Porady OnGeo

Działka leśna - czy można wybudować dom na działce leśnej?

Monika Byś
2022-10-17
~5 min
Głosów: 17, średnia ocen: 5
dom na działce leśnej

Ustawa o lasach wprowadza definicję działki leśnej jako obszar pokryty roślinnością leśną o zwartej powierzchni co najmniej 0,1 ha, przeznaczony do produkcji leśnej. Obecność lasu kusi inwestorów, którzy chcieliby na takiej działce wybudować dom. Niestety co do zasady na działce leśnej nie może być żadnych zabudowań, więc aby móc postawić na niej dom, właściciel powinien postarać się o przekształcenie jej na działkę budowlaną. 

 • Lasem nazywamy grunt o powierzchni co najmniej 0,1 ha, pokryty roślinnością leśna, przeznaczony do produkcji leśnej.
 • Działką leśną mogą nieruchomości gruntowe znajdujące się w pobliżu lasu. Informacja o tym, czy działka widnieje jako leśna, znajduje się w ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Jeśli działka posiada oznaczenie Ls, należy ją traktować jako teren leśny.
 • Aby wybudować dom mieszkalny lub budynek gospodarczy na działce leśnej musisz wcześniej przekształcić ją na budowlaną. 
 • Aby przekształcić działkę leśną na budowlaną, w pierwszej kolejności powinieneś wystąpić do marszałka województwa o zmianę przeznaczenia działki.
 • Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z twoją działką, która będzie analizą danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. 

Czym jest działka leśna?

Definicja działki leśnej znajduje się w art.3. ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 1991 Nr 101 poz. 444). Zgodnie z nią

art. 3. Ustawa o lasach

Lasem w rozumieniu ustawy jest grunt:

 • zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) – drzewami i krzewami oraz runem leśnym lub przejściowo jej pozbawiony:
  • przeznaczony do produkcji leśnej lub
  • stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
  • wpisany do rejestru zabytków;
 • związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej:
  • budynki i budowle,
  • urządzenia melioracji wodnych,
  • linie podziału przestrzennego lasu,
  • drogi leśne,
  • tereny pod liniami energetycznymi,
  • szkółki leśne, miejsca składowania drewna,
  • a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Pamiętaj, że działką leśną mogą być również nieruchomości gruntowe znajdujące się w pobliżu lasu! Informacja o tym, czy działka widnieje jako leśna, znajduje się w ewidencji gruntów i budynków (EGiB). Jeśli działka posiada oznaczenie Ls, należy ją traktować jako teren leśny.

Sprawdź czy rodzaj działki z EGiB w Raportach o Terenie OnGeo.pl

Generując Raport OnGeo.pl otrzymasz czytelną mapę z twoją działką, która będzie analizą danych pochodzących z ewidencji gruntów i budynków. 

Geoportal

Oprócz mapy działki i jej sąsiedztwa, na podkładzie ortofotomapy otrzymasz paramenty geometryczne nieruchomości, czyli długość, szerokość, powierzchnię oraz współczynnik kształtu w osobnej tabeli. Na mapie zaznaczono także rodzaj nieruchomości gruntowych, np. Ls (działka leśna), Ł (łąki), Ps (pastwiska).

Fragment Raportu o Terenie - Lokalizacja i geometria terenu
Fragment Raportu o Terenie - Lokalizacja i geometria terenu

Dodatkowo otrzymasz dane o dokładnym położeniu administracyjnym nieruchomości wraz ze współrzędnymi jej geometrycznego środka, identyfikator i numer działki ewidencyjnej, powierzchnię urzędową oraz grupę rejestrową działki.

Dane z ewidencji gruntów i budynków w Raporcie o Terenie
Dane z ewidencji gruntów i budynków w Raporcie o Terenie 

Pamiętaj jednak, że dane pobierane są bezpośrednio z baz danych urzędów powiatów i miast, dlatego ich dostępność uzależniona jest od portali samorządowych. Brak danych oznacza, że dany urząd ich nie udostępnia!

Czy można budować dom na działce leśnej?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego działka leśna służy przede wszystkim do produkcji leśnej, a więc na takiej działce nie powinny znaleźć się żadne zabudowania. Aby wybudować dom mieszkalny lub budynek gospodarczy na działce leśnej musisz wcześniej przekształcić ją na budowlaną. Niestety okazuje się, że nie zawsze to w ogóle możliwe.

Wszystko sprowadza się do tego, jakie oznaczenie w ewidencji gruntów ma dana działka. Jeśli Ls - nie dostaniesz zgody na budowę domu bez przekształcenia na działkę budowlaną (oznaczenie B). Jeśli natomiast twoja działka wygląda na las - posiada drzewa, ściółkę leśną itp. - lecz w EGiB widnieje oznaczenie Lz, czyli teren zalesiony, lub N - nieużytek, możesz starać się o pozwolenie na budowę. Warunkiem jest jednak, że działka posiada dostęp do drogi publicznej i sąsiaduje już z inną działką zabudowaną.

Ile kosztują działki leśne?

Wszystko zależy od powierzchni i lokalizacji działki leśnej. Należy wziąć również pod uwagę dynamicznie zmieniające się ceny nieruchomości na przestrzeni lat. Nieruchomości, które jeszcze 10 lat temu kosztowały raptem 5 - 10 zł za metr kwadratowy, teraz kosztują już nawet dwa razy tyle. W związku z tym trudno precyzyjnie określić średnią cenę działek leśnych.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) podaje, że średnia cena za hektar w 2020 r. wyniosła 71,2 tys. zł. Te położone w granicach miast kosztowały średnio 217,5 zł/ha, a poza miastami – 55,9 tys. zł/ha. Jeśli chodzi o zróżnicowanie według województw, najwyższą średnią cenę odnotowano w woj. mazowieckim – 129,1 tys. zł/ha, a najniższą w woj. podkarpackim – 26 tys. zł.

Ograniczenia w zakupie działki leśnej

Niestety zakup działki leśnej pod budowę domu wiąże się z pewnymi ograniczeniami. W pierwszej kolejności konieczne jest usunięcie drzew. Szczególnie problematyczne okazują się drzewa starsze, o obwodzie pnia powyżej 50 cm. O tym, czy będzie to w ogóle możliwe i w jakim zakresie, decyduje starosta lub tzw. uproszczony plan urządzenia lasu, którym są objęte prywatne działki leśne, czyli takie które nie należą do Skarbu Państwa.

W przypadku gdy działka leśna lub jej wydzielony fragment nie jest lasem, a np. terenem zalesionym lub nieużytkiem, na wycięcie drzew trzeba uzyskać zgodę z urzędu gminy.

Natomiast wycinka drzew na działce leśnej nie wymaga zgody jedynie w przypadku gdy do wycięcia są drzewa o obwodzie pnia mierzonego na wysokości 5 cm nieprzekraczającym:

 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego i srebrzystego;

Pamiętaj również, że działki leśnej nie można grodzić! Montaż ogrodzenia możliwy jest tylko na gruncie wyłączonym spod produkcji leśnej.

Przekształcenie działki leśnej na budowlaną - jak to zrobić

Aby przekształcić działkę leśną na budowlaną, w pierwszej kolejności powinieneś wystąpić do marszałka województwa o zmianę przeznaczenia działki. Musisz jednak pamiętać, że marszałek wyrazi na to zgodę tylko w przypadku, kiedy zmiana statusu działki nie wpłynie negatywnie na gospodarkę leśną. Aby dokonać oceny, marszałek kieruje prośbę do izby rolniczej o sporządzenie opinii na temat planowanej inwestycji.

Dopiero posiadając zgodę marszałka, właściciel działki leśnej składa wniosek o wyłączenie jej z produkcji leśnej do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Po przekształceniu działki leśnej na budowlaną można złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Jeśli na budowę domu jednorodzinnego przeznaczony będzie grunt o powierzchni większej niż 0,05 ha, konieczne będzie uiszczenie opłaty za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

Działka leśna pod budowę domu - sprawdź czy warto kupić

Zanim kupisz taką działkę sprawdź, czy budowa domu będzie w ogóle możliwa do zrealizowania. Jeśli tak, to zakup może okazać się dobrym pomysłem, bo cena działek leśnych jest stosunkowo niska. Na pewno niższa niż działek budowlanych. Przez jej zakupem warto jednak sprawdzić jej status w ewidencji gruntów oraz w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

Natomiast jeśli działka jest w całości oznaczona jako las i w dodatku MPZP nie przewiduje możliwości jej zabudowy, kupno takiej działki nie ma większego sensu. W takim przypadku jej odlesienie i uzyskanie pozwolenia na budowę będzie bardzo trudne, a być może nawet niemożliwe.

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.