News

Sprawdź jakość najbliższego środowiska w atlasie EEA

Monika Byś
2023-05-09
~3 min
Głosów: 13, średnia ocen: 5
jakość najbliższego środowiska w atlasie EEA

Atlas Środowiska i Zdrowia, udostępniony przez Europejską Agencję Środowiska (EEA), stanowi cenny zasób informacji na temat jakości powietrza, wody, terenów zielonych i zmian klimatu w Europie. W opracowaniu przedstawiono szczegółowe dane, które mogą być przydatne zarówno dla samorządów, jak i dla zwykłych obywateli.

  • Atlas Środowiska i Zdrowia prezentuje szczegółowe dane dotyczące jakości powietrza, wody, terenów zielonych i zmian klimatu. Zdaniem EEA może być przydatny zarówno samorządom, jak i każdemu z nas.
  • Europejski Atlas Środowiska i Zdrowia przedstawia informacje o tym, jak zanieczyszczenie i inne zagrożenia dla środowiska wpływają na zdrowie i dobrostan Europejczyków.
  • Atlas pokazuje prognozowany wzrost liczby dni z falą upałów w latach 2031-2060 oraz ostrzega przed pogorszeniem tendencji ze względu na zmianę klimatu.
  • EEA zapewnia, że Atlas będzie regularnie aktualizowany i zachęca użytkowników do przekazywania uwag i opinii.

EEA zachęca do korzystania z narzędzia, podkreślając, że zdrowe środowisko sprzyja zdrowemu stylowi życia. Atlas Środowiska i Zdrowia zawiera informacje o tym, jak zanieczyszczenia i inne zagrożenia dla środowiska wpływają na zdrowie i dobrostan Europejczyków. Dzięki niemu można zobaczyć nierówności w rozkładzie zagrożeń dla zdrowia w całej Europie i sprawdzić jakość środowiska w miejscu zamieszkania, pracy lub zabawy.

Atlas pobierzesz TUTAJ

Narzędzie umożliwia sprawdzenie średniego stężenia zanieczyszczeń takich jak PM2,5, dwutlenek azotu czy ozon na podstawie wpisania adresu lub kliknięcia na mapie. Mapy prezentują również stopień zagrożenia hałasem w miastach, w pobliżu szkół i szpitali oraz informacje o tzw. cichych strefach, gdzie długotrwały poziom hałasu nie przekracza 55 dB w ciągu dnia, wieczoru i nocy. Można także sprawdzić jakość wody w pobliskim kąpielisku i zobaczyć, jak liczne są tereny zielone w danym mieście.

Poniższa mapa zawiera informację o stanie klimatu w Europie. Barwa odzwierciedla tempo przewidywanego wzrostu liczby dni fali upałów w latach 1971-2000 do 2031-2060 przy zastosowaniu scenariusza dużych zmian klimatu RCP8.5. Im kolor intensywniejszy, tym zmiany są bardziej dostrzegalne. 

Mapa klimatu w Europie, discomap.eea.europa.eu
Mapa klimatu w Europie, discomap.eea.europa.eu

Prognozowanie liczby dni z falą upałów

Innowacyjna funkcja narzędzia pozwala na prognozowanie wzrostu liczby dni z falą upałów w Europie w latach 2031-2060. Według EEA, fale upałów w Europie stają się coraz częstsze, intensywniejsze i dłuższe od lat 70. XX wieku, a zmiana klimatu tylko pogorszy sytuację, co będzie miało szczególnie poważny wpływ na zdrowie osób przewlekle chorych, starszych i niepełnosprawnych. EEA ostrzega, że liczba dni z falą upałów co najmniej podwoi się w każdym regionie Europy, a w niektórych regionach, zwłaszcza na południu, liczby te drastycznie wzrosną.

W sekcji „Dowiedz się więcej” znajdują się dodatkowe informacje na każdy temat objęty w opracowaniu, a także oceny ekspertów, filmy i linki do publikacji dotyczących ochrony środowiska. 

Agencja zapewnia, że Atlas będzie regularnie aktualizowany i zachęca użytkowników do przekazywania uwag i opinii.

Źródło: EEA, PAP

Sprawdź jakość powietrza dla swojej działki

Warto sprawdzić jaki poziom zanieczyszczenia występuje na terenie, na którym mieszkamy. Jeżeli planujemy zakup nieruchomości lub przeprowadzkę to również należy zawczasu zapoznać się z danymi dotyczącymi jakości powietrza. Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl, można poznać średnioroczne stany zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM 2,5 dla konkretnej działki czy adresu.

Raport o terenie to komplet informacji o każdej działce w Polsce - Zdiagnozuj swoją działkę.

Dane pobierzesz w portalu Ongeo.pl, samodzielnie w zaledwie parę minut. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.