News

Od 2028 r. wszystkie nowe domy muszą być zeroemisyjne

Opracowanie redakcji
2023-02-13
~2 min
Głosów: 19, średnia ocen: 5
budynki zeroemisyjne

Od 2028 roku wszystkie nowe domy mają być zeroemisyjne. Jest to założenie przegłosowanego projektu Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Jeszcze wcześniej, ponieważ do 2026 roku zeroemisyjne mają być nowopowstałe budynki użyteczności publicznej. 

  • Od 2028 roku nowe budynki mają być zeroemisyjne.
  • W Polsce szacuje się, że prawie 2 miliony domów nie ma odpowiedniego ocieplenia ścian. 

Czym jest budynek zeroemisyjny?

Budynek zeroemisyjny charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii elektrycznej, gdzie całe zapotrzebowanie na prąd jest pokrywane ze źródeł odnawialnych (słońce, woda, wiatr). Użytkowanie takiego budynku powinno być bez emisyjne, to znaczy, że nie powinien emitować dwutlenku węgla z paliw kopalnych. Tak więc piece na węgiel, drewno, itp. musza być zastąpione przez  np. pompy ciepła. 

Domy i budynki zeroemisyjne, muszą być budowane w nowoczesnej technologii, na bazie naturalnych i biodegradowalnych materiałów. Powinny zostać zastosowane systemy oszczędzania wody pitnej i magazynowania wody opadowej. Budynki muszą mieć zapewnioną odpowiednią izolację, m.in. poprzez ocieplenie budynku, zastosowanie wysokiej klasy okien, systemy wentylacyjne. 

Od 2028 roku wszystkie nowe budynki w UE muszą być zeroemisyjne

Przegłosowany przez Komisję Europejską projekt zakłada, że od 2028 roku nowe budynki mają być zeroemisyjne. W odniesieniu do nowych budynków użyteczności publicznej obowiązek ten będzie obowiązywał od 2026 roku. Budynki istniejące, poddawane remontom i renowacją mają być dostosowane do wymogów zero emisyjności do 2023 roku. Całkowity zakaz używania paliw kopanych ma obowiązywać od 2035 lub 2040 roku. 

Mają zostać wprowadzone świadectwa charakterystyki energetycznej budynków, na potrzeby monitorowania i kontrolowania postępów zmian. Komisja Europejska szacuje, że sektor budynków generuje 36% emisji gazów cieplarnianych. 

W Polsce szacuje się, że prawie 2 miliony domów nie ma odpowiedniego ocieplenia ścian. Skąd więc tak ogromna ilość mieszkańców ma pozyskać pieniądze na modernizację swoich domów? Środki z krajowego planu odbudowy przewidziane na współfinansowanie termo modernizacji około 700 tys. domów i mieszkań. Natomiast na wymianę pieca przewidziano wsparcie dla 800 tys. odbiorców. Jednakże zauważyć można, że skorzystać z tego dofinansowania będzie mogła tylko część obywateli. 

Źródło: PAP

Sprawdź zagrożenia naturalne dla Twojej działki 

Sprawdź, czy działka, którą już posiadasz lub którą zamierzasz kupić, znajduje się na terenie zagrożonym powodzią, osuwaniem mas ziemnych lub podtopieniem. Dowiedz się, czy w okolicy znajdują się miejsca, urządzenia lub obiekty generujące nadmierny hałas lub zanieczyszczenia powietrza. Tych i innych informacji o działce dostarczy Ci Raport o Terenie OnGeo.pl

Raport o Terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. Raport o Terenie to kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatny jest w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu działki trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Opracowanie redakcji
Opracowanie redakcji

Artykuł przygotowany przez redaktorów portalu OnGeo.pl