Porady OnGeo

Jakie informacje zawiera plan zagospodarowania przestrzennego

Szczepan Sołtysik
2020-04-22
~2 min
Post zaktualizowany: 2021-09-03
Głosów: 72, średnia ocen: 5
plan-zagospodarowania

Podczas planowania zakupu działki lub budowy, każdy inwestor powinien sprawdzić plan zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje na terenie działki. W artykule przedstawiamy podstawowe zagadnienia, z którymi powinniśmy się zapoznać. Informacje te znajdziemy właśnie w planie zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Szczegóły dotyczące niektórych zagadnień opisaliśmy w osobnych artykułach, do których odsyłamy w poniższej treści.

  • Plan zagospodarowania przedstawia tereny komunikacji, takie jak drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze.
  • Informacje o lokalizacji tzw. inwestycji celu publicznego.
  • Strefy ochronne ustanawiane wokół różnego rodzaju obiektów i obszarów.

Przeznaczenie terenu

Dowiesz się na jaki cel może być przeznaczona działka, np. zabudowa mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa.

Różne funkcje terenów, które zawiera plan zagospodarowania przestrzennego opisaliśmy szczegółowo w artykule:

Oznaczenia stosowane w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

Wskaźniki zabudowy i zagospodarowania terenu

Jakie są wymogi dotyczące gabarytów zabudowy, jaka część działki może zostać zabudowana, w jakiej odległości od drogi może zostać posadowiony budynek.

Więcej o wskaźnikach zagospodarowania terenu znajdziesz w poniższym wpisie:

Wskaźniki zagospodarowania terenu w miejscowych planach i decyzjach WZ 

Strefy ochronne

Strefy ochronne ustanawiane są wokół różnego rodzaju obiektów i obszarów, jeżeli przepisy obowiązującego prawa zezwalają na jej ustanowienie. Ich celem jest ograniczenie form oraz sposobów wykorzystania i zabudowy terenów przyległych do ważnych obiektów lub obszarów, z tego powodu, iż jest to potrzebne dla odpowiedniego ich funkcjonowania.

Obszary i obiekty poddane ochronie mają różny charakter, więc strefy ochronne odnoszące się do nich są zróżnicowane. Przeważnie powodem ich powstania jest zamiar ochrony środowiska m. in. przyrody, ujęć wód oraz zabytków kultury. Ustanawiane są także w związku z występowaniem uciążliwych obiektów jak: składowiska odpadów, kopalnie, lotniska czy zakłady przemysłowe

Przebieg ciągów komunikacyjnych

Plan zagospodarowania przedstawia tereny komunikacji, takie jak drogi, ścieżki rowerowe, ciągi piesze. W przypadku, gdy w planie wyznacza się nowe obszary zabudowy np. mieszkalnej, należy również przewidzieć tereny pod niezbędną komunikację do tego obszaru.

W poniższym artykule opisane zostały wymagania w zakresie minimalnych odległości od dróg:

Odległość budynku od drogi – zasady lokalizacji obiektów budowlanych 

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Informacje o lokalizacji tzw. inwestycji celu publicznego. Niektóre z tych obiektów mogą być uciążliwe, np. targowiska, oczyszczalnia ścieków, wysypiska śmieci, radiostacje, sieci energetyczne wysokiego napięcia. Natomiast niektóre mogą zostać odebrane pozytywnie np. parki, plac zabaw, przedszkola, żłobki, ścieżki rowerowe, tereny rekreacyjne, lasy.

Sprawdź plan zagospodarowania przestrzennego w Geoportalu OnGeo.pl

Jeżeli chcesz sprawdzić plan zagospodarowania dla dowolnego miejsca w kraju, wejdź na Geoportal OnGeo.pl. Wygeneruj Raport o terenie, w którym umieścimy informacje o obowiązującym w danym miejscu planie.

Poniżej zamieszczamy krótki filmik, w którym pokazujemy jak wygenerować Raport o terenie, w którym znajdziemy informacje o obowiązującym planie zagospodarowania.

Sprawdź inne artykuły na Blogu OnGeo.pl, które mogą Cię zainteresować

Jak odrolnić działkę? Przekształcenie działki rolnej na budowlaną

Jak znaleźć właściciela działki – przydatne wskazówki

Mapa linii energetycznych – sprawdź przebieg linii na działce 

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl