Analiza inwestycji

Program Mój Prąd jak uzyskać dofinansowanie

Katarzyna Krzak
2020-08-03
~3 min
Post zaktualizowany: 2023-07-12
Głosów: 72, średnia ocen: 5
mój prąd

Program Mój Prąd to rządowy program opracowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie rodzajów programów i projektów przeznaczonych do realizacji w ramach Krajowego systemu zielonych inwestycji (Dz. U. 2019 r., poz. 1209) określający podmioty, które mogą się ubiegać o dofinansowanie, rodzaje projektów kwalifikujących się do dofinansowania, warunki udzielenia dofinansowania oraz kryteria oceny wniosków o dofinansowanie.

 

 • W ramach programu mój prąd możesz otrzymać maksymalnie 5000 zł na instalację fotowoltaiczną. 
 • Jest to program dedykowany polegający na otrzymaniu bezzwrotnej dotacji na rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki w Polsce. 

Program Mój Prąd jak uzyskać dofinansowanie

Jest to program dedykowany polegający na otrzymaniu bezzwrotnej dotacji na rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych oraz zwiększenie produkcji energii elektrycznej z fotowoltaiki w Polsce. Wyprodukowanie prądu w ten sposób pozwoli na zaoszczędzenie pieniędzy w porównaniu z prądem pobieranej z sieci energetycznej.

Kto może skorzystać z programu?

Program skierowany jest do osób fizycznych, które wytwarzają energię elektryczną na własne potrzeby. Ponadto instalacja jest już wykonana i podłączona do sieci elektroenergetycznej, a instalacja fotowoltaiczna jest o mocy 2-10 kW. Należy pamiętać, że Inwestycja nie może być rozbudową już istniejącej.

Jakie są korzyści z programu Mój Prąd:

 • Zwrot do 50% kosztów inwestycji, ale maksymalnie 5000 zł na instalację
 • Zwolnienie z podatku PIT
 • Odliczenie od podatku (ulga termomodernizacyjna)
 • Inwestycja zwraca się średnio po 6-8 latach

Terminy i forma składania wniosków

Termin pierwszego naboru został już zakończony, ale trwa nabór na drugi termin tj. od 13 stycznia 2020 do 18 grudnia 2020 lub do wyczerpania środków.

Formularz należy składać w formie elektronicznej jako e-wniosek. Wnioski papierowe będą odrzucane. Od 31 marca 2020 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczącego złożenia wniosków tylko w formie online. Wnioski w wersji papierowej w terminie od 01.04.2020 r. przyjmowane są jedynie od podmiotów współpracujących z NFOŚiGW na podstawie podpisanego porozumienia. Wnioski które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

NFOŚiGW w pierwszym naborze przeznaczył 132 mln zł na dofinansowanie dla ponad 27 000 instalacji fotowoltaicznych. Do tej pory zostało wypłaconych ponad 55 000 dofinansowań do projektów instalacji PV.

Instalacja fotowoltaiczna – na czym polega?

To zespół urządzeń, które pozyskują energię elektryczną z promieniowania słonecznego. Instalacja fotowoltaiczna składa się z paneli, montowanych na dachach budynków, domach lub gruntach. Ogniwa fotowoltaiczne zainstalowane w panelach zmieniają energię słoneczną w elektryczną, w wyniku czego powstaje prąd stały. Taki prąd przekazywany jest do inwertera solarnego gdzie następuje przekształcenie w prąd zmienny. Aby instalacja była bezpieczna istotne jest zabezpieczenie przeciw napięciowe, chroniące przed wyładowywaniami elektrycznymi i przepięciami.

Sprawdź nasłonecznienie na swojej nieruchomości – wygeneruj mapę nasłonecznienia w Raporcie o terenie:

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie do projektu Mój Prąd?

Złożenie wniosku online

 1. Należy wejść na portal GOV.pl i zalogować się w panelu Mój GOV wybierając e-usługę „Skorzystaj z programu Mój prąd”
 2. Złóż wniosek o dofinansowanie
 3. Należy zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub przez e-dowód
 4. Wypełnić wniosek o dane kontaktowe
 5. Należy dołączyć wymagane załączniki do wniosku
 6. Kolejnym krokiem jest sprawdzenie i podpisanie wniosku elektronicznie
 7. Wysłanie dokumentów
 8. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie przesłane na adres e-mail podany we wniosku
Dotacje z programu Mój prąd /mojprad.gov.pl/
Dotacje z programu Mój prąd /mojprad.gov.pl/

Program Mój Prąd jak uzyskać dofinansowanie

Więcej szczegółów znajdziesz na stronie: https://mojprad.gov.pl/

Mój Prąd logo
Mój Prąd logo

Program Mój Prąd jak uzyskać dofinansowanie

Mój prąd – sprawdź, teren na którym można założyć inwestycję

Skorzystaj z portalu OnGeo.pl, gdzie w kilku prostych krokach można pobrać Raport o terenie, zawierający informacje o planie miejscowym.

Ponadto, Raport zawiera:

 • Cechy terenu nieruchomości
 • Położenie nieruchomości
 • Mapa cen mieszkań
 • Aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Pozwolenia na budowę
 • Informacje o zagrożenia i uciążliwościach m.in. hałas, tereny zalewowe, osuwiska, zanieczyszczenia powietrza, linie energetyczne
 • Fizjografia terenu, ograniczenia formalnoprawne, informacje o demografii.
Avatar: Katarzyna Krzak
Katarzyna Krzak

Redaktorka w serwisie OnGeo.pl