Analiza inwestycji

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę - ile możesz zarobić?

Monika Byś
2021-06-03
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-05-11
Głosów: 33, średnia ocen: 5
fotowoltaika

Fotowoltaika w Polsce ma się coraz lepiej. Coroczny raport Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) z czerwca 2020r. pokazał, że Polska znajduje się na 5. miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy PV. Wszystko wskazuje na to, że tendencja ta nie zmieni się w latach kolejnych. Prognozy pokazują nawet, że w 2021 roku, obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł. Wspomniany raport wspomina również o prognozie specjalistów dotyczącej powstawania farm fotowoltaicznych w Polsce. Eksperci są zgodni, że na przełomie 2022 i 2023 roku udział farm PV zrówna się z udziałem mocy z mikroinstalacji. To świetna informacja! Rynek fotowoltaiczny może przyczynić się do przełomu, który rozpocznie tak długo wyczekiwaną transformację energetyczną. Nie dziwi zatem, że firmy branżowe, które nie mają swoich własnych gruntów, aktywnie poszukują ich na terenie kraju. Możliwość dzierżawy gruntu pod farmy fotowoltaiczne jest najlepszym rozwiązaniem zarówno dla inwestorów, jak i dla rolników. Dlaczego? To się po prostu opłaca. Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – ile możesz zarobić? Czy opłaca się wydzierżawić swój grunt inwestorom?

  • Za dzierżawę atrakcyjnej działki możesz zarobić nawet 10 000zł od hektara w skali roku.
  • W przypadku budowy farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym należy opłacać podatek od nieruchomości jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu gruntu, nie na inwestorze, który dzierżawi grunt.
  • Zanim zdecydujesz się na dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną, sprawdź, czy Twoja działka spełnia wymagania.
  • Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl w zaledwie 5 minut zdiagnozujesz swoją działkę pod kątem budowy farmy fotowoltaicznej. Dowiesz się, czy działka jest objęta MPZP, czy znajduje się na terenie zalewowym lub na terenie objętym formą ochrony przyrody oraz jaka jest odległość od linii energetycznych.
Źródło: IEO na podstawie „The New European Renowable Energy Directive – Opportunities and Challenges for Photovoltaics” Arnulf Jager-Waldau, Katalin Bodis, Ioannis Kaugias, Sandor Szabo https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1471-raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2021
Źródło: IEO na podstawie „The New European Renowable Energy Directive – Opportunities and Challenges for Photovoltaics” Arnulf Jager-Waldau, Katalin Bodis, Ioannis Kaugias, Sandor Szabo https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1471-raport-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2021

 Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – jak sprawdzić, czy moja działka się nadaje?

Zanim zdecydujesz się na dzierżawę gruntu pod farmę fotowoltaiczną, sprawdź, czy Twoja działka spełnia wymagania.

  1. Grunt pod instalacje fotowoltaiczną musi być sklasyfikowany jako gleba orna słabej jakości tj. V, IV klasa. Pod budowę farm fotowoltaicznych sprawdzą się również łąki oraz nieużytki.
  2. W obrębie działki powinien znajdować się słup średniego napięcia (15kV) oraz stacja transformatorowa.
  3. Działka nie powinna być objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a jeśli znajduje się na obszarze objętym, powinna mieć odpowiedni zapis w planie miejscowym w miejscu przeznaczenia gruntu.
  4. Działka nie może znajdować się na terenie objętym ochroną przyrody, tj. w rezerwacie przyrody, parku krajobrazowym oraz na obszarze Natura 2000.
  5. Działka nie może znajdować się na terenie zalewowym i narażonym na powodzie i podtopienia.

Jeśli Twoja działka rolna spełnia powyższe wymagania, najlepiej skontaktuj się z firmą, która zajmuje się pozyskiwaniem gruntu pod farmy fotowoltaiczne.

Nie daj się naciągnąć! Sprawdź, na co zwrócić uwagę podczas podpisywania umowy dzierżawy.

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę - ile możesz zarobić?

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę może być naprawdę opłacalna. Za dzierżawę atrakcyjnej działki możesz zarobić nawet 10 000zł od hektara! Kwota robi wrażanie? Na pewno! Niestety musisz wziąć pod uwagę, że pieniądze za dzierżawę gruntu oblicza się w skali rocznej. Co to znaczy? Oznacza to, że stały miesięczny dochód za dzierżawę gruntu pod farmy fotowoltaiczne wyniesie ok. 833zł za hektar. Czy taka kwota może satysfakcjonować dzierżawcę? Myślę, że tak. Jak już wspomniano, dzierżawiony grunt rolny musi spełniać pewne wymagania. Jednym z podstawowych kryteriów jest klasa gleby – im słabsza, tym lepiej. 

Czy wiesz, że...

W Raporcie o Terenie OnGeo możesz sprawdzić klasę bonitacyjną gruntu dla swojej działki.

Ponadto otrzymasz kontury klasoużytków i ich oznaczenie na mapie, a dodatkowo wszystkie informacje zostaną przedstawione zbiorczo w formie tabelarycznej. 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. 

Sprawdź nas! Zdiagnozuj swoją działkę bez wychodzenia z domu, samodzielnie i w zaledwie 5 minut!

Dowiedz się więcej, jak sprawdzić klasę gruntu online w Raporcie z artykułu → Mapa gleb - sprawdź żyzność i klasę gleby

Pobierz darmowy Raport o Terenie → tutaj

Na gruntach o słabej i bardzo słabej przydatności gleby urodzajność plonów znacznie spada, co może realnie wpłynąć na osiągany dochód dla rolnika uprawiającego pole. Ziemia, która stoi odłogiem, nie zarabia na siebie. Rolnik musi jednak liczyć się z tym, że nawet jeśli ziemia nie jest wykorzystywana na cele rolnicze, ma on obowiązek podatkowy od nieruchomości. W takim przypadku dzierżawa ziemi pod farmy fotowoltaiczne jest bardzo kuszącym rozwiązaniem.

Dzierżawa ziemi pod fotowoltaikę – podatki

Kolejną kwestią, jaką należy poruszyć są podatki. Część rolników uważa, że podobnie jak w przypadku dzierżawy ziemi na cele rolnicze, przysługuje im podatek rolny. Niestety w przypadku budowy farmy fotowoltaicznej na gruncie rolnym należy opłacać podatek od nieruchomości jak w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek ten jest dużo wyższy niż podatek rolny. Pamiętaj! Obowiązek podatkowy spoczywa na właścicielu gruntu, nie na inwestorze, który dzierżawi grunt. To bardzo ważne informacja! Podczas podpisywania umowy warto dobrze przeczytać treść dokumentu i umówić się na konsultację prawną. Masz prawo domagać się od inwestora zamieszczenia w umowie dzierżawy odpowiedniego zapisu, który zapewni Ci przekazanie odpowiedniej kwoty pieniężnej na poczet omawianego podatku.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.