News

Rekordowa poprawa jakości powietrza w ostatnim sezonie

Monika Byś
2023-06-27
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
Rekordowa poprawa jakości powietrza

Według analizy Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, sezon grzewczy 2022/2023 wyróżniał się lepszą jakością powietrza w porównaniu z ostatnimi pięcioma sezonami.

 • Jakość powietrza w sezonie grzewczym 2022/2023 była lepsza niż w poprzednich pięciu sezonach. Średnie stężenia czterech kluczowych zanieczyszczeń były najniższe od wielu lat.
 • Miesiące sezonu grzewczego 2022/2023 były sklasyfikowane pod względem temperatury.
 • Styczniu 2023 odnotowano rekordowo wysoką minimalną temperaturę powietrza (-3,9°C). Stacja IMGW-PIB w Warszawie odnotowała anomalię ujemną tylko w dwóch miesiącach.
 • Poprawa jakości powietrza w ostatnim sezonie grzewczym jest wynikiem korzystnych warunków meteorologicznych i działań ochrony powietrza.

W komunikacie GIOŚ stwierdzono, że średnie stężenia czterech wybranych zanieczyszczeń mierzone na różnych stanowiskach pomiarowych w Polsce sygnalizują bardzo korzystną sytuację w sezonie grzewczym 2022/2023 w porównaniu z poprzednimi pięcioma sezonami.

Instytut zauważył, że średnie stężenia czterech kluczowych zanieczyszczeń, które głównie pochodzą z ogrzewania domów i mieszkań, tj. dwutlenku siarki, pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10, były najniższe od wielu lat. GIOŚ podkreślił jednak, że stężenia zanieczyszczeń w powietrzu są w dużym stopniu zależne od warunków meteorologicznych panujących w danym okresie i na danym obszarze.

Rekordowa poprawa jakości powietrza

Analiza obejmowała okres od 15 września do 15 kwietnia, który został uznany za sezon grzewczy. Dane z sezonu 2022/2023 zostały porównane z wynikami pomiarów z pięciu wcześniejszych analogicznych okresów. 

Średnie stężenia dwutlenku siarki i pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 w sezonie grzewczym od 2017 do 2023 /GIOŚ/
Średnie stężenia dwutlenku siarki i pyłów zawieszonych PM2,5 i PM10 w sezonie grzewczym od 2017 do 2023 /GIOŚ/
Średnie stężenie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w sezonie grzewczym 2022/2023, /GIOŚ/
Średnie stężenie benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w sezonie grzewczym 2022/2023, /GIOŚ/

Według danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, poszczególne miesiące sezonu grzewczego 2022/2023 zostały sklasyfikowane jako: 

 • wrzesień 2022 - "bardzo chłodny", 
 • październik 2022 - "ekstremalnie ciepły", 
 • listopad i grudzień 2022 - "normalne termicznie", 
 • styczeń 2023 - "ekstremalnie ciepły", 
 • luty 2023 - "lekko ciepły", 
 • marzec 2023 - "ciepły", 
 • kwiecień 2023 - "chłodny" 
  - według kwantylowej klasyfikacji warunków termicznych, uwzględniającej średnią temperaturę dla Polski.

Rekordowa jakość powietrza to efekt łagodnej zimy

W Warszawie na stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, jedynie dwa miesiące sezonu grzewczego 2022/2023 miały anomalię ujemną: wrzesień 2022 (-0,4°C) i kwiecień 2023 (-0,4°C), podczas gdy pozostałe miesiące miały anomalię dodatnią. Największą anomalię dodatnią odnotowano w styczniu 2023 (+5,0°C), a w tym miesiącu odnotowano także rekordowo wysoką minimalną temperaturę powietrza, która wyniosła -3,9°C.

Temperatura powietrza w pewnym stopniu wpływa na aktywność systemów grzewczych w sezonie jesienno-zimowym, co z kolei wpływa na ilość emitowanych zanieczyszczeń przez sektor komunalno-bytowy. Poprawa jakości powietrza w ostatnim sezonie grzewczym jest wynikiem sprzyjających warunków meteorologicznych oraz skutków działań podejmowanych w ramach programów ochrony powietrza w celu redukcji emisji zanieczyszczeń.

Źródło: PAP

Zdiagnozuj swoją działkę w OnGeo.pl

Dzięki Raportom o terenie OnGeo.pl zyskasz wiedzę o swojej działce i jej najbliższym otoczeniu. Sprawdzisz m.in. klasę gruntu, uzbrojenie terenu, mpzp, formę ochrony przyrody, zagrożenia i uciążliwości, m.in. zagrożenia powodziowe i osuwiska.

Raport o terenie, to usługa dostępna dla każdego online, umożliwia wykonanie automatycznej diagnozy działki. To kompendium wiedzy o każdej działce w Polsce, przydatne w każdej sytuacji, kiedy chcemy zweryfikować jakie cechy kryje działka. Samo generowanie Raportu o działce trwa zaledwie 5 minut i odbywa się w trybie on-line.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.