News

Jakość powietrza w Polsce - sprawdzamy jak zmienił się poziom zanieczyszczeń

Szczepan Sołtysik
2022-09-29
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-05-16
Głosów: 19, średnia ocen: 5
Analiza zmian zanieczyszczenia powietrza

Jakość powietrza wpływa na zdrowie człowieka oraz środowisko. W ostatnich dekadach obserwuje się znaczny spadek poziomu zanieczyszczeń. W wielu miastach Polski pomimo poprawy wciąż notuje się wysokie poziomy zanieczyszczenia pyłami (PM), dwutlenkiem azotu i ozonem. Pragniemy przedstawić średnioroczne zanieczyszczenie powietrza w Polsce pyłami PM10 i PM2,5 w 2019 roku w porównaniu z 2021 rokiem. 

  • Widoczne jest duże zróżnicowanie w zmianach poziomów zanieczyszczeń pyłem PM10 w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2019 w Polsce. 
  • Zanieczyszczenie pyłem PM10 wzrosło w m.in. w aglomeracji śląskiej, w północno zachodniej części województwa małopolskiego.
  • Polepszenie jakości powietrza rejestrowane jest w zachodniej części kraju, w południowych częściach województwa małopolskiego i podkarpackiego, w okolicach Opola i Krakowa.

Głównymi źródłami zanieczyszczenia są m.in .: procesy spalania na potrzeby energetyczne, w przemyśle, transporcie, gospodarstwach domowych i rolnictwo. W Unii Europejskiej, w tym w Polsce podejmuje się wile działań mających na celu poprawę jakości powietrza. Sprawdzamy, gdzie powietrze w Polsce jest lepszej jakości, a gdzie się pogorszyło.  

Jak zmienił się poziom zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2.5 w Polsce w latach 2019 - 2021?

W oparciu o dane Raportów o Terenie OnGeo.pl, pozyskanych z Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska, porównaliśmy średnioroczne zanieczyszczenie powietrza w latach 2019 - 2021. Kolor zielony przedstawia miejsca, gdzie jakość powietrza uległa poprawie. Kolor brązowy to natomiast miejsca, gdzie jakość powietrza była gorsza w 2021 r. w porównaniu z 2019 r.

Zmiany w zanieczyszczeniu powietrza PM10 

Porównanie zanieczyszczenia powietrza PM10 w latach 2019 i 2021
Zmiany w zanieczyszczeniu powietrza PM10 - bez nazw miejscowości

Zmiany w zanieczyszczeniu powietrza PM10 - mapa z nazwami miejscowości

Porównanie zanieczyszczenia powietrza PM10 w latach 2019 i 2021
Zmiany w zanieczyszczeniu powietrza PM10 - z nazwami miejscowości

Analizując powyższą mapę możemy zaobserwować, duże zróżnicowanie w zmianach poziomów zanieczyszczeń pyłem PM10 w roku 2021 w porównaniu z rokiem 2019. Zanieczyszczenie pyłem PM10 wzrosło w m.in. w aglomeracji śląskiej, w północno zachodniej części województwa małopolskiego, w okolicach Rzeszowa, we wschodniej części województwa świętokrzyskiego, na obszarze pomiędzy Łodzią a Warszawą oraz na obszarze pomiędzy Toruniem a Olsztynem. Polepszenie jakości powietrza rejestrowane jest natomiast w zachodniej części kraju, w południowych częściach województwa małopolskiego i podkarpackiego, w okolicach Opola. Warto również wskazać miasto Kraków, jako miejsce, gdzie jakość powietrza uległa poprawie, dzięki wprowadzeniu uchwały antysmogowej. 

Zmiany w zanieczyszczeniu powietrza PM2,5

Porównanie zanieczyszczenia powietrza PM2,5 w latach 2019 i 2021

Zmiany w zanieczyszczeniu powietrza PM2,5 - mapa z nazwami miejscowości

Porównanie zanieczyszczenia powietrza PM2,5 w latach 2019 i 2021

Analizując powyższą mapę możemy zaobserwowaćmniejsze zróżnicowanie zanieczyszczenia pyłem PM 2,5, niż w przypadku mapy ze zmianami w zanieczyszczeniu pyłem PM10. Zanieczyszczenie pyłem PM2,5 wzrosło w m.in. we Wrocławiu i powiecie wrocławskim, w aglomeracji śląskiej, w okolicach Raciborza i Wodzisławia Śląskiego, w powiecie krakowskim oraz na wschód od Kielc. Polepszenie jakości powietrza rejestrowane jest natomiast we większości obszarów Polski, ze wskazaniem na południowe części województw małopolskiego i podkarpackiego i zachodnią część kraju. 

Informacje o zanieczyszczeniu powietrza dla swojego miejsca zamieszkania
sprawdzisz w Raporcie o terenie OnGeo.pl 

Warto sprawdzić jaki poziom zanieczyszczenia występuje na terenie, na którym mieszkamy. Jeżeli planujemy zakup nieruchomości lub przeprowadzkę to również należy zawczasu zapoznać się z danymi dotyczącymi jakości powietrza. Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl, można poznać średnioroczne stany zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM 2,5 dla konkretnej działki czy adresu. Raport o terenie to komplet informacji o każdej działce w Polsce - Zdiagnozuj swoją działkę.

Dane pobierzesz w portalu Ongeo.pl, samodzielnie w zaledwie parę minut. 

Sprawdź jak wygląda przykładowy raport o terenie

Avatar: Szczepan Sołtysik
Szczepan Sołtysik

Redaktor i przedstawiciel portalu OnGeo.pl