News

Ranking najbardziej zanieczyszczonych miast tej zimy

Monika Ojczyk
2023-05-17
~2 min
Głosów: 5, średnia ocen: 5
Ranking najbardziej zanieczyszczonych miast tej zimy

Raport przygotowany przez HEAL Polska oraz Polski Alarm Smogowy ujawnia, że pomimo wyjątkowo ciepłej zimy w sezonie grzewczym 2022-2023 wiele miejscowości w Polsce zmagało się z problemem smogu. Najwięcej smogowych dni odnotowano w miejscowościach na południu Polski - w Nowej Rudzie, Żywcu i Suchej Beskidzkiej. 

  • W sezonie grzewczym 2022/23 wiele miejscowości w Polsce dotknęły długotrwałe smogowe dni. Miejscowości o największej ilości smogowych dni to: Nowa Ruda, Sucha Beskidzka i Żywiec.
  • W ciągu 211 miejscowości objętych monitoringiem pyłów zawieszonych PM10 aż 180 nie spełniało rekomendacji WHO dotyczącej maksymalnej liczby "dni smogowych".
  • Zmniejszenie liczby dni sprzyjających smogowi nie było wystarczające, a wiele osób doświadczyło skutków zdrowotnych takich jak bóle głowy, ataki astmy i duszności.
  • Problem zanieczyszczenia powietrza jest powszechny w Polsce, a brakuje danych pomiarowych w wielu miejscowościach.
  • Nawet krótkotrwałe narażenie na wzrost stężenia drobnych pyłów zawieszonych może zwiększyć ryzyko udaru mózgu o 11%.

Mieszkańcy tych miast przez ponad 2-3 miesiące oddychali mocno zanieczyszczonym powietrzem, co skutkowało złym samopoczuciem, bólami głowy, atakami astmy i dusznościami.

Pełen raport pobierzesz TUTAJ

Niestety, mimo alarmującej sytuacji, rząd zdecydował się na zawieszenie norm jakości węgla o kolejne 3 miesiące. W minionym sezonie grzewczym, czyli od 1. października 2022 do 31 marca 2023, zaledwie 31 miejscowości z 211 objętych monitoringiem spełniło rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące maksymalnej liczby "dni smogowych". Najwięcej dni smogowych odnotowano w Nowej Rudzie, Suchej Beskidzkiej i Żywcu.

Miejscowości z największym stężeniem PM10 w trakcie sezonu grzewczego 2022/23, żródło: HEAL, PAS
Miejscowości z największym stężeniem PM10 w trakcie sezonu grzewczego 2022/23, żródło: HEAL, PAS

Należy zwrócić uwagę na fakt, że powyższa sytuacja miała miejsce mimo obniżenia temperatury w domach oraz łagodnej zimy. Co więcej, liczba dni sprzyjających smogowi była o 20% mniejsza niż pięć lat wcześniej. Niestety, problem zanieczyszczenia powietrza nadal jest bardzo poważny w wielu miejscowościach w Polsce, a brakuje tam danych pomiarowych./

Ekspozycja na smog może prowadzić do poważnych skutków zdrowotnych, takich jak udar mózgu czy zawał serca. Nawet krótkotrwały wzrost stężenia drobnych pyłów zawieszonych o 10 µg/m3 przekłada się na wzrost ryzyka zgonu z powodu udaru mózgu o aż o 11%. Lekarze zauważają również, że w okresie grzewczym wzrasta liczba osób chorych i zgonów w miejscach i regionach, które są szczególnie narażone na zanieczyszczenia powietrza.

Źródło: PAP

Sprawdź jakość powietrza dla swojej działki

Warto sprawdzić jaki poziom zanieczyszczenia występuje na terenie, na którym mieszkamy. Jeżeli planujemy zakup nieruchomości lub przeprowadzkę to również należy zawczasu zapoznać się z danymi dotyczącymi jakości powietrza. Dzięki Raportom o Terenie OnGeo.pl, można poznać średnioroczne stany zanieczyszczenia powietrza pyłami zawieszonymi PM10 i PM 2,5 dla konkretnej działki czy adresu.

Raport o terenie to komplet informacji o każdej działce w Polsce - Zdiagnozuj swoją działkę.

Dane pobierzesz w portalu Ongeo.pl, samodzielnie w zaledwie parę minut. 

Avatar: Monika Ojczyk
Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.