Porady OnGeo

Sprawdź dostęp działki do drogi publicznej na mapie OnGeo

Magdalena Moskała
2021-03-08
~5 min
Post zaktualizowany: 2024-05-15
Głosów: 43, średnia ocen: 4.8
Dostęp działki do drogi publicznej

Dostęp do drogi publicznej stanowi jeden z podstawowych elementów działki budowlanej. Jego brak może nieść za sobą negatywne skutki już podczas planowania samej inwestycji na działce, a nawet być podstawą do przekreślenia całej budowy. Z tego artykułu dowiesz się, jak sprawdzić czy działka posiada dostęp do drogi publicznej.

Dostęp do drogi publicznej

Według Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, poprzez dostęp do drogi publicznej należy rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej.

Droga publiczna jest to droga, która zaliczana jest do jednej z kategorii dróg. Z drogi publicznej może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami  i wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych lub innych przepisach szczególnych.

Drogi publiczne możemy podzielić na poszczególne kategorie ze względu na swoje funkcję w sieci drogowej:

 • Drogi krajowe,
 • Drogi wojewódzkie,
 • Drogi powiatowe,
 • Drogi gminne.

Możemy również sklasyfikować drogi publiczne ze względu na dostępność, które dzielą się na:

 • Drogi ogólnodostępne,
 • Drogi o ograniczonej dostępności – w tym autostrady i drogi ekspresowe.

Jak sprawdzić czy działka ma dostęp do drogi publicznej w Raporcie OnGeo.pl?

Wejdź na stronę Ongeo.pl

Wskaż działkę dla której chcesz sprawdzić dostęp do drogi publicznej.

Kolejnym krokiem będzie wyszukanie lub wskazanie działki dla której chcesz sprawdzić dostęp do drogi publicznej.

Możesz to zrobić za pomocą jednego z trzech sposobów wyszukiwania:

Po wpisaniu danych zostaną nam wyświetlone adresy zaproponowane przez stronę. Wybieramy właściwy adres i klikamy szukaj.

 • Wskaż działkę na mapie. Po kliknięciu wyświetli nam się mapa Polski, gdzie możemy za pomocą przycisku myszy lub panelu „+” i „–‘’ oraz znaku „lupy” oddalać i przybliżać teren. Po przybliżeniu na mapie widoczne są granice i numery ewidencyjne. Wskaż lub narysuj interesujący Cię obszar na mapie.
Raport o Terenie OnGeo - wskaż lub wyszukaj działkę.
Raport o Terenie OnGeo - wskaż lub wyszukaj działkę.

Wygeneruj raport Dostępu do drogi publicznej OnGeo.pl.

Jeżeli już znalazłaś interesującą cię działkę lub obszar to z panelu raportu (po prawej stronie) możesz przejrzeć które z dostępnych opcji raportu są dostępne dla wybranej działki. W tym miejscu możesz odznaczyć/zaznaczyć informację które cię interesują – w tym przypadku są to drogi.

Chcąc uzyskać informację na temat dróg odszukaj punkt Infrastruktura i upewniamy się, że podpunkt Dostęp do drogi publicznej jest zaznaczony.

Z dostępnej listy opcji tematów możesz wybrać dowolne zagadnienia raportu, które chcesz wygenerować – wybierasz i płacisz tylko za to czego potrzebujesz.

Raport OnGeo - zaznacz temat, który Cię interesuje.
Raport OnGeo - zaznacz temat, który Cię interesuje.

Po kliknięciu „Zatwierdź” przechodzimy do podsumowania, gdzie możemy zapłacić za raport.

Możesz się zalogować lub podać adres mailowy na który zostanie wysłany wygenerowany raport. Jeżeli nie masz jeszcze konta na portalu OnGeo.pl to w szybki sposób możesz się zarejestrować, aby móc pobierać wygenerowane raporty lub zarządzać swoimi transakcjami.

Po zatwierdzeniu płatności w przeciągu kilku minut (mailowo lub dla zalogowanych użytkowników również poprzez zakładkę Raporty) otrzymasz wygenerowany raport z wynikiem analizy dostępu wybranego terenu do drogi publicznej w wygodnej formie PDF.

Co znajdziesz w Raporcie o Terenie dla Drogi publicznej?

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący Dostępu do drogi publicznej otrzymasz graficzną analizę terenu z zaznaczonymi 20 najbliższymi drogami oraz wykaz dróg (w postaci tabeli) z informacjami o numerze drogi, kategorii zarządzania, klasie drogi, nawierzchni oraz odległości od wskazanej działki. Jeżeli w pobliżu 1km od wskazanej w raporcie działki planowana jest inwestycja drogowa lub jakieś drogi są już w budowie - taka informacja pojawi się również w raporcie.

Jakie informacje odczytasz w Raporcie OnGeo.pl: 

 • wykaz dróg gminnych,
 • wykaz dróg powiatowych,
 • wykaz dróg wojewódzkich, 
 • wykaz dróg krajowych i autostrad,
 • kategoria drogi,
 • klasa drogi,
 • nr drogi,
 • nawierzchnia drogi,
 • drogi w budowie,
 • drogi planowane,
 • odległości od dróg.

Zobacz: Przykładowy Raport o terenie OnGeo.pl , taki sam raport możesz wygenerować dla dowolnej działki w Polsce w 5 minut! 

Do czego przydają się te informacje?

Dostęp do drogi publicznej ma istotne znaczenie przy planowaniu inwestycji na działce. W celu uzyskania pozwolenia na budowę, działka musi posiadać dostęp do drogi publicznej. Nie jest możliwa również sprzedaż działki, która nie posiada dostępu do drogi.

Poniżej jest przedstawiony przykładowy fragment raportu o terenie dotyczący Dostępu do drogi publicznej.

Fragment Raportu o terenie OnGeo dotyczący dostępu działki do drogi publicznej.
Fragment Raportu o terenie OnGeo dotyczący dostępu działki do drogi publicznej.
Fragment Raportu o terenie OnGeo dotyczący drogi planowanej lub w budowie w odległości 1km od wskazanej działki.
Fragment Raportu o terenie OnGeo dotyczący drogi planowanej lub w budowie w odległości 1km od wskazanej działki.

Dostęp działki do drogi - podsumowanie

Dostęp do drogi publicznej jest kluczowym elementem przy planowaniu inwestycji na działce, a także przy sprzedaży nieruchomości. Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 r., dostęp do drogi publicznej może być bezpośredni lub pośredni, przez drogę wewnętrzną lub ustanowienie odpowiedniej służebności. Drogi publiczne dzielą się na krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne, a także na ogólnodostępne i o ograniczonej dostępności.

Portal OnGeo.pl oferuje narzędzie do sprawdzania dostępu działki do drogi publicznej. Proces jest prosty i intuicyjny: użytkownik wybiera działkę, generuje raport, w którym znajdzie szczegółowe informacje o najbliższych drogach, planowanych inwestycjach oraz kategoriach dróg. Raport OnGeo.pl jest nieocenionym źródłem informacji, które mogą znacząco ułatwić proces planowania inwestycji oraz uzyskiwania pozwoleń na budowę. Dzięki temu narzędziu, użytkownicy mogą szybko i efektywnie uzyskać potrzebne dane, co przekłada się na oszczędność czasu i lepsze przygotowanie do realizacji swoich projektów.

Avatar: Magdalena Moskała
Magdalena Moskała

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl