News

Gminy dostaną pieniądze za obszary chronione?

Monika Byś
2023-03-31
~2 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
Gminy dostaną pieniądze za obszary chronione

Podczas środowego posiedzenia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego ZGWRP złożył wniosek o podjęcie inicjatywy uruchomienia subwencji ekologicznej dla samorządów, na terenie których znajdują się obszary chronione. Padła propozycja, aby gminy dostawały pieniądze za obszary ochronne na swoim terenie w ramach rekompensaty za niezrealizowane inwestycje. 

  • Blisko 1/3 obszaru Polski objęta jest różnymi formami ochrony przyrody, a ponad 2/3 gmin boryka się z problemem ograniczeń w lokowaniu inwestycji w związku z występowaniem na ich terenie różnych form ochrony przyrody
  • Koncepcja subwencji ekologicznej, którą ZGWRP proponuje od wielu lat przewiduje, że każda gmina, na terenie której znajdują się tereny prawnie chronione otrzyma subwencję ekologiczną proporcjonalnie do wprowadzonych ograniczeń
  • Tego typu wsparcie funkcjonuje m.in. w Niemczech, Portugalii, USA, Brazylii i Australii

Wniosek w imieniu strony samorządowej przedstawił Jacek Brygman, wójt gminy Cekcyn, wiceprzewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, który przypomniał, że blisko 1/3 obszaru Polski objęta jest różnymi formami ochrony przyrody.

Jak zaznaczył, ponad 2/3 gmin boryka się z problemem ograniczeń w lokowaniu inwestycji w związku z występowaniem na ich terenie różnych form ochrony przyrody. Dlatego jego zdaniem potrzebna jest rekompensata dla tych samorządów w związku z utraconymi szansami rozwojowymi.

Gminy dostaną pieniądze za obszary chronione

Koncepcja subwencji ekologicznej, którą ZGWRP proponuje od wielu lat przewiduje, że każda gmina, na terenie której znajdują się tereny prawnie chronione otrzyma subwencję ekologiczną proporcjonalnie do wprowadzonych ograniczeń. Wysokość subwencji byłaby zależna od występującej formy ochrony i przypisanej jej wagi jednostkowej pomnożonej przez wielkość obszaru i kwotę bazową (ok. 200 zł od hektara). Według pierwotnych szacunków średnio na gminę byłaby to kwota rzędu ok. 600 tys. zł rocznie, a łączny koszt dla budżetu państwa to ok. 800 mln zł.

tłumaczył Brygman

Z przyrody korzystamy wszyscy, a konsekwencje ponoszą mieszkańcy terenów chronionych. Generalnie chodzi o to, aby dążyć do zrównoważenia rozwoju kraju, zrównoważenia ekologicznego poprzez rekompensaty w formie subwencji ekologicznej

Wójt zwrócił uwagę, że tego typu wsparcie funkcjonuje m.in. w Niemczech, Portugalii, USA, Brazylii i Australii.

przekonywał wójt Cekcyna

Wiemy, że każda forma ochrony środowiska to różne zasady i różne ograniczenia. Dlatego tam, gdzie są najwyższe formy ochrony środowiska, jak parki krajobrazowe czy rezerwaty biosfery, gdzie jest praktycznie całkowity zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, tam powinien być wyższy współczynnik rekompensaty

Zdaniem Brygmana źródłem finansowania subwencji dla gmin, które posiadają parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery, powinny być właśnie te ograniczenia działalności gospodarczej w tych obszarach.

Źródło: PAP

Sprawdź formy ochrony przyrody

W Geoportalu OnGeo.pl znajdziesz rejestr obszarów chronionych dla każdej gminy. Sprawdzisz także, czy Twoja działka znajduje się na obszarze chronionym i w jakiej odległości od Twojej nieruchomości znajdują się wybrane formy ochrony przyrody. 

Dowiesz się, gdzie w okolicy są:

  • parki narodowe, 
  • parki krajobrazowe,
  • obszary Natura 2000,
  • rezerwaty przyrody,
  • pomniki przyrody.
Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.