Czy wymagane jest podłączenie do sieci elektrycznej przy budowie domu?

2021-07-13 Czas czytania: ~2 min
Głosów: 4, średnia ocen: 4.8
mock

Budowa domu wiąże się z potrzebą wykonania przyłączy mediów. W dzisiejszych czasach nikt nie wyobraża sobie życia bez dostępu do bieżącej wody, kanalizacji, czy elektryczności. Przykładem niech będzie podłączenie do sieci elektrycznej. Dostęp do elektryczności to już nie tylko światło, dzięki któremu poruszanie się w ciemnych pomieszczeniach nie jest problemem, ale przede wszystkim możliwość korzystania z urządzeń ułatwiających codzienne funkcjonowanie. Dzisiejszy artykuł stanowi kontynuację tematu dotyczącego obowiązku podłączenia mediów do domów, a niniejszy artykuł poświęcony będzie właśnie elektryczności.

  • Przedsiębiorstwo energetyczne jest obowiązane do zawarcia umowy o podłączenie do sieci elektrycznej z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci jeżeli istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci i dostarczania energii, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki przyłączenia do sieci i odbioru.
  • Przedsiębiorstwo energetyczne nie ma obowiązku przyłączenia do sieci, jeżeli ubiegający się o przyłączenie do sieci nie ma tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości.
  • W polskim prawie nie ma przepisu, który ustanawiałby obowiązek podłączenia do sieci elektrycznej.
  • Raport o Terenie OnGeo.pl pozwoli Ci w szybki sposób zdiagnozować dowolną działkę w Polsce. Dowiesz się, czy działka znajduje się na terenie objętym MPZP, sprawdzisz dostęp do drogi publicznej, natężenie hałasu, zanieczyszczenia i wiele innych.

Jak starać się o podłączenie do sieci elektrycznej?

Pierwszym krokiem jaki powinieneś wykonać w ramach przyłączenia do sieci elektrycznej to wyszukanie dystrybutora sieci działającej na Twoim terenie. Szczegółowe informacje dotyczące kolejnych kroków mogą różnić się w zależności od operatorów. Różnice te mogą być widoczne szczególnie w zakresie wzoru wniosków i sposobu kontaktu między stronami.

Niezależnie od dystrybutora, starania o podłączenie do sieci elektrycznej powinny rozpocząć się od złożenia wniosku o warunki przyłączenia do sieci. Następnie przedsiębiorstwo odpowiedzialne za energię wydaje warunki przyłączenia w ciągu 30 dni od otrzymania wniosku oraz projekt umowy o przyłączenie do sieci. Kolejne kroki to: realizacja prac montażowo-budowanych, wykonanie instalacji odbiorczej w przyłączonym obiekcie, uiszczenie opłaty za przyłączenie oraz zgłoszenie gotowości instalacji do odbioru. Uruchomienie inwestycji nastąpi po zawarciu umowy o świadczenie usług dystrybucji energii lub umowy kompleksowej i zamontowaniu licznika.

Czy wymagane jest podłączenie do sieci elektrycznej przy budowie domu?

Tak naprawdę w polskim prawie nie ma przepisu, który ustanawiałby obowiązek podłączenia do sieci elektrycznej. Obowiązek przyłączenia do sieci obowiązuje wyłącznie dla przyłącza kanalizacyjnego. Mimo braku obowiązku przyłączenia, nie ma możliwości, aby właściciel nieruchomości świadomie zrezygnował z usługi dystrybutora sieci energetycznej. Brak prądu w domu znacznie ogranicza komfort mieszkańców.

Istnieje alternatywa dla tradycyjnych źródeł energii w postaci uzysku energii ze źródeł odnawialnych. Panująca obecnie moda na fotowoltaikę wspierana przez programy dofinansowania do instalacji sprawiła, że na koniec 2020r. w Polsce działało 3936MW instalacji fotowoltaicznych, co oznacza wzrost 200% rok do rok*.

* źródło IEO – Instytut Energetyki Odnawialnej online: https://ieo.pl/pl/aktualnosci/1538-rynek-fotowoltaiki-w-polsce-2021

Kto może przyłączyć się do sieci elektroenergetycznej?

O przyłączenie do sieci elektroenergetycznej może ubiegać się każdy, kto posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu, np. akt własności, umowę najmu, umowę dzierżawy.

Sprawdź lokalizację napowietrznych linii energetycznych na Twojej działce i w okolicy

Dzięki Raportom OnGeo możesz z łatwością sprawdzić, czy na Twojej działce i w najbliższej okolicy znajdują się napowietrzne linie średniego, wysokiego i najwyższego napięcia. Taka informacja będzie kluczowa do zaplanowania przyłącza elektrycznego do Twojego domu.

Informację tą możesz dostać w zaledwie 5 minut!

Dodatkowo dowiesz się, jaka jest odległość od najbliższego słupa energetycznego oraz transformatora. Dostaniesz czytelną mapkę na podkładzie rastrowym, co pozwali Ci zdiagnozować działkę samodzielnie. Zobacz!

Fragment Raportu o Terenie dotyczący linii energetycznych
Dowiedz się więcej o swojej działce z Raportu o Terenie OnGeo

Jak pobrać Raport o Terenie?

Możesz zapoznać się z wpisem na Blog OnGeo

Jak wygenerować Raport o terenie OnGeo - krok po kroku

lub obejrzeć film instruktażowy:

Monika Ojczyk

Analityk rynku nieruchomości, geodetka, specjalistka w zakresie prawa nieruchomości.

Wyszukaj działkę - sprawdź, zanim kupisz!

Wpisz np. Kraków 209/1