Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Instalacje fotowoltaiczne pod względem prawnym

Głosów: 43, średnia ocen: 5
mock

Instalacje fotowoltaiczne zwane w skrócie fotowoltaiką to urządzenia, które wykorzystują słońce do wytworzenia energii elektrycznej. Energia pozyskana z promieniowania słonecznego ma różne zastosowanie m.in.: do ogrzewania pomieszczeń i wody w domach mieszkalnych, do zasilania sygnalizatorów, lamp przydrożnych oraz parkometrów. Promienie słoneczne są pobierane i zamieniane na energie elektryczną przez panele zbudowane z ogniw słonecznych.

  • Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznie nie większej niż 50 kW.
  • Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do właściwego organu należy dokonać w przypadku gdy jego moc nie przekracza 50 kW oraz jest ono montowane na obiekcie budowlanym powyżej 3 m.

RODZAJE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

On-grid stanowi najbardziej popularną instalacje. Jest ona podłączona do sieci. W przypadku instalacji on-grid nadmiar energii wyprodukowanej kierowany jest do sieci energetycznej. Dzięki licznikowi dwukierunkowemu, zliczany jest prąd pobrany z sieci, który następnie jest wyprodukowany. W rezultacie płacimy za różnice między nimi. Zaletą instalacji on-grid jest niższa cena od pozostałych instalacji oraz możliwość sprzedaży nadprodukcji prądu do sieci energetycznej.

Off-grid to tak zwana instalacja wyspowa. W przypadku tej instalacji nadmiar wyprodukowanej energii nie jest przekazywany do sieci energetycznej. Instalacja off-grid składa się z akumulatorów, w których magazynowany jest prąd. W związku z obowiązkowym zakupem akumulatorów koszty tej instalacji są wyższe niż w przypadku instalacji on-grid.

Instalacje hybrydowe to system łączący dwie instalacje on-grid i off-grid. System hybrydowy to połączenie paneli fotowoltaicznych i dodatkowego zasilania w postaci turbiny wiatrowej, sieci publicznej lub generatora. Taki model instalacji wykorzystywany jest w przypadku terenów słabo nasłonecznionych. Spotkać je można głównie w miejscach przejść dla pieszych lub znaków drogowych.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – FORMALNOŚCI

Instalacje fotowoltaiczne to temat poruszany w prawie budowlanym, prawie energetycznym oraz w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

W prawie budowlanym znajdziemy informacje o sytuacjach, kiedy wymagane jest pozwolenia na budowę i ile powinna wynosić moc instalacji, aby nie musieć zgłaszać instalacji.

Prawo energetyczne definiuje odnawialne źródła energii. Przeczytamy tam między innymi o umowie o przyłączenie instalacji fotowoltaicznych, efektywności energetycznej, oraz zasadach instalowania systemów w celu pozyskania energii.

W ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE) znaleźć można informacje o instalacjach prosumenckich oraz zasadach bycia prosumentem. Ustawa o OZE przedstawia ogólne zasady przyłączenia instalacji do operatora energetycznego, oraz o opłacie przyłączeniowej, cenie prądu i kosztach montażu.

Jak wybrać najlepszą lokalizacje pod instalacje fotowoltaiczną? Skorzystaj z Raportów o Terenie

Jeżeli planujesz inwestycję w fotowoltaikę z pewnością chcesz skalkulować opłacalność tej inwestycji, sprawdź jakie pomocne informacje znajdziesz w OnGeo.pl.  W Raporcie o Terenie przedstawiono trzy charakterystyczne dni w roku wraz z ilością energii docierająca na powierzchnię nieruchomości w tych dniach. Dane prezentowane są w formie trzech analiz, a dla każdej przygotowano mapę nasłonecznienia oraz tabele z informacjami.

Pierwsza tabela zawiera informacje zarówno o rozkładzie nasłonecznienia na powierzchni, wartości nasłonecznienia, jak i procentowym udziale danej powierzchni, z podziałem na nasłonecznienie bardzo wysokie, wysokie, średnie oraz niskie.

Druga tabela to wartości statystyczne docierającej energii słonecznej na analizowanych obszarze dla wybranych dni, czyli maksymalna, średnia i najniższa wartość promieniowania słonecznego.

Nasłonecznienie działki dla równonocy wiosennej/jesiennej
Nasłonecznienie działki dla równonocy wiosennej/jesiennej

POZWOLENIE NA BUDOWĘ A INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Według prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznie nie większej niż 50 kW. W przypadku gdy urządzenie fotowoltaiczne ma moc powyżej 50 kW przed rozpoczęciem prac, należy uzyskać pozwolenie na budowę. W każdym przypadku brana jest pod uwagę moc instalacji niezależnie od tego czy instalacja zamontowana będzie na dachu budynku czy na gruncie.

Pozwolenie na budowę (niezależnie od mocy) wymagane jest w przypadku gdy:

  • montaż instalacji odbywa się na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
  • montaż instalacji wymaga rozbudowy lub przebudowy budynku
  • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do właściwego organu należy dokonać w przypadku gdy jego moc nie przekracza 50 kW oraz jest ono montowane na obiekcie budowlanym powyżej 3 m.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA CO WARTO WIEDZIEĆ

Każda inwestycja dokonywana na nieruchomości musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy. Informacje o tym co zawiera MPZP zostały opisane na blogu tutaj. Jeżeli urządzenia fotowoltaiczne posiadają moc 6,5 kW, konieczne jest sprawdzenie projektu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Należy także zawiadomić organ Państwowej Straży Pożarnej.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak