Porady OnGeo

Ile trwa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego?

Monika Byś
2022-10-12
~3 min
Głosów: 15, średnia ocen: 5
zmiana planu zagospodarowania przestrzennego

Pierwszym krokiem w przypadku zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest złożenie wniosku w sprawie zmiany mpzp do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Niestety samo złożenie wniosku nie jest gwarancją sukcesu. Wszystko dlatego, że ma on tzw. charakter postulatowy, co oznacza, że gmina nie ma obowiązku rozpatrywania go w określonym terminie. Sprawdź zatem ile w praktyce trwa zmiana planu zagospodarowania przestrzennego. Dowiedz się, jak długo trwa zmiana mpzp, jeśli gmina wyda pozytywną decyzję.

  • Aby zmienić MPZP, musisz przede wszystkim przekonać radę gminy, aby podjęli uchwałę o przystąpieniu do prac nad planem miejscowym. 
  • W prawie nie ma przepisów, które pozwoliłyby skutecznie domagać się od gminy, aby zmieniła mpzp.
  • Zmiana mpzp trwa minimum rok. Niestety w praktyce okazuje się, że ten czas to taki optymistyczny scenariusz. Najprawdopodobniej na zmianę planu poczekasz od 2 do nawet 5 lat. 

Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego.

Za kształtowanie polityki przestrzennej, uchwalenie planów i zmian planów zagospodarowania przestrzennego odpowiedzialna rada gminy na drodze uchwały. To ona ustala, czy na danym terenie uchwala się plan zagospodarowania przestrzennego, czy też nie. Dlatego, aby zmienić MPZP, musisz przede wszystkim przekonać radę, aby podjęli uchwałę o przystąpieniu do prac nad planem miejscowym

W praktyce jednak nie jest to takie proste. Złożenie wniosku niekoniecznie skutkuje pozytywnym rozpatrzeniem sprawy. Nawet jeśli uda się przekonać radnych co do słuszności zmian, nie ma pewności, czy plan ostatecznie zostanie uchwalony. Rada na każdym etapie może zawiesić prace nad zmianami MPZP. Wszystko zależy od ich dobrej woli i niestety, również od budżetu samorządu. Nierzadko okazuje się, że gmina ma znacznie ważniejsze, bieżące wydatki i mimo, że zmiana jest potrzebna i zasadna, to i tak nie zostanie rozpatrzona z powodu niewystarczających funduszy.

Gminie musi się to po prostu opłacać. Dobrym argumentem dla gminy byłoby zapewnienie lub chociaż przesłanka, że uchwalenie planu miejscowego mogłoby pozytywnie wpłynąć na budżet, np. poprzez rozwijanie działalności gospodarczej.

Sprawdzisz MPZP dla swojej działki w Raporcie o Terenie

Generując Raport OnGeo.pl dotyczący MPZP otrzymasz pełną nazwę i numer aktualnej uchwały wraz z zaznaczonymi na mapie granicami obowiązującego planu z legendą.

Geoportal

Jeżeli obszar, dla którego wygenerowano analizę posiada częściowo MPZP lub przebiega na nim granica kilku planów, system wykona za nas analizę i zwróci informacje w Raporcie o Terenie o procentowym i powierzchniowym udziale badanego terenu w każdym z obowiązujących planów. Natomiast jeśli analizowany teren jest objęty MPZP, dla wybranych obszarów można uzyskać informacje o przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania terenów wyznaczonych w planie. Mowa tutaj chociażby o granicach, powierzchni i udziale procentowym dla każdego terenu.

Fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl - MPZP
Fragment Raportu o Terenie OnGeo.pl - MPZP

PAMIĘTAJ! Sporządzanie MPZP nie jest obowiązkowe dla gmin. Dlatego jeśli planujesz budowę na terenie którego nie ma MPZP, powinieneś skontaktować się z urzędem gminy lub miasta w celu uzyskania instrukcji złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Kiedy możesz ubiegać się o zmianę MPZP?

Jednym z zasadnych argumentów co do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest obniżenie wartości nieruchomości na skutek uchwalonego MPZP. Aby udowodnić obniżenie wartości działki, będziesz musiał wystąpić z wnioskiem do sądu cywilnego. Sytuacja taka może mieć miejsce np. gdy akt prawa miejscowego wprowadzi ograniczenie w zagospodarowaniu nieruchomości gruntowej.

Obniżenie wartości nieruchomości, a odszkodowanie

Jeżeli uchwalenie lub zmiana planu miejscowego spowodowały obniżenie wartości nieruchomości, jej właściciel lub użytkownik wieczysty ma prawo m.in. ubiegania się o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości.

Kolejnym argumentem gdy możesz wnioskować o zmianę MPZP jest sytuacja, gdy plan miejscowy bez merytorycznego uzasadnienia ogranicza prawo własności nieruchomości. Pamiętaj, że możesz wnieść wniosek o zmianę w MPZP, jeśli ograniczenia nie są uzasadnione np. ładem przestrzennym lub wymogami ochrony środowiska. Niestety takich przypadków jest skrajnie mało.

Warto również sprawdzić, czy nie popełniono błędów proceduralnych w treści planu. Błędy te wynikają ze złej interpretacji ustawowych wytycznych odnoszących się do planu. W takim przypadku możliwe jest zaskarżenie planu miejscowego do sądu administracyjnego, czego skutkiem może być unieważnienie planu miejscowego.

Ile trwa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

Zmiana mpzp trwa minimum rok. Niestety w praktyce okazuje się, że ten czas to taki optymistyczny scenariusz. Gminy często zbierają wnioski od mieszkańców i inwestorów latami. Wszystko po to, aby później w ramach procedury zmiany planu zagospodarowania procedować zmiany zbiorczo. Najprawdopodobniej na zmianę planu poczekasz od 2 do nawet 5 lat. 

Avatar: Monika Byś
Monika Byś

Redaktorka w OnGeo.pl. Analityczka danych i specjalistka rynku nieruchomości.