Logotyp Ongeo.pl
503 392 404
kontakt@ongeo.pl

Budynek gospodarczy odległość od granicy działki

Głosów: 8, średnia ocen: 4.8
mock

Budynek gospodarczy na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż 4 m, w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy lub 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy. Prawo budowlane dopuszcza sytuowanie budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lecz tylko jeśli spełni odpowiednie warunki sytuowania. Zobacz wpis budynek gospodarczy odległość od granicy działki. 

 • Budowa budynku gospodarczego do 35 m2 nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia. Łączna liczba takich obiektów na działce (budynków gospodarczych, wiat i garaży) nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.
 • Budynek gospodarczy na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż: 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy i 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy.
 • Szukając najlepszej lokalizacji dla budynku gospodarczego na działce trzeba wziąć pod uwagę, aby nowy obiekt nie zasłaniał budynku mieszkalnego. 

Budowa budynku gospodarczego według prawa budowlanego

Budynek gospodarczy możesz wybudować na podstawie zgłoszenia robót budowlanych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę jednak pod pewnymi warunkami ( § 29, ust. 1 pkt 14, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414)

Prawo budowlane, § 29, ust. 1 pkt 14

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa:

ust. 14. wolno stojących:

 • parterowych budynków gospodarczych,
 • garaży,
 • wiat

o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Budynek gospodarczy odległość od granicy działki

Trzeba też zachować wymagane odległości budynku gospodarczego od granicy z sąsiednią działką. Przepisy w tym zakresie zawiera § 12 Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:

 1. Budynek gospodarczy na działce budowlanej należy sytuować od granicy tej działki w odległości nie mniejszej niż:
  • 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z oknami lub drzwiami w stronę tej granicy,
  • 3 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi w stronę tej granicy;
 2. Usytuowanie budynku gospodarczego dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy działki budynku zwróconego ścianą bez okien lub drzwi lub bezpośrednio przy granicy, jeżeli taką możliwość przewidują ustalenia planu miejscowego;
 3. Dopuszcza się natomiast sytuowanie budynku gospodarczego bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 4. Szczególne rozwiązania stosuje się również w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, gdzie dopuszcza się:
  • budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej;
  • nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi;
  • budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.

Sprawdź bufor od granicy działki 

Chcesz sprawdzić odległość od granicy działki? Zastanawiasz się, ile miejsca zostało na budowę domu po uwzględnieniu minimalnych odległości od granicy? Skorzystaj z narzędzia "Pokaż bufor" dostępnego w Geoportalu Krajowym Na Mapie i sprawdź zaktualizowane wymiary działki. 

Geoportal Krajowy Na Mapie prezentuje narzędzie, dzięki któremu za darmo sprawdzisz bufor od granicy działki według własnych wytycznych. 

 • KROK 1: Przejdź na stronę Na Mapie: https://geoportal-krajowy.pl a następnie przejdź do mapy ;
 • KROK 2: Wyszukaj działkę, która Cię interesuje za pomocą wyszukiwarki lub zbliż się do widoku mapy i wybierz działkę, klikając w jej pole (Jeśli nie widzisz granic działki, zmień warstwę mapy na “działki”);
 • KROK 3: Po lewej stronie otworzy się okno “Informacje o wybranej działce”. Wybierz "Pokaż więcej"
Informacje o wybranej działce /Na Mapie/
Informacje o wybranej działce /Na Mapie/
 • KROK 4: Przejdź do pola “Pokaż bufor od granicy” i ustaw dowolny bufor wewnętrzny wpisując np. “3 m” lub zewnętrzny wpisując “-3m”. 

Budynek gospodarczy nie może zasłaniać mieszkalnego

Szukając najlepszej lokalizacji dla budynku gospodarczego na działce trzeba wziąć pod uwagę, aby nowy obiekt nie zasłaniał budynku mieszkalnego. Zachowanie możliwości naturalnego oświetlenia pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku mieszkalnym i zapobieganie przesłanianiu jest jednym z podstawowych warunków technicznych sytuowania budynków na działce (§ 13, 57 i 60, Dz.U. 2022 poz.1225). Dotyczy to zarówno budynku gospodarczego stojącego na działce inwestora, jak i budynków mieszkalnych na sąsiednich działkach.

Planujesz zakup działki? Zdiagnozuj ją przed zakupem!

Skorzystaj z usługi Raport o terenie, dostępnej w portalu OnGeo.pl. Raport możesz wygenerować dla dowolnego miejsca (działki/terenu) w Polsce. Usługa dostępna jest on-line, dla każdego. Cena raportu wynosi od kilkunastu do kilkuset złotych - w zależności od wybranego zakresu raportu i powierzchni terenu. Raport zostanie przygotowany w kilka minut od zamówienia. 

Zobacz, jak wygląda raport dla przykładowej działki: ongeo.pl/raporty/przykladowy-raport

Monika Ojczyk

Redaktorka prowadząca w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.

Zdiagnozuj działkę.

Wyszukaj na mapie!

Wpisz: nazwę gminy, nazwę miejscowości lub dzielnicę oraz numer działki, a następnie wybierz działkę z listy podpowiedzi. Np.: Wieliczka, Mała wieś, 63
Wpisz nazwę gminy, miejscowości, nazwę ulicy, numer adresowy. Np.: Wieliczka, ul. Górnicza 10

Ostatnie artykuły

Komentarze (0)
Waldemar
10-10-2022 20:48
Czytelnie wszystko opisane, jeżeli chodzi o formę. Co do treści nadal nie wiem co oznacza zapis "dopuszcza się budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5 m i wysokości < 3m ". Czy na zgłoszenie czy konieczne jest PnB?
0
admin
17-10-2022 10:34
Budowa budynku gospodarczego nie wymaga pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenia, jeśli jego powierzchnia zabudowy nie przekroczy 35 m² na każde 500 m² nieruchomości. Więcej we wpisie: https://blog.ongeo.pl/budynek-gospodarczy-bez-pozwolenia
0
P_wel
23-01-2023 19:36
Na pewno mogę postawić w odległości 1,5 pomieszczenie gospodarcze (blaszak) bez pozwolenia? Dzisiaj byłem w swoim starostwie i powiedzieli mi, że muszę zrobić projekt, co za tym idzie musi być pozwolenie na budowę i kierownik budowy.
2
1 / 1