Posty z tagiem: SMOG

SMOG, zanieczyszczenie powietrza. Dowiedz się jakie miasta są najbardziej zanieczyszczone. Zobacz na mapie zanieczyszczenia jaka jest jakość powietrza w twoim miejscu zamieszkania. 

Śląsk liderem rankingu programu Czyste powietrze w III kwartale 2021 r.

Śląsk liderem rankingu programu Czyste Powietrze! Wśród najlepszych gmin w III kwartale 2021r. znalazły się gminy: Gdów, Czerwonka-Leszczyny i Jejkowice. Ponad połowa miejsc w pierwszej setce zajęły jednostki terytorialne z województwa śląskiego. Ranking został zrealizowany przez NFOŚIGW i objął 2477 gmin w Polsce.

Alert RCB o złej jakości powietrza - ostrzeżenie SMS-owe

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wydało oświadczenie o planach uruchomienia SMS-owego ostrzeżenia o złej jakości powietrza na terenie powiatów na terenie których zaobserwowano przekroczoną normę pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. Alert RCB o złej jakości powietrza będzie wysyłany na podstawie prognozy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ).

Podróże lotnicze staną się bardziej ekologiczne

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) we współpracy z firmą satelitarną Inmarsat opracowała cyfrową alternatywę dla tradycyjnej kontroli ruchu lotniczego. Dzięki lotom kierowanym za pomocom satelitów, nowy system umożliwi pilotom pokazywanie bardziej wydajnych trajektorii lotu. Oznacza to, że zmniejszenie emisję dwutlenku węgla oraz oszczędność paliwa podczas lotu samolotem, będzie realnie osiągalna. Podróże lotnicze staną się bardziej ekologiczne.

OnGeo Raporty - Ocena potencjału inwestycyjnego terenu Raport o Terenie

Kilkadziesiąt versus kilkaset złotych. Oto bilans konfrontacji usługi Raport o Terenie OnGeo z tradycyjnymi formami zbierania i przetwarzania informacji o terenie. Informacja pozyskana z portalu OnGeo.pl jest ok. 10 razy tańsza i około 100 razy szybsza w pozyskaniu niż przy użyciu innych technik. W pięć minut możesz otrzymać to, co wymaga ok. 10 godzin pracy i tygodnia oczekiwania. Zamiast przemierzać kilkadziesiąt stron internetowych i odwiedzać kilkanaście instytucji publicznych, potrzebne informacje uzyskasz w jednym miejscu w bardzo przejrzystej i czytelnej formie. Niedroga i łatwa w pozyskaniu ocena potencjału inwestycyjnego jest możliwa, dzięki informacjom pozyskanym z Raportu o Terenie OnGeo.pl.

Alarm smogowy nowe normy informowania o zanieczyszczeniu powietrza

Informowanie o stanie powietrza oraz alarm smogowy będą podawane przy osiągnięciu niższych poziomów zanieczyszczenia powietrza pyłami PM 10. Minister Środowiska podpisał rozporządzenie, wg którego obowiązują nowe, zaostrzone przepisy dotyczące alarmowania oraz informowania ws. zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM 10. Rozporządzenie weszło w życie dn. 11.10. 2019 r.

Geoportal gminy OnGeo.pl - wszystkie informacje o Twojej gminie

GeoPorta OnGeo to miejsce gdzie sprawdzisz informacje o inwestycjach budowlanych prowadzonych na terenie wybranej gminy w, dowiesz się o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uchwalonych na terenie gminy, sprawdzisz obszary objęte formami ochrony przyrody na terenie Twojej miejscowości lub poznasz poziom zanieczyszczenia powietrza w dowolnej gminie.

Jakość powietrza, jak zmienił się poziom zanieczyszczenia w Twojej miejscowości.

Jakość powietrza wpływa na zdrowie człowieka oraz środowisko. W ostatnich dekadach obserwuje się znaczny spadek poziomu zanieczyszczeń. W wielu miastach Polski pomimo poprawy wciąż notuje się wysokie poziomy zanieczyszczenia pyłami (PM), dwutlenkiem azotu, ozonem. Głównymi źródłami zanieczyszczenia są m.im.: procesy spalania na potrzeby energetyczne, w przemyśle, transporcie, gospodarstwach domowych, rolnictwo. Przyczyną pogorszenia się jakości powietrza mogą być również naturalne procesy, takie jak np. erupcje wulkaniczne, emisje związków organicznych z roślin, pył przenoszony przez wiatr. Władze zarówno na szczeblu państwowym, regionalnym oraz lokalnym podejmują różnego rodzaju działania, które mają na celu poprawę i zmniejszenie poziomów zanieczyszczeń, a tym samym poprawę jakości życia i zdrowia mieszkańców.

Smog w Polsce ranking gmin

Pył PM 10, czyli smog w Polsce. O problemie zanieczyszczenia powietrza w naszym kraju słyszymy coraz częściej. Smog to temat wszechobecny. Wypełnia on przestrzeń publiczną począwszy od debat w mediach, tworzenia nowych fundacji i stowarzyszeń na rzecz walki ze smogiem, poprzez rośliny antysmogowe dostępne w hipermarketach, czy reklamy firm ubezpieczeniowych, które wraz z ubezpieczeniem na życie proponują oczyszczacze powietrza, aż po specjalistyczne raporty światowych, europejskich i krajowych instytucji.

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce

Dane publikowane przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska o zanieczyszczeniu powietrza wskazują, że w zanieczyszczenie powietrza w Polsce, w tym stężenia pyłów zawieszonych są jedne z najwyższych w Europie.