieruchomości. Może to być także:

 • posiadacz samoistny (czyli ten, kto używa gruntów jak właściciel, choć nim nie jest),
 • użytkownik wieczysty gruntów, które są własnością publiczną (państwową lub samorządową),
 • posiadacz mienia publicznego.

Kiedy jest naliczany podatek od nieruchomości?

Podatek od nieruchomości naliczany jest jednorazowo za okres 1 roku. W przypadku, gdy wartość jest mniejsza niż 100 złotych, jest płatny jedną transzą. Gdy stawka podatku jest wyższa, wówczas jest możliwość dokonania zapłaty rozbitej na raty.

Kto nie zapłaci podatku od nieruchomości?

Podatku od nieruchomości nie muszą się obawiać właściciele użytków rolnych lub lasów, pod warunkiem, że nie są one wykorzystywane go prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak zmieniły się stawki podatku względem roku 2020?

Podatek od nieruchomości w 2020 i 2021 roku
Podatek od nieruchomości w 2020 i 2021 roku

Ile wynosi podatek od nieruchomości w 2021 roku w największych miastach w Polsce ?

W przypadku budynków o charakterze mieszkalnym, większość dużych ośrodków miejskich zdecydowała się na ustalenie maksymalnej stawki podatku od nieruchomości czyli odpowiednio 85 groszy za 1 mkw powierzchni budynku i są to między innymi miasta takie jak:  Warszawa, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań, Łódź, Wrocław, Białystok, Szczecin, Bydgoszcz. Przeciwieństwem jest Zielona Góra, której mieszkańcy mogą się cieszyć, gdyż zapłacą prawie połowę mniej niż mieszkańcy Warszawy czy Krakowa. W Zielonej Górze stawka podatku od budynku mieszkalnego wynosi 0,44 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

Panująca pandemia koronawirusa sprawia, że samorządy szukają oszczędności a także wzrostu wpływu do budżetu. Podatki są jednym z łatwiejszych sposobów przychodu, może dlatego tak wiele jednostek zdecydowało się ustalić stawki podatku od nieruchomości w 2021 roku na najwyższym możliwym poziomie.

Avatar: Paulina Multan
Paulina Multan

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl