Analiza inwestycji

Obiekty użyteczności publicznej

Magdalena Moskała
2022-02-17
~3 min
Post zaktualizowany: 2022-04-20
Głosów: 65, średnia ocen: 5
Obiekty użyteczności publicznej

Planując kupno działki lub budowę nowego domu bardzo ważnym czynnikiem doboru miejsca inwestycji jest lokalizacja na którą składa się samo miejsce, jak również otoczenie. To właśnie otoczenie na które wpływa wiele elementów - budynki, obiekty, tereny zielone, sąsiedztwo czy dostępność usług w dużej mierze decydują czy dane miejsce będzie odpowiednie na budowę rodzinnego domu czy może siedzibę firmy.

 • Budynki i obiekty użyteczności publicznej zaspokajają powszechne potrzeby zbiorowej części społeczeństwa.
 • Do obiektów użyteczności publicznej możemy zaliczyć między innymi szkoły, muzea, szpitale czy przystanki autobusowe.
 • Muszą spełniać pewne wymagania pod względem wytycznych dotyczących funkcjonalności i bezpieczeństwa.
 • Generując raport analizy terenu z zaznaczoną opcją „Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej” otrzymujemy lokalizację obiektów użyteczności publicznej (POI) w odległości 1 kilometra od wskazanej działki.

Co to są obiekty i budynki użyteczności publicznej ?

Budynki użyteczności publicznej, zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie to wszystkie obiekty przeznaczone na potrzeby użyteczności publicznej. Są to wszystkie budynki i obiekty z sektorów:

 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki,
 • wychowania,
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • turystyki,
 • sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • biurowe lub socjalne.

Na podstawie definicji możemy stwierdzić, że obiekty użyteczności publicznej są to jedne z podstawowych miejsc, które odwiedzamy praktycznie każdego dnia. To tego typu obiektów możemy zaliczyć między innymi szkoły, muzea, szpitale, przystanki autobusowe, centra handlowe, urzędy, sądy, biblioteki, biura, restauracje, supermarkety, banki, boiska sportowe, teatry, opery czy kościoły. Budynki i obiekty użyteczności publicznej zaspokajają powszechne potrzeby zbiorowej części społeczeństwa. Do tych obiektów możemy również zaliczyć parkingi przed tymi obiektami, parkingi podziemne i nadziemne oraz chodniki, ścieżki i drogi między budynkami.

Natomiast należy pamiętać, że do obiektów użyteczności publicznej nie zaliczają się budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego czy budynki gospodarcze.

Jakie wymagania muszą spełniać obiekty użyteczności publicznej?

Aby budynek mógł pełnić funkcję użytku publicznego musi zostać wydane zezwolenie na jego użytkowanie. Wszystkie budynki i obiekty użyteczności publicznej muszą spełniać pewne wymagania pod względem wytycznych dotyczących funkcjonalności i bezpieczeństwa. Wymagane wytyczne  dotyczą przepisów ochrony środowiska, ochrony przed hałasem, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania oraz ochrony przeciwpożarowej. Muszą spełniać wszystkie podstawowe normy bezpieczeństwa i higieny pracy, a także być dostosowane do użytku dla osób niepełnosprawnych. Przepisy określa Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury oraz Prawo Budowlane.

Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej w OnGeo.pl

Najszybszym sposobem na sprawdzenie najbliższego otoczenia wskazanego miejsca jest wygenerowanie raportu OnGeo.pl z zaznaczoną sekcją Dostępność usług (POI).

Generując raport analizy terenu z zaznaczoną opcją „Otoczenie i obiekty użyteczności publicznej” otrzymujemy lokalizację obiektów użyteczności publicznej (POI) w odległości 1 kilometra od wskazanej działki. W raporcie obiekty zostały podzielone na poszczególne grupy:

 • szkoła
 • przedszkole
 • opieka medyczna
 • sklep
 • rozrywka
 • sport i rekreacja
 • basen
 • bank/ bankomat
 • przystanek
 • paczkomat
Raport_obiekty uzytecznosci publicznej
Przykładowy raport otoczenia i obiektów użyteczności publicznej dla wybranej działki.

Załączone dane są przedstawiane za pomocą tabeli, która zawiera łączną liczbę miejsc oraz 10 najbliższych miejsc z danej grupy wraz z podaniem odległości i nazwy danego obiektu. Wygenerowana mapa wraz z legendą w sposób graficzny pokazuje w których dokładnie miejscach znajdują się najbliższe obiekty z danej grupy. Wygenerowane dane w łatwy i przystępny sposób prezentują nam poszukiwane informacje.

Raport OnGeo.pl może się sprawdzić zarówno dla osób które chcą zaznajomić się z najbliższym sąsiedztwem i okolicą przed kupnem domu lub działki, a także dla inwestorów planujących nowe inwestycje.

Wszystkie potrzebne informację o tym jak generować raport znajdziesz tutaj oraz w poniższym filmiku instruktażowym.

Avatar: Magdalena Moskała
Magdalena Moskała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl