Rynek nieruchomości

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnych

Monika Byś
2021-02-24
~2 min
Post zaktualizowany: 2022-04-26
Głosów: 37, średnia ocen: 5
wartość nieruchomości rolnych

Proces wyceny nieruchomości jest złożony i wymaga analizy szeregu czynników, które potencjalnie mogą wpłynąć na jej ostateczną wartość rynkową. W przypadku nieruchomości gruntowych, wartość nieruchomości rolnych jest uzależniona od przydatności rolniczej gruntu, położenia nieruchomości, stanu technicznego budynków gospodarczych, w przypadku nieruchomości zabudowanych, jakości gleby, czy stosunków wodnych.

 • Określając wartość nieruchomości rolnej bierze się pod uwagę ich wpływ na wartość rynkową na rynku lokalnym i przypisuje się im wagi.
 • Na wartość nieruchomości rolnych ma wpływ m.in : lokalizacja, sąsiedztwo, różnorodność zabudowy, stan techniczny zabudowy, uzbrojenie, bonitacja, dojazd do nieruchomości.
 • Sprawdź działkę, zanim ją kupisz! Wygeneruj Raport o terenie i zrób szczegółową analizę swojej nieruchomości. Sprawdź, czy Twoja działka jest objęta miejscowym planem zagospodarowania, czy na Twoim terenie występują potencjalne zagrożenia i uciążliwości lub ograniczenia formalnoprawne.

Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnych

Cechy rynkowe nieruchomości, to w szczególności ich właściwości fizyczne, lokalizacyjne techniczne i użytkowe. Określając wartość nieruchomości rolnej bierze się pod uwagę ich wpływ na wartość rynkową na rynku lokalnym i przypisuje się im wagi.

Cechy nieruchomości wpływające na wartość nieruchomości rolnej można podzielić na dwie kategorię:

 • cechy podstawowe – oznaczają cechy obligatoryjne. Cechy te określają standardy rzeczoznawców majątkowych i są uzależnione od rodzaju nieruchomości rolnej, zastosowanego podejścia i metody w procesie szacowania nieruchomościami.
 • cechy uzupełniające – oznaczają cechy fakultatywne. Cechy te są uwzględniane wyłącznie wtedy, gdy podczas badania rynku lokalnego stwierdzono, że specyfika wycenianej nieruchomości wymaga uwzględniania dodatkowych czynników mogących znacząco wpłynąć na wartość nieruchomości rolnej.

Podstawowe cechy rynkowe nieruchomości rolnej

Poniższa tabela zawiera zestawienie podstawowych cech nieruchomości wpływających na wartość nieruchomości rolnych niezabudowanych i nieprzeznaczonych pod zabudowę oraz nieruchomości rolnych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę. Wykaz ten został stworzony na podstawie krajowego standardu wyceny specjalistycznej – Uchwała RK nr 8_05_2015 z dnia 29.05.2015r.

Cechy rynkowe nieruchomości rolnych zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowyCechy rynkowe nieruchomości rolnych niezabudowanych i nie przeznaczonych pod zabudowę
Lokalizacja i położenieLokalizacja i położenie
SąsiedztwoSąsiedztwo
Różnorodność istniejącej lub możliwej zabudowyWartość użytkowa (bonitacja) i różnorodność użytków gruntowych
Stan techniczny i użytkowy zabudowyPowierzchnia
Występowanie gruntów o różnej przydatności do zabudowyKształt nieruchomości
Wyposażenia w sieci infrastruktury technicznejUkształtowanie terenu
 Warunki dojazdu do nieruchomości
Wyposażenia w budowle i urządzenia służące do produkcji rolnej
Występowanie utrudnień w uprawie
Kultura rolna

Uzupełniające cechy rynkowe nieruchomości rolnej

Jak już wspomniano, w przypadku niektórych nieruchomości rolnych, podstawowe czynniki wyszczególnione w standardzie zawodowym rzeczoznawców nie są wystarczające, aby rzetelnie wycenić nieruchomość. Czynniki jakie trzeba wziąć pod uwagę możemy podzielić na trzy kategorie:

 1. Czynniki dotyczące walorów organizacyjnych nieruchomości

To między innymi kształt rozłogu nieruchomości i parceli (pola), utrudnienia z tytułu występujących elementów infrastruktury, wewnętrzna sieć dróg, czy duży udział trwałych użytków zielonych – pastwiska, łąki trwałe.

 1. Czynniki dotyczące położenia ekonomicznego

To między innym pośredni lub bezpośredni dostęp do publicznych dróg, odległość od lokalnych rynków zbytu lub większych miast, czy położenie w okręgu podatkowym.

 1. Czynniki dotyczące stanu technicznego – przydatności budynków i budowli

To między innymi dopasowanie zasobów budynków i budowli gospodarczych do gruntu, ich funkcjonalność i stan techniczny.

Poznaj raporty o terenie w Geoportal ONGEO.PL

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na OnGeo.pl, znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.