Analiza inwestycji

Instalacje fotowoltaiczne pod względem prawnym

Szczepan Sołtysik
2020-06-17
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-05-27
Głosów: 88, średnia ocen: 5
2019-09-10-wpis

Instalacje fotowoltaiczne zwane w skrócie fotowoltaiką to wykorzystywanie słońca do wytworzenia energii elektrycznej. Energia pozyskana z promieniowania słonecznego ma różne zastosowanie. Może być wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń oraz wody w domach mieszkalnych, ale także do zasilania sygnalizatorów, lamp przydrożnych oraz parkometrów. Promienie słoneczne są pobierane i zamieniane na energie elektryczną przez panele zbudowane z ogniw słonecznych.

 • Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznie nie większej niż 50 kW.
 • Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do właściwego organu należy dokonać w przypadku gdy jego moc nie przekracza 50 kW oraz jest ono montowane na obiekcie budowlanym powyżej 3m.

RODZAJE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

On-grid stanowi najbardziej popularną instalacje. Jest ona podłączona do sieci. W przypadku instalacji On-grid nadmiar energii wyprodukowanej kierowany jest do sieci energetycznej. Dzięki licznikowi dwukierunkowemu, zliczany jest prąd pobrany z sieci oraz wyprodukowany i w rezultacie płacimy za różnice między nimi. Zaletą instalacji on-grid jest niższa cena od pozostałych instalacji oraz możliwość sprzedaży nadprodukcji prądu do sieci energetycznej.

Off-grid to tak zwana instalacja wyspowa. W przypadku tej instalacji nadmiar wyprodukowanej energii nie jest przekazywany do sieci energetycznej. Instalacja off-grid składa się z akumulatorów, w których magazynowany jest prąd. W związku z obowiązkowym zakupem akumulatorów koszty tej instalacji są wyższe niż w przypadku instalacji on-grid.

Instalacje hybrydowe to system łączący dwie instalacje on-grid i off-grid. System hybrydowy to połączenie paneli fotowoltaicznych i dodatkowego zasilania w postaci turbiny wiatrowej, sieci publicznej lub generatora. Taki model instalacji wykorzystywany jest w przypadku terenów słabo nasłonecznionych. Spotkać je można głównie w miejscach przejść dla pieszych lub znaków drogowych.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – FORMALNOŚCI

Instalacje fotowoltaiczne to temat poruszany w prawie budowlanym, prawie energetycznym oraz w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

W prawie budowlanym znajdziemy informacje o sytuacjach kiedy wymagane jest pozwolenia na budowę i ile powinna wynosić moc instalacji, aby nie musieć zgłaszać instalacji.

Prawo energetyczne definiuje odnawialne źródła energii. Przeczytamy tam między innymi o umowie o przyłączenie instalacji fotowoltaicznych, efektywności energetycznej, oraz zasadach instalowania systemów w celu pozyskania energii.

W ustawie o odnawialnych źródłach energii (OZE) znaleźć można informacje o instalacjach prosumenckich oraz zasadach bycia prosumentem. Ustawa o OZE przedstawia ogólne zasady przyłączenia instalacji do operatora energetycznego, oraz o opłacie przyłączeniowej, cenie prądu i kosztach montażu.

Jak wybrać najlepszą lokalizacje pod instalacje fotowoltaiczną skorzystaj z Raportów o terenie

Jeżeli planujesz inwestycję w fotowoltaikę z pewnością chcesz skalkulować opłacalność tej inwestycji, sprawdź jakie pomocne informacje znajdziesz w Geoportalu OnGeo.pl. Szczegóły w poniższym artykule:

Energia słoneczna – analiza potencjału solarnego w Raporcie o terenie

POZWOLENIE NA BUDOWĘ A INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Według prawa budowlanego pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznie nie większej niż 50 kW. W przypadku gdy urządzenie fotowoltaiczne ma moc powyżej 50 kW przed rozpoczęciem prac, należy uzyskać pozwolenie na budowę. W każdym przypadku brana jest pod uwagę moc instalacji niezależnie od tego czy instalacja zamontowana będzie na dachu budynku czy na gruncie.

Pozwolenie na budowę (niezależnie od mocy) wymagane jest w przypadku gdy:

 • montaż instalacji odbywa się na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków
 • montaż instalacji wymaga rozbudowy lub przebudowy budynku
 • inwestycja wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Zgłoszenia instalacji fotowoltaicznych do właściwego organu należy dokonać w przypadku gdy jego moc nie przekracza 50 kW oraz jest ono montowane na obiekcie budowlanym powyżej 3m.

INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA CO WARTO WIEDZIEĆ

Każda inwestycja dokonywana na nieruchomości musi być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzeni lub w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy. Informacje o tym co zawiera MPZP zostały opisane na blogu tutaj. Jeżeli urządzenia fotowoltaiczne posiadają moc 6,5 kW, konieczne jest sprawdzenie projektu pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Należy także zawiadomić organ Państwowej Straży Pożarnej.

POZNAJ RAPORTY O TERENIE

Wygeneruj Raport o terenie dla dowolnej działki wejdź na raporty znajdź działkę, wybierz interesujące Cię informacje:

 • Miejscowy plan zagospodarowania
 • Energia słoneczna
 • Granice działek
 • Obszary Natura 2000
 • Wydane pozwolenia na budowę
 • Tereny zalewowe
 • Wydane pozwolenia na budowę w sąsiedztwie
 • Spadki terenu
 • Linie energetyczne
 • Zanieczyszczenie powietrza
 • Nasłonecznienie
Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl