Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Mapa jakości powietrza - gdzie sprawdzić?

Głosów: 40, średnia ocen: 5
mock

Polska jest w czołówce krajów europejskich w przypadku zanieczyszczenia powietrza. W wielu miastach Polski, pomimo wprowadzanych systemów monitorowania zanieczyszczeń oraz wprowadzania różnego rodzaju ograniczeń, nadal można zaobserwować wysoki poziom zanieczyszczenia pyłami (PM 2,5, 10) czy dwutlenkiem azotu i innymi. Za zanieczyszczenie odpowiadają przede wszystkim spalanie energetyczne, w przemyśle i gospodarstwach domowych jak również w transporcie. Mapa jakości powietrza może nam powiedzieć jaki jest stan zanieczyszczenia w całej Polsce.

  • Zanieczyszczenie powietrza to obecności szkodliwych substancji w atmosferze ziemskiej, powodując negatywny wpływ na zdrowie ludzi i innych organizmów.
  • W Portalu Ongeo.pl, na mapie można odczytać informacje na temat zanieczyszczenia powietrza, które są przedstawione w sposób ciągły i dla każdej gminy.
  • W serwisie OnGeo.pl znajdują się dane dotyczące średniorocznego zanieczyszczenia powietrza dla całego kraju.

Gdzie sprawdzić poziom zanieczyszczenia?

Jakość powietrza można monitorować za pomocą stron internetowych lub aplikacji mobilnych. Wśród nich można znaleźć serwisy krajowe, regionalne, a także międzynarodowe. 

W OnGeo.pl sprawdzisz m.in. średnioroczne poziomy zanieczyszczenia powietrza pyłami drobnymi PM 2,5 i PM 10, zobrazowane w postaci mapy jakości powietrza.

Poniżej przedstawiamy fragment Raportu i Terenie z mapą jakości powietrza dla wybranej działki. 

Mapa jakości powietrza
Mapa jakości powietrza
Geoportal
Przejdź do strony Geoportalu OnGeo.pl i pobierz raport

Kiedy jest smog i jakie są normy jakości powietrza?

Definicja zanieczyszczenie powietrza mówi o obecności szkodliwych substancji w atmosferze ziemskiej, powodując negatywny wpływ na zdrowie ludzi i innych organizmów.

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza spowodowanego przez działalność człowieka. Powstaje na skutek skumulowania zanieczyszczeń pochodzących z nieodpowiedniego ogrzewania, motoryzacji czy przemysłu.

Pył zawieszony PM10 jest to mieszanina substancji organicznych i nieorganicznych, zawiera substancje toksyczne m.in. WWA (wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), metale ciężkie i ich związki, a także dioksyny i furany. Są to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 μm (mikrometrów), które docierają do górnych dróg oddechowych i płuc oraz są szkodliwe dla oczu.

  • Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego: 40 μg/m3
  • Poziom dopuszczalny stężenia średniego 24-godzinnego: 50 μg/m3
  • Poziom alarmowy stężenia średniego 24-godzinnego: 300 μg/m3

Pył zawieszony PM 2,5 – jest to mieszanina stałych i ciekłych cząstek, zawiera siarkę, metale ciężkie, silnie toksyczne chemiczne związki organiczne np. WWA, alergeny jak zarodki grzybów. Są to cząstki o średnicy mniejszej niż 2,5 μm, które docierają do układu oddechowego m.in. do pęcherzyków płucnych oraz układu krążenia (przenika do krwioobiegu).

  • Poziom dopuszczalny stężenia średniorocznego: 20 μg/m3 (rok 2020)

Mapa jakości powietrza – skorzystaj z OnGeo.pl

Stan zanieczyszczenia powietrza dla całej Polski można przedstawić w formie mapy. W Portalu Ongeo.pl, na mapie możesz odczytać informacje na temat zanieczyszczenia powietrza, które są przedstawione w sposób ciągły i dla każdej gminy. Znajdziesz tu informacje o średniorocznym zanieczyszczeniu pyłami jak i stan powietrza dla obszaru w promieniu 5 km. Informacje te pomogą ci wybrać właściwe miejsce, zwłaszcza dla osób starszych, z małymi dziećmi czy alergików i astmatyków.

Wejdź i zobacz jak wygląda mapa jakości powietrza dla wybranej działki.

Jak sprawdzić zanieczyszczenie – informacje w Raporcie o Terenie OnGeo.pl

W serwisie OnGeo.pl znajdują się dane dotyczące średniorocznego zanieczyszczenia powietrza dla całego kraju. W Raporcie o Terenie OnGeo.pl, sprawdzisz m.in. poziomy stężenia pyłów PM 2,5 i 10 dla swojej działki lub innego interesującego cię terenu. Dzięki temu sprawdzisz czy w twojej okolicy występuje smog.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)

Brak