Porady OnGeo

Jakość powietrza, jak zmienił się poziom zanieczyszczenia w Twojej miejscowości.

Szczepan Sołtysik
2019-01-30
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-13
Głosów: 66, średnia ocen: 5
jakość powietrza

Jakość powietrza wpływa na zdrowie człowieka oraz środowisko. W ostatnich dekadach obserwuje się znaczny spadek poziomu zanieczyszczeń. W wielu miastach Polski pomimo poprawy wciąż notuje się wysokie poziomy zanieczyszczenia pyłami (PM), dwutlenkiem azotu, ozonem. Głównymi źródłami zanieczyszczenia są m.im.: procesy spalania na potrzeby energetyczne, w przemyśle, transporcie, gospodarstwach domowych, rolnictwo. Przyczyną pogorszenia się jakości powietrza mogą być również naturalne procesy, takie jak np. erupcje wulkaniczne, emisje związków organicznych z roślin, pył przenoszony przez wiatr. Władze zarówno na szczeblu państwowym, regionalnym oraz lokalnym podejmują różnego rodzaju działania, które mają na celu poprawę i zmniejszenie poziomów zanieczyszczeń, a tym samym poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców.

 • Najwyższy spadek zanieczyszczenia powietrza zanotowano w Gminach: Pszów (9,12 µg/m3) i Świętochłowice (5,45 µg/m3).
 • Najwyższy wzrost zanieczyszczenia zanotowano w Gminach: Tczew (4,74 µg/m3) oraz Brzeziny (4,25 µg/m3).

 

Jak zmienił się poziom zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 i PM 2.5 w Polsce w latach 2016 2017?

W oparciu o dane Raportów o terenie OnGeo.pl oraz pozyskanych z Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, porównaliśmy średnioroczne zanieczyszczenie powietrza w latach 2016 i 2017. Poniżej przedstawiona została mapa Polski prezentująca zmiany średniej rocznej wartości zanieczyszczenia powierza pyłami PM10. W ramach analizy przedstawiamy obszary, w których jakość powietrza uległa polepszeniu lub pogorszeniu.

Źródło: Opracowanie własne Raporty o Terenie OnGeo.pl – Porównanie zmian zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 w Polsce.
Źródło: Opracowanie własne Raporty o Terenie OnGeo.pl – Porównanie zmian zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 w Polsce.

Analizując powyższą mapę można zauważyć wzrost zanieczyszczenia pyłami PM10 w aglomeracjach miast: Krakowa, Warszawy, Kielc, Łodzi, Górnego Śląska, oraz w województwach: świętokrzyskim, łódzkim oraz kujawsko-pomorskim. Jakość powietrza w większości pozostałych obszarów kraju uległa polepszeniu.

Gminy, w których zanotowano najwyższe spadki średniej rocznej wartości zanieczyszczenia powierza w latach 2016 – 2017.

Poniżej przedstawiamy 7 gmin, w których zanotowano najwyższą poprawę jakości powietrza (pył PM10) w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku.

Źródło: Opracowanie własne Raporty o Terenie OnGeo.pl – Spadek zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 w Polsce.
Źródło: Opracowanie własne Raporty o Terenie OnGeo.pl – Spadek zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 w Polsce.

Najwyższy spadek zanieczyszczenia zanotowano w Gminach:

 1. Pszów (9,12 µg/m3),
 2. Świętochłowice (5,45 µg/m3),
 3. Radlin (4,38 µg/m3),
 4. Wodzisław Śląski (4,16 µg/m3),
 5. Rydułtowy (3,94 µg/m3),
 6. Marklowice (3,06 µg/m3)
 7. Zabrze (2,87 µg/m3).

Gminy, w których zanotowano najwyższy wzrost średniej rocznej wartości zanieczyszczenia powierza w latach 2016 – 2017.

Poniżej przedstawiamy 7 gmin, w których zanotowano najwyższy wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w 2017 roku w porównaniu do 2016 roku.

Źródło: Opracowanie własne Raporty o Terenie OnGeo.pl – Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 w Polsce.
Źródło: Opracowanie własne Raporty o Terenie OnGeo.pl – Wzrost zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 w Polsce.

Najwyższy wzrost zanieczyszczenia zanotowano w Gminach:

 1. Tczew (4,74 µg/m3),
 2. Brzeziny (4,25 µg/m3),
 3. Sitkówka-Nowiny (3,92 µg/m3),
 4. Radomsko (3,28 µg/m3),
 5. Zgierz (3,26 µg/m3),
 6. Brzeg (3,21 µg/m3),
 7. Ząbki (3,10 µg/m3).

Zachęcamy do przeczytania innych artykułów na Blog OnGeo.pl dotyczących problematyki smogu, zanieczyszczenia i jakości powietrza:

 1. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – ranking gmin 2016 r.
 2. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce – ranking gmin 2017 r.

Jak sprawdzić jaka jest jakość powietrza w dowolnej miejscowości lub na swojej działce?

To bardzo proste. W serwisie Ongeo.pl posiadamy dane o zanieczyszczeniu powietrza dla każdego miejsca w Polsce. Sprawdź poziom stężenia pyłów PM 2,5 i PM 10 dla swojej działki ściągając dla niej Raport o Terenie Ongeo.pl. Dzięki temu dowiesz się, czy w Twoim miejscu zamieszkania występuje problem smogu. Przejdź do serwisu Ongeo.pl i wyszukaj swoją działkę, sprawdź jakie inne dane możesz znaleźć u nas dla swojej nieruchomości i pobierz raport. Bardziej szczegółowo opisaliśmy to tutaj.

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl