Analiza inwestycji

Wybór działki pod farmę fotowoltaiczną — potencjał solarny

Radosław Seweryn
2019-09-23
~4 min
Post zaktualizowany: 2021-09-03
Głosów: 72, średnia ocen: 5
2019-09-10-wpis

Pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to, ze względów ekonomicznych oraz ekologicznych, przyszłość energetyki. Jednym z popularniejszych sposobów jest pozyskiwanie energii słonecznej za pomocą paneli fotowoltaicznych. Można produkować energię jedynie na własny użytek lub założyć farmę fotowoltaiczną i dystrybuować energię elektryczną do sieci elektroenergetycznej. Inwestycję należy zacząć od wyboru odpowiedniej działki pod farmę fotowoltaiczną.

  • Inwestycję należy zacząć od wyboru odpowiedniej działki pod farmę fotowoltaiczną.
  • Ważne jest usytuowanie względem kierunków świata - najlepsza będzie ekspozycja południowa, pozbawiona zacienień.
  • Ograniczenia prawne nie pozwalają na wznoszenie instalacji fotowoltaicznej przy granicy pasa drogowego.
  • 23 lipca 2019r. został ogłoszony rządowy program “Mój Prąd” z dotacją 5 000 zł na fotowoltaikę dla osób fizycznych.

Wybór lokalizacji działki pod farmę fotowoltaiczną

Farmy fotowoltaiczne to instalacje naziemne. Aby inwestycja była efektywna i produkcja energii utrzymywała się na odpowiednio wysokim poziomie wymagane są odpowiednie warunki nieruchomości, na której instalacja zostanie wybudowana.

Ważne jest usytuowanie względem kierunków świata — działka musi być jak najbardziej nasłoneczniona. Najlepsza będzie ekspozycja południowa, pozbawiona zacienień.

Nie może to być teren od północnej strony wzgórza, pod wysokim lasem lub innymi zacieniającymi obiektami.

Najlepiej, jeśli będzie to teren płaski, na którym docieranie promieni słonecznych jest równomierne. Powierzchnia działki pod farmę fotowoltaiczną musi wynosić minimum 2 ha.

Pomocnym narzędziem w wyborze działki pod farmę fotowoltaiczną jest Raport o terenie temat energia słoneczna. W Raporcie otrzymasz mapę nasłonecznienia dowolnej działki w kraju. Przeczytaj i dowiedz się więcej:

Energia słoneczna – analiza potencjału solarnego w Raporcie o terenie 

Inne narzędzia OnGeo.pl, które mogą pomóc przy ocenie potencjału solarnego wybranej działki

Raporty o Terenie OnGeo – sprawdź ukształtowanie powierzchni dla wybranej działki

 

Działki

Działki pod farmę fotowoltaiczną z ekspozycją południową lub płaskie, bez zacienień.

 

Kolejnym warunkiem wyboru nieruchomości z odpowiednim potencjałem pod budowę farmy jest bliskie położenie nieruchomości do sieci średniego napięcia. Jest to istotne przy zawarciu umowy przyłączeniowej. Wymagana jest odległość do 200 m od linii energetycznej.

Raporty o Terenie OnGeo – sprawdź sieć linii energetycznych w promieniu 200 m od Twojej działki

Podczas wyboru działki pod farmę fotowoltaiczną istotne też może okazać się dostęp do utwardzonej drogi. Zwracają na to uwagę firmy instalujące.

Ograniczenia prawne

Ograniczenia prawne nie pozwalają na wznoszenie instalacji fotowoltaicznej przy granicy pasa drogowego. Odległość, jaką należy zachować, zależy od kategorii drogi i rodzaju terenu (czy jest to teren zabudowany, czy nie).

Utrudnienia mogą wynikać również z przepisów o ochronie przyrody lub zabytków. Jeśli tereny, na których leżą działki pod farmę fotowoltaiczną podlegają takiej ochronie, to należy zweryfikować czy w ogóle będzie możliwa budowa instalacji solarnej.

Sprawdź informacje o obszarach chronionych w OnGeo Raporty

Najczęściej instalacje są realizowane na terenach rolnych. To dobry sposób na inwestycje nieużytków rolnych.

Przed rozpoczęciem inwestycji trzeba sprawdzić, jaka jest klasa i pochodzenie gleby, aby sprawdzić czy trzeba wyłączyć ją spod produkcji rolnej.

Najlepiej, jeśli kupujemy lub wydzierżawimy działkę, która nie spełnia warunków pod uprawę roślin. Posiada IV lub gorszą klasę gleby.

Aby zrealizować inwestycję, należy uzyskać wymagane decyzje administracyjne. Przed zakupem lub dzierżawą nieruchomości należy sprawdzić czy teren, na którym leży jest objęty MPZP, ponieważ realizacja inwestycji musi być zgodna z założeniami wpisanymi do planu przestrzennego.

Jak sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego działki

Jeśli tereny nie są objęte planem zagospodarowania, należy ustalić czy gmina, w której znajduje się działka uznaje instalacje fotowoltaiczne za inwestycje celu publicznego, co umożliwi uzyskanie pozwolenia budowlanego. Coraz częściej gminy ujawniają swoje stanowisko w tej kwestii i warto się z nim zapoznać zanim nabędziemy działkę pod inwestycję.

Ta kwestia dotyczy głównie dużych farm fotowoltaicznych. Małe przydomowe lub przyzakładowe farmy (o maksymalnej łącznej mocy do 100 kW) mogą uzyskać pozwolenie na mocy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z przepisami – remoncie, montażu lub przebudowa nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ani decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Działania te nie mogą jednak powodować zmian w zagospodarowaniu terenu i użytkowaniu obiektu budowlanego ani zmieniać jego formy architektonicznej.

W Raportach o Terenie sprawdzisz jakie pozwolenia budowlane były wydane dla wskazanych terenów

Dofinansowania fotowoltaiki

Istnieje wiele źródeł uzyskania dofinansowania instalacji solarnych, pochodzących zarówno z dotacji unijnych, programów ogólnokrajowych, jak i samorządowych. Są to programy skierowane do przedsiębiorców i instytucji oraz do osób fizycznych. Dla osób prowadzących działalność, które chcą zainwestować w farmy fotowoltaiczne przydatne mogą być: Program BOCIAN z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy Regionalne Programy Operacyjne, których zasady różnią się w zależności od danego województwa.

23 lipca br. został ogłoszony rządowy program “Mój Prąd” z dotacją 5 000 zł na fotowoltaikę dla osób fizycznych. Dotacja dotyczy nowych instalacji. Dotację można otrzymać wyłącznie 1 raz na pierwszą instalację w domu. Koszt inwestycji odlicza się od podstawy podatku. Do spełnienia warunków programu wystarczy rachunek za prąd na ponad 130 zł miesięcznie.

Avatar: Radosław Seweryn
Radosław Seweryn

Redaktor w serwisie OnGeo.pl